Particularitats de les dones i els esports extrems

Particularitats de les dones i els esports extrems

PERDr. Daniel Brotons

Cap de la Unitat d’Esport i Salut. Consell Català de l’Esport

Avui dia, ni la naturalesa femenina ni les seves característiques biològiques constitueixen un obstacle per practicar esports extrems com les ultramaratons, és a dir curses de més de 6 h o més de 80 km. Tot i així, és molt important ser conscient que l’esport extrem requereix de forma molt escrupolosa assessorament i control mèdic esportiu, una preparació física metòdicament ben programada, i és clar, molt de seny, ja que a vegades s’han de prendre decisions vitals.

Les ultramaratons no són exclusives d’homes, i les estadístiques ho confirmem, ja que l’increment de la participació de dones en aquests tipus d’esports és exponencial en aquests últims anys, arriba fins al 20% de participants. Per una altra banda, és interessant veure que com més llargues són les curses, les diferències respecte als homes s’escurcen, ja que la dona sap gestionar millor aquestes curses, i acostumen a anar de menys a més.

FORTES

Les dones resisteixen millor el dolor i la fatiga neuromuscular

És cert que el rendiment esportiu depèn de la potència aeròbica (VO2 max.) que vol dir la capacitat fisiològica de resistir esforços de llarga durada o dels llindars de lactat. És a dir, es produeixen intensitats d’esforç en què el cos comença a generar àcids i fatiga, i de l’economia de cursa, factors que objectivament afavoreixen l’home, però en aquests tipus de curses, hi ha altres factors que determinen un bon rendiment de la dona, tal com assenyala molta bibliografia.

Més tolerància a la fatiga neuromuscular

Les dones tenen una tolerància més elevada a la fatiga neuromuscular, que involucra la mateixa contracció muscular, possiblement perquè presenten un percentatge més alt de fibres musculars lentes (fibres tipus I), que els homes, que són les fibres més resistents a la fatiga, i segons alguns estudis la relació és d’un 36% en els homes davant d’un 44% les dones. En aquest sentit, també s’han publicat estudis en què s’ha evidenciat la menor percepció del dolor muscular i, per tant, que la tolerància a l’esforç és més gran. 

D'altra banda, s’ha parlat que un dels factors més rellevants de les dones és que optimitzen millor l’obtenció d’energia provinent del metabolisme dels greixos, és a dir, la capacitat per utilitzar els greixos com a substrat energètic, i, per tant, metabòlicament són més eficients i estalvien més glucogen. 

Alerta amb els problemes estomacals

Un aspecte important a tenir en compte és que presenten més possibilitats de patir problemes estomacals, ja sigui perquè tenen l’estómac més petit o perquè el buidament gàstric és més lent. Això no limita la seva participació en les curses d’ultradistància, però sí que és important establir i educar unes pautes de control alimentari, que prèviament s’han d’haver entrenat.

Per tant, les dones presenten unes característiques biològiques que a l’hora de practicar esports extrems presenten diferències significatives respecte als homes, fins al punt de pensar que poden realitzar-les amb un grau de salut més elevat minimitzant els efectes secundaris derivats d’aquestes disciplines tan intenses.

REFERÈNCIES

1. Tiller, N. B., Elliott-Sale, K. J., Knechtle, B., Wilson, P. B., Roberts, J. D., & Millet, G. Y. (2021). Do sex differences in physiology confer a female advantage in ultra-endurance sport? Sports Medicine. doi:10.1007/s40279-020-01417-2

2. Davies, C. T. M., and M. W. Thompson. 1979. “Aerobic Performance of Female Marathon and Male Ultramarathon Athletes.” European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 41 (4): 233–245.

3. Bam, J., Noakes, T. D., Juritz, J., and Dennis, S. C. (1997). Could women outrun men in ultramarathon races? Med. Sci. Sports Exerc. 29, 244–247. doi: 10.1097/00005768-199702000-00013

Anterior

L’entrenament de la força en la dona

Següent

Què vol dir una activitat física saludable?

Inici