La gestió de la pressió esportiva

La gestió de la pressió esportiva

PERSra. Beatriz Galilea

Psicòloga de l’esport al Centre de Medicina de l’Esport del Consell Català de l’Esport

L'esport ens porta a experimentar situacions molt extremes, de vegades no tolerades, que si es mantenen en el temps poden provocar estats d'ansietat i causar una pressió excessiva, una pressió que apareix a poc a poc i de manera continuada, producte de l'entorn i de les estratègies personals que ha anat desenvolupant l'esportista al llarg de tota la seva carrera.  

Un clar exemple és la pressió sobre el cos i la imatge corporal de les dones esportistes, i no només en l'alt rendiment, sinó en tecnificació esportiva (Teixidor, C. 2019). En aquest sentit, el desenvolupament de símptomes podria portar l’esportista a una conducta poc sana en relació amb l'alimentació (Toro. J., 2005). El valor del pes en relació amb l’èxit en el rendiment, les exigències d'una imatge corporal en funció de l’esport, la pressió dels entrenadors/res envers el pes de les esportistes i la manca de control  professional són claus en l’aparició d'algunes conductes poc saludables. 

El 50% de les dones experimenten pressió psicològica

Diferents treballs científics confirmen que entre un 40%-50% de les dones esportistes experimenten aquesta pressió psicològica, que ha agreujat la pandèmia, manifestant-se en forma de quadres d'ansietat continuada o quadres depressius, així com l'aparició o l'agreujament de trastorns de la conducta alimentària. (Kuettle i Larson 2020).

REFERENTS

La falta de models a seguir afegeix pressió psicològica a les dones

L'alt rendiment exigeix posar-se al límit físicament i psicològicament, convertint l'èxit en gairebé una obligació, i no aconseguir-ho és un fracàs, sense tenir en compte els moments evolutius, les necessitats personals, socials i professionals que canvien al llarg de la carrera d’una esportista. 

Poc suport familiar, la manca de projecció de futur en l’esport, la manca d'impacte social de la pràctica esportiva femenina, la manca de models a seguir (hi ha poques dones entrenadores, àrbitres, directives...) són variables externes que generen pressió en la carrera esportiva de les dones i afavoreixen l’abandonament de l’esport en l'etapa de l'adolescència.

Com evitar la pressió excessiva:

  1. Saber tornar a la calma amb tècniques de relaxació o meditació
  2. Identificar l'autodiàleg i els missatges interiors
  3. Gestió emocional
  4. Prendre distància del que no depèn de nosaltres
  5. Concentrar-se en les millores i valorar-les
  6. Gestió de l'error: convertir el fracàs en un repte
  7. És important canviar el significat negatiu que li atribuïm a la  pressió 
  8. Una orientació positiva per poder optimitzar el rendiment és tenir en compte que la pressió es pot autoregular 
  9. Cal integrar l’entrenament psicològic en el treball diari de les esportistes al llarg de la seva carrera 
  10. Posar la mirada en la persona i no tant en l’èxit esportiu
REFERÈNCIES

[1] Dosil, J., Díaz-Ceballos, I., Viñolas, A., y Díaz-Fernández, O. (2012). Prevención y detección de los trastornos de alimentación en deportistas de alto rendimiento (CAR, CEARE Y CTD). Cuadernos de Psicología del Deporte, 12 (1), 163-166.

[2] Kuettle i Larson (2020.) Risk and protective factors for mental health in elite athletes: a scoping review, International Review of Sport and Exercise Psychology, 13:1, 231-265,

[3] Teixidor, C. (2019). Factors de pressió pel pes a l’esport i la simptomatologia de trastorns de la conducta alimentària en esportistes d’elit de Catalunya. Tesi Doctoral INEFC

[4] Toro,J. et al. Eating Disorders in Spanish Female Athletes … Int J Sports Med 2005; 26: 693–700

Anterior

La influència del cicle menstrual en la pràctica esportiva

Següent

Esport d’equip d’elit

Inici