El dèficit de ferro en la dona

El dèficit de ferro en la dona

PERDra. Victoria Pons

Cap del Departament de Fisiologia i Nutrició al CAR de Sant Cugat

El ferro és un component fonamental de l'hemoglobina, una proteïna de les hematies que transporta l'oxigen als teixits, que afavoreix la producció d'energia a partir de l'oxidació de substrats energètics i facilita la contracció muscular en les esportistes quan practiquen activitats de llarga durada que sol·liciten la via aeròbica. 

Les esportistes que assumeixen càrregues d'entrenament elevades sovint conviuen amb una baixa disponibilitat de ferro. Existeixen diverses circumstàncies que poden contribuir-hi, com la pèrdua de ferro per la suor, el trànsit gastrointestinal accelerat (que disminueix l'absorció de ferro), l'hemòlisi relativa als impactes repetits (com per exemple en una cursa) o els microsagnats descrits en relació amb fenòmens d'isquèmia-reperfusió en l'aparell digestiu. 

Pèrdues de ferro derivades de la menstruació

Si a això hi sumem una aportació nutricional deficient per mantenir un pes lleuger que beneficiï la relació de consum d'oxigen per quilo de pes i les pèrdues de ferro derivades de la menstruació, ens trobem davant un escenari que situa l'esportista en una circumstància de fragilitat a l'hora de patir un dèficit de ferro.

MENSTRUACIÓ

La falta de ferro durant la menstruació es manifesta a través de la fatiga

El dèficit de ferro pot començar afectant les nostres reserves i manifestar-se amb certa fatiga com a primer símptoma d’alerta abans que s’instauri una anèmia que segurament requerirà suplementació d’aquest mineral.

La millor prevenció:

  1. Garantir les fonts nutricionals i aprendre a combinar els aliments per afavorir l’absorció del ferro que contenen.
  2. Diagnosticar les situacions especials de mala absorció o pèrdues exagerades en cada cas individual. 
  3. Prescriure suplements, si pot ser de fonts naturals orgàniques de ferro, als esportistes que segueixin dietes especials amb carència d'aquest mineral.
  4. Establir un seguiment amb l’ajuda d’anàlisis nutricionals i hematològiques.

Anterior

El peu de la dona, una radiografia

Següent

Alimentació saludable per a les dones

Inici