Les dates clau

El 6 de març a partir de les 9 h arrenca el procés de preinscripció. Tingues tota la documentació a punt i vigila de no saltar-te els terminis.