Guia interactiva per triar escola

Consulta el mapa dels centres escolars, què diuen els experts i calcula quants punts tindries amb cada opció. L’ARA t’ajuda en una de les decisions més difícils que han de prendre els pares i les mares: escollir centre

El període de preinscripció va del 6 al 20 de març.

La veu dels experts

Pilar Janer

Professora associada de la Facultat d'Educació de la UB

Jordi Perales

Professor associat dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC

Juanjo Fernández

Consultor pedagògic

Lidón Gasull

Directora de l'Affac

Abans de fer la matrícula s'ha de fer la preinscripció de forma telemàtica. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció i la matrícula cal:

  • Conèixer el calendari del procés.
  • Consultar els centres
  • Saber els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas.
  • Presentar la sol·licitud de forma telemàtica i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència).
  • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
  • Consultar el centre assignat i fer la matrícula.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades necessitats de l'alumnat.

Primer curs de segon cicle d'educació infantil

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l'any 2024 i els més grans als quals correspon cursar aquest nivell en els casos que l'informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic així ho aconsella o bé si han fet una retenció a la llar d'infants.

Primer curs d'educació primària

S'han de matricular al primer curs d'educació primària els nens que compleixen 6 anys l'any 2024 i els d'edat diferent dels quals correspon cursar aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.

Primer curs d'ESO

S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els nens que compleixen 12 anys l'any 2024 i els d'edat diferent dels quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa. Per accedir al primer curs d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Redacció: Lara Bonilla Elisabet Escriche / Disseny: Ricard Marfà / Programació: Marc Camprodon i Marc Funollet / Vídeos: Jaume Martell i Alba Om