Instal·lacions de ≤15kW

Instal·lacions de ≤15kW

GETTY

en sòl urbanitzat
o instal·lacions sense permís d’abocar
energia a la xarxa de distribució elèctrica.

Aquestes instal·lacions no requereixen
el permís d’accés i connexió

— A —

Legalització de
la instal·lació

1
Client

Client

Pas següent
2
Instal·lador

Instal·lador

Pas següent
3
Generalitat

Generalitat

Pas següent
4
Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE) segellat

Certificat d'Instal·lació
Elèctrica (CIE) segellat

L’instal·lador ha de sol·licitar el Codi d’Autoconsum (CAU) a la distribuïdora abans de legalitzar la instal·lació.

En el moment de sol·licitar el CAU s’ha d’aportar l’acord de repartiment i el fitxer TXT de coeficients.

En el cas d'e-distribución, l’instal·lador pot sol·licitar el Codi d’Autoconsum (CAU) a: atr-generadores.edistribucion@enel.com.

Per a legalitzar la instal·lació davant la Generalitat, cal fer el tràmit a: canalempresa.gencat.cat.

Més info

— B —

Adaptació del contracte d'accés de tercers a la xarxa (ATR)

dades de

legalització

(Document A1)

Generalitat

Distribuïdora

La distribuïdora

comunica a la

comercialitzadora

i adapta el contracte

d’ofici a 10 dies si no

rep resposta d’aquesta

En paral·lel, el

client i la

comercialitzadora

adapten el

contracte de

subministrament

amb autoconsum

Contracte adaptat i facturat

Contracte

Comercialitzadora

Client

Individualment, cada participant del col·lectiu, a través de la seva comercialitzadora, sol·licitarà l'adaptació del seu contracte de subministrament a l'autoconsum.

Alternativament, tots els participants podran acordar delegar la sol·licitud d'adaptació en la figura del gestor de l'autoconsum col·lectiu (vegeu la Guia de l'IDAE).

Aquesta figura podrà enviar noves modificacions en el repartiment a la distribuïdora quan sigui necessari.

La distribuïdora adaptarà el contracte d'accés a autoconsum de forma proactiva passats 10 dies des que hagi informat a la comercialitzadora de la legalització de la instal·lació.

Més info
Torna a l'inici Explorar l'opció de >15 kW