Vols compartir l’energia verda
amb els teus veïns i veïnes?

Autoconsum
col·lectiu

Amb el suport:

Endesa

L'autoconsum col·lectiu és la producció d'energia renovable per a l'ús i consum d'un grup d'usuaris

— 1 —

Què necessites per començar la instal·lació?

Un acord entre els veïns per repartir l’energia generada per les plaques solars

Que tots els beneficiaris s’acullin a la mateixa modalitat d’autoconsum

Adaptar el teu contracte a través de la comercialitzadora o col·lectivament a través del gestor d'autoconsum

— 2 —

Com es reparteix l’energia generada?

El repartiment de l'energia generada es defineix a través d'un acord formal entre els veïns i veïnes d'una comunitat

— 3 —

Quines modalitats hi ha?

Autoconsum col·lectiu
Sense permís d’abocar energia a la xarxa de distribució elèctrica

Tota l’energia generada
és consumida pels veïns

Autoconsum col·lectiu
Amb permís d’abocar energia a la xarxa de distribució elèctrica

L’energia sobrant es
transfereix a la xarxa

— 4 —

Quina potència us cal?

(escull una opció)

Instal·lacions
de ≤15 kW

en sòl urbanitzat o instal·lacions sense permís d’abocar energia a la xarxa de distribució elèctrica

sense requeriment
de permís d’accés i connexió

Com fer-ho

Instal·lacions
de >15 kW

en sòl urbanitzat o qualsevol potència en sòl no urbanitzat

amb requeriment de permís
d’accés i connexió

Com fer-ho