Què en saps,
sobre els productes
DO catalans?

Què en saps,<br> sobre els <span>productes <br>DO catalans?</span>

Encerta les respostes i demostra tot el que saps sobre els productes amb Denominació d’Origen Protegida (DOP)

Amb el suport de

Il·lustracions: Olga Capdevila

{{currentMot.opcio1}}
{{currentMot.opcio2}}
{{currentMot.opcio3}}

{{ correcte ? "Correcte!" : "Incorrecte!"}}

correcte incorrecte

La resposta és

{{currentMot.opcio1}}

T’ho expliquem

Següent
Resultats

Has encertat {{correctes}} de {{maxRespostes}} preguntes