Què en saps,
sobre els productes
DO catalans?

Què és la denominació d’origen protegida? (dop)

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell, i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

Actualment, Catalunya disposa de 12 DOP reconegudes per la Unió Europea i per tant inscrites al registre de la Comissió Europea. Són les següents: