La pandèmia a Catalunya

Consulta l'evolució del covid-19 a partir dels indicadors clau

CRISI DEL CORONAVIRUS

Vacunats per edats

Homes Dones

Població total, primera dosi i vacunació completada

Font: Departament de Salut

Vacunats diaris i acumulats

Així avança la vacunació a Catalunya. Evolució diària (primer gràfic) i acumulada (segon gràfic) de l’administració de la primera i la segona dosi, amb independència de la vacuna posada, des del 27 de desembre.

Font: Departament de Salut

Font: Departament de Salut

PCRs FETES I CASOS POSITIUS

Dada agregada de les proves fetes i els positius diagnosticats els últims set dies. Al principi de la pandèmia, la majoria de proves que es feien donaven positiu perquè estaven restringides a malalts greus, però ara es fa el test a qualsevol cas sospitós que arriba a una consulta d’atenció primària, hospitalària o cribatges massius. Com més PCRs es fan –i, per tant, més elevat és el nombre absolut de PCRs realitzades–, més casos (asimptomàtics o amb símptomes) es busquen.

Font: Departament de Salut

Segons el document Criteris de Salut Pública davant del covid-19, l’Organització Mundial de la Salut estableix que la taxa de positivitat sobre el total de PCRs fetes no ha de superar el llindar del 5% per considerar que un país ha aconseguit tenir la pandèmia sota control.

Font: Departament de Salut

TAXA DE CASOS CONFIRMATS

Quantifica quants diagnòstics de covid-19 s’han fet els últims set dies en un territori en proporció a la seva població. Com més positius es detecten, més alt és el valor.

Font: Departament de Salut

INCIDÈNCIA ACUMULADA

Aquest indicador permet estimar quantes persones s'han infectat els últims 14 dies i, per tant, poden tenir capacitat de contagiar la malaltia en un territori determinat en proporció a la seva població. És un valor aproximat perquè es calcula dividint la xifra total de diagnòstics dels últims 14 dies pel total de la població catalana, ja que no se sap la xifra de població immunitzada ni tampoc la de persones susceptibles de contagiar-se.

Font: Departament de Salut / BIOCOMSC-UPC

TAXA DE CONTAGI O RT

Mesura la velocitat de reproducció del virus en els últims 7 dies i, per tant, calcula quantes infeccions noves es poden generar de mitjana a partir d’un sol contagi. Si la Rt és de 2, s’estima que un sol positiu pot encomanar el virus a dues persones més. L'objectiu és reduir aquest valor per sota d’1, és a dir, aconseguir que no totes les persones que es contagien transmetin la malaltia.

Font: Departament de Salut / BIOCOMSC-UPC

RISC DE REBROT O EPG

També anomenat índex de creixement potencial (iEPG), mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i serveix per avaluar i avançar-se a un creixement o alentiment dels contagis. Es calcula multiplicant la incidència acumulada i la Rt. Permet vigilar increments sobtats en comarques i municipis (sobretot de més de 20.000 habitants) i desplegar mesures de contenció si escauen.

Font: Departament de Salut / BIOCOMSC-UPC

DEFUNCIONS

Es tenen en compte les morts relacionades amb el covid-19, sigui perquè tenen una PCR positiva o perquè el certificat de defunció especifica que la causa de mort és el virus, dels últims set dies.

Font: Registre Sanitari Agregat del departament de Salut

Edició

Jordi Mumbrú - Gemma Garrido Granger

Programació

Marc Funollet - Idoia Longan