creu

fàrmacs

Així ens mediquem els catalans

Lara Bonilla i Auri Garcia

20 de febrer del 2022

La gent gran és la que més medicaments consumeix perquè és la que més malalties acumula

Tot i que el consum de fàrmacs per persona baixa lleugerament en els grups d’edat més medicats, els totals pugen perquè cada cop hi ha més gent gran

I aquest fenomen s’accentuarà en els pròxims anys, cosa que encarirà la factura farmacèutica

Antihipertensius, analgèsics, estatines i ansiolítics són els medicaments més consumits, juntament amb l’omeprazole, un fàrmac que s’ha generalitzat i del qual s’està fent un mal ús

Creix el consum de medicaments en farmàcies

El nombre de receptes dispensades en farmàcies facturades al CatSalut ha crescut sostingudament en els últims cinc anys dels quals hi ha dades completes. Especialment el 2019 i el 2020, en què s’han superat els 140 milions de receptes, tot i que les xifres del 2020 estan molt distorsionades per la pandèmia.

Nombre de receptes

En milions de receptes

135,86

2016

136,32

2017

136,89

2018

139,14

2019

140,87

2020

Nombre de receptes

En milions de receptes

135,86

2016

136,32

2017

136,89

2018

139,14

2019

140,87

2020

Nombre de receptes

En milions de receptes

135,86

2016

136,32

2017

136,89

2018

139,14

2019

140,87

2020

Nombre de receptes

En milions de receptes

135,86

2016

136,32

2017

136,89

2018

139,14

2019

140,87

2020

Analgèsics i ansiolítics, els medicaments més consumits

El paracetamol (l’analgèsic més popular), l'omeprazole (erròniament identificat com a protector gàstric) i la simvastatina (un fàrmac per fer baixar el colesterol) són els tres medicaments més dispensats a les farmàcies.

Aquests són els 20 medicaments més consumits durant el 2021:

Fàrmac

grup

% envasos

Envasos

1
Paracetamol
Analgèsics
5,82%
8.081.671
2
Omeprazole
IBP
4,73%
6.560.759
3
Simvastatina
Estatines (Colesterol)
3,33%
4.622.067
4
Àcid acetilsalicílic
ANTIAGREGANT
2,65%
3.675.843
5
Enalapril
Antihipertensius
2,18%
3.023.194
6
Bisoprolol
BETABLOQUEJANT (pel cor)
2,03%
2.822.373
7
Metformina
Diabetis
1,98%
2.741.610
8
Lorazepam
Ansiolítics
1,95%
2.703.231
9
Atorvastatina
Estatines (Colesterol)
1,85%
2.573.839
10
Metamizole de sodi
Analgèsics
1,85%
2.570.485
11
Amlodipina
Antihipertensius
1,76%
2.436.794
12
Hidroclorotiazida
Antihipertensius
1,39%
1.930.711
13
Furosemida
DIURÈTIC (pel cor)
1,38%
1.915.343
14
Alprazolam
Ansiolítics
1,37%
1.894.927
15
Lormetazepam
Ansiolítics
1,29%
1.792.074
16
Ibuprofèn
ANTIINFLAMATORI
1,29%
1.787.041
17
Diazepam
Ansiolítics
1,19%
1.653.503
18
Tramadol i paracetamol
Analgèsics
1,14%
1.578.910
19
Losartan
Antihipertensius
1,10%
1.527.222
20
Enalapril i diürètics
Antihipertensius
0,97%
1.346.318

Però si agrupem els fàrmacs segons la seva indicació, trobem que els ansiolítics pugen fins a la tercera posició. I el podi de medicaments més consumits queda de la següent manera:

Analgèsics

Envasos

12.231.066

1
Paracetamol
Analgèsics
5,82%
8.081.671
10
Metamizole de sodi
Analgèsics
1,85%
2.570.485
18
Tramadol i paracetamol
Analgèsics
1,14%
1.578.910

Les polítiques que s’han fet per reduir el consum d’antiinflamatoris n’han fet disminuir el consum, però s’han substituït pel paracetamol i altres tipus d’analgèsics més forts. En dosis altes, però, pot tenir efectes hepàtics.

“Alguna cosa hem de donar per al dolor. I què donem? Analgèsics. El que té el perfil de seguretat més bo és el paracetamol, i és el que més s’usa”

Ferran Bejarano

Farmacòleg d’atenció primària de l’ICS
i investigador de l’IDIAP-Jordi Gol

Antihipertensius

Envasos

10.264.239

5
Enalapril
Antihipertensius
2,18%
3.023.194
11
Amlodipina
Antihipertensius
1,76%
2.436.794
12
Hidroclorotiazida
Antihipertensius
1,39%
1.930.711
19
Losartan
Antihipertensius
1,10%
1.527.222
20
Enalapril i diürètics
Antihipertensius
0,97%
1.346.318

Els antihipertensius són fàrmacs que disminueixen el nivell de pressió arterial. Són el primer grup de medicaments més dispensats perquè a partir dels 50 anys la prevalença de la hipertensió augmenta molt.

“Però pot ser que estem sobreprescrivint antihipertensius perquè els objectius de control són massa exigents i caldria replantejar-ho”

Meritxell Sánchez-Amat

Metge de família i presidenta de la FoCAP

Ansiolítics

Envasos

8.043.735

8
Lorazepam
Ansiolítics
1,95%
2.703.231
14
Alprazolam
Ansiolítics
1,37%
1.894.927
15
Lormetazepam
Ansiolítics
1,29%
1.792.074
17
Diazepam
Ansiolítics
1,19%
1.653.503

Espanya és un dels països europeus on el consum d’ansiolítics és més elevat. Es recepten, sobretot, per al tractament a curt termini de l’insomni i l’ansietat, i s’aconsella que la durada no superi les quatre setmanes. Però l’ús d’aquests fàrmacs de manera prolongada és més una norma que una excepció.

“Tenim un problema de salut pública amb les benzodiazepines
[un tipus d’ansiolític]”

Ferran Bejarano

Farmacòleg d’atenció primària de l’ICS
i investigador de l’IDIAP-Jordi Gol

El departament de Salut no ha detectat, per ara, un increment significatiu en el consum d’ansiolítics derivat de la pandèmia.

Estatines (Colesterol)

Envasos

7.195.906

3
Simvastatina
Estatines (Colesterol)
3,33%
4.622.067
9
Atorvastatina
Estatines (Colesterol)
1,85%
2.573.839

Les estatines són fàrmacs que ajuden a disminuir la quantitat de colesterol i altres greixos a la sang, i també n'hi ha exemples de mal ús.

“No té sentit donar fàrmacs per al colesterol a una persona de 85 anys quan el benefici l’obtindrà d’aquí deu o quinze anys i, en canvi, té efectes adversos”

Ester Amado

Responsable de l'Àrea de Suport al Medicament i Servei
de Farmàcia de l'Atenció Primària de Barcelona de l’ICS

Inhibidor de la bomba de protons

Envasos

6.560.759

2
Omeprazole
4,73%
6.560.759

L'omeoprazole és un dels fàrmacs dels quals s’està abusant, i s’identifica, erròniament, com a protector gàstric, cosa que n'ha generalitzat el consum.

“No està demostrat que redueixi les molèsties d’altres fàrmacs i és una de les principals indicacions per a les quals s’usa: pacients en edat avançada polimedicats. Però no són els únics que fan un ús erroni, te’l pots trobar en qualsevol franja d’edat”

Ferran Bejarano

Farmacòleg d’atenció primària de l’ICS
i investigador de l’IDIAP-Jordi Gol

Es calcula que al voltant de 3/4 parts de les persones que consumeixen omeprazole no compleixen els criteris de prescripció, sigui perquè no tenen patologia gàstrica o perquè l’usen durant períodes de temps més llargs del que caldria.

La població de 60 a 79 anys, el grup amb més consum

En xifres absolutes, la població de 60 a 79 anys és el grup amb més consum de medicaments, perquè és el grup de població més gran i també el que ha crescut més en aquests últims anys. El consum total també puja lleugerament en la franja de 40 a 59 anys, i es manté relativament estable entre els menors de 40 anys i els que tenen 80 anys o més.

Nombre de receptes segons grup d'edat

En milions de receptes (variació %)

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

62

(+4,4%)

59,4

35,6

(+2,8%)

34,7

30,3

(+7%)

28,3

8,4

8,3

(-0,3%)

5,1

4,6

(-11,2%)

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de receptes segons grup d'edat

En milions de receptes (variació %)

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

62

(+4,4%)

59,4

35,6

(+2,8%)

34,7

30,3

28,3

(+7%)

8,3

8,4

(-0,3%)

5,1

4,6

(-11,2%)

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de receptes segons

grup d'edat

En milions de receptes (variació %)

62

(+4,4%)

59,4

35,6

(+2,8%)

34,7

30,3

28,3

(+7%)

8,3

8,4

(-0,3%)

5,1

4,6

(-11,2%)

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de receptes segons

grup d'edat

En milions de receptes (variació %)

62

(+4,4%)

59,4

35,6

(+2,8%)

34,7

30,3

28,3

(+7%)

8,3

8,4

(-0,3%)

5,1

4,6

(-11,2%)

16

17

18

19

20

Entre la població de 60 a 79 anys, els medicaments més consumits són els antihipertensius, que en els últims anys baixen lleugerament.

També baixen els medicaments per al colesterol, els antiinflamatoris, els diürètics i els ansiolítics. En canvi, pugen els antidepressius i els psicoestimulants.

Entre els joves de 20 a 39 anys, els més consumits són els sedants i ansiolítics, tot i que amb taxes molt inferiors a les de la gent gran. A més, baixen entre el 2016 i el 2019.

Pugen els antiinflamatoris i els antireumàtics, els analgèsics, els antihistamínics, les hormones sexuals (anticonceptius) i els antidepressius i psicoestimulants.

Ells consumeixen més medicaments per a la hipertensió i per al colesterol, i elles més analgèsics i psicofàrmacs.

“Hi ha un biaix de gènere: Les dones consumeixen més psicofàrmacs, ja sigui perquè tenen més tendència a demanar ajuda, perquè hi ha més tendència a diagnosticar-los un trastorn mental o perquè es medicalitzen coses que no caldria. Les dones fan menys ús dels recursos sanitaris especialitzats i més ús de medicaments”.

Cari Pontes

Gerent de la divisió del medicament del CatSalut

Baixa lleugerament el consum per persona entre la gent gran

Els esforços de desprescripció de fàrmacs s'han traduït en una lleugera reducció en la taxa de consum per persona en els grups de població més gran, tot i que les xifres de polimedicació continuen sent elevades i la pandèmia ha suposat un repunt.

Receptes per persona segons grup d'edat

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

79,67

77,98

(+2,2%)

44,14

42,12

(-4,6%)

Baixava fins al 2019 i puja

el 2020 amb la pandèmia

12,59

12,54

(+0,4%)

4,42

4,31

(+2,6%)

3,35

2,9

(-13,4%)

2016

2017

2018

2019

2020

Receptes per persona segons grup d'edat

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

79,67

77,98

(+2,2%)

42,12

44,14

(-4,6%)

Baixava fins al 2019 i puja

el 2020 amb la pandèmia

12,59

12,54

(+0,4%)

4,42

4,31

(+2,6%)

3,35

2,9

(-13,4%)

2016

2017

2018

2019

2020

Receptes per persona segons

grup d'edat

77,98

79,67

(+2,2%)

44,14

42,12

(-4,6%)

Baixava fins al 2019

i puja el 2020 amb

la pandèmia

12,59

12,54

(+0,4%)

4,42

4,31

(+2,6%)

3,35

2,9

(-13,4%)

2016

2017

2018

2019

2020

Receptes per persona segons

grup d'edat

77,98

79,67

(+2,2%)

44,14

42,12

(-4,6%)

Baixava fins al 2019

i puja el 2020 amb

la pandèmia

12,59

12,54

(+0,4)

4,42

4,31

(+2,6%)

3,35

2,9

(-13,4%)

16

17

18

19

20

La taxa de receptes per persona ha anat baixant entre la població de 60 a 79 anys, i també entre la població de 80 anys o més, que és la que té una taxa més alta, excepte l’any 2020, en què es reflecteix l’impacte de la pandèmia.

Entre la població més jove, el consum per persona es manté estable.

La gent gran és la que fa més ús dels serveis sanitaris i també la que consumeix més fàrmacs. Les persones de 60 anys i més representen el 25% de la població i el 69% de les receptes i de la despesa.

“L’envelliment no té culpa, que envellim és un èxit del sistema”

Pere Ibern

Economista investigador del CRES-UPF

El total creix per l’envelliment de la població

Tot i que les taxes per persona baixen en els grups d’edat més medicats, els totals pugen perquè cada vegada hi ha més gent gran.

Població segons grup d'edat

En milions de persones (variació %)

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

Població segons grup d'edat

En milions de persones (variació %)

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

Població segons grup d'edat

En milions de persones (variació %)

Població segons grup d'edat

En milions de persones (variació %)

2,41

2,41

(+6,6%)

2,26

2,22

(-8%)

1,94

2,1

(+42,4%)

1,88

1,88

(-3%)

1,92

(+2%)

1,57

1,57

(+2,3%)

1,53

1,47

1,5

1,47

(-4,5%)

(+9,5%)

1,35

Projecció

0,91

(+104,2%)

0,45

0,45

0,44

(+0,6%)

2020

2030

2040

2050

2016

2017

2018

2019

2020

2,41

2,41

(+6,6%)

2,26

2,22

(-8%)

1,94

2,1

(+42,4%)

1,88

1,88

(-3%)

1,92

(+2%)

1,57

1,57

(+2,3%)

1,53

1,47

1,5

1,47

(-4,5%)

(+9,5%)

1,35

Projecció

0,91

(+104,2%)

0,45

0,45

0,44

(+0,6%)

2020

2030

2040

2050

2016

2017

2018

2019

2020

2,41

2,41

(+6,6%)

2,26

2,22

(-8%)

1,88

1,94

2,1

(+42,4%)

1,88

(-3%)

1,92

(+2%)

1,57

1,57

(+2,3%)

1,53

1,47

1,5

(-4,5%)

1,47

1,35

(+9,5%)

Projecció

0,91

(+104,2%)

0,45

0,45

0,44

(+0,6%)

2020

2030

2040

2050

2016

2017

2018

2019

2020

2,41

2,41

2,22

(+6,6%)

2,26

(-8%)

1,88

1,94

2,1

(+42,4%)

1,88

(-3%)

1,92

1,57

(+2%)

1,57

(+2,3%)

1,53

1,47

1,5

1,47

(-4,5%)

1,35

(+9,5%)

Projecció

0,91

(+104,2%)

0,45

0,45

0,44

(+0,6%)

2020

2030

2040

2050

2016

2017

2018

2019

2020

Durant aquests anys ha augmentat molt la població de 40 a 59 anys i la de 60 a 79 anys, mentre que la resta de grups es mantenen o baixen.

Segons les projeccions de població de l’Idescat, aquest fenomen s’accentuarà en els pròxims anys.

Mentre que ara la població de 40 a 59 anys gairebé duplica la de 60 a 79 anys, el 2040 els dos grups quedaran pràcticament igualats.

Entre el 2040 i el 2050, creixerà més la franja de 80 anys i més.

I com es tradueix en la factura farmacèutica?

Si es mantingués la despesa per persona de cada grup d'edat del 2019 i es complissin les projeccions de població de l’Idescat, la despesa del CatSalut passaria de:

Despesa 2019

1.618

milions anuals *

*sense comptar la inflació

Però aquesta estimació només té en compte la demografia, quan hi intervenen molts més factors com ara les malalties que tindrem o el preu que pagarem pels medicaments.

"Les malalties de la població el 2040 i el 2050 no seran necessàriament les mateixes que ara. Tampoc sabem quins nous medicaments s’autoritzaran o l’impacte que tindran en el preu els canvis en el sistema de patents. També hi haurà nou coneixement científic que modificarà els patrons de prescripció anteriors”.

Pere Ibern

Economista investigador del CRES-UPF

Els medicaments que més fan augmentar la factura farmacèutica

Aquests són els tres fàrmacs que més despesa generen al Servei Català de la Salut:

Fàrmac

Un fàrmac per tractar l’excés de colesterol

Un anticoagulant de nova prescripció que s’ha començat a dispensar arran de la pandèmia com a substitut del Simtron, ja que no requereix que aquests malalts estiguin monitoritzats per part de l’atenció primària i, per tant, no han d’acudir al CAP a fer-se controls i visites.

S’usa per tractar algunes formes de diabetis, malaltia que apareix quan el control dels nivells d'insulina no funciona correctament. Els pacients amb diabetis mellitus tipus 1, que no la produeixen, depenen de la insulina externa per a la seva supervivència, i els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 la poden necessitar eventualment.

La introducció de medicaments nous, que són més cars, és un dels motius que fan augmentar la factura farmacèutica. Els nous anticoagulants, per exemple, multipliquen per deu el preu dels seus antecessors.

El consum puja en el pic de la pandèmia

La pandèmia del coronavirus va distorsionar molt les tendències de fons, amb dues fases molt diferenciades. En el pic, l’abril del 2020, les taxes de medicació creixen en totes les franges d’edat.

Receptes per persona segons grup d'edat

Abril 2019 - abril 2020 (variació %)

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

Abril 2019

Abril 2020

0,28

0,42

(+50%)

0,38

0,5

(+31,6%)

1,04

1,31

(+26%)

3,59

3,99

(+11,1%)

6,53

7,09

(+8,6%)

Receptes per persona segons grup d'edat

Abril 2019 - abril 2020 (variació %)

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i +

Abril 19

Abril 20

0,28

0,42

(+50%)

0,38

0,5

(+31,6%)

1,04

1,31

(+26%)

3,59

3,99

(+11,1%)

6,53

7,09

(+8,6%)

Receptes per persona segons

grup d'edat

Abril 2019 - abril 2020 (variació %)

0,28

Abril 2019

0,42

Abril 2020

(+50%)

0,38

0,5

(+31,6%)

1,04

1,31

(+26%)

3,59

3,99

(+11,1%)

6,53

7,09

(+8,6%)

Receptes per persona segons

grup d'edat

Abril 2019 - abril 2020 (variació %)

0,28

Abril 2019

0,42

Abril 2020

(+50%)

0,38

0,5

(+31,6%)

1,04

1,31

(+26%)

3,59

3,99

(+11,1%)

6,53

7,09

(+8,6%)

“Durant els mesos de març i abril hi va haver un augment important perquè hi va haver una mena d'aprovisionament i la gent va retirar tota la medicació de cop. Després hi va haver dos o tres mesos que es va recollir menys medicació perquè la gent evitava sortir al carrer”.

Cari Pontes

Gerent de la divisió del medicament
del Servei Català de la Salut

Durant el 2020 es va reduir un 25% el consum d'antibiòtics perquè hi va haver menys infeccions respiratòries, tot era covid.

També va caure un 17% el consum d'antiinflamatoris perquè en reduir-se la mobilitat hi va haver menys caigudes i fractures.

Després del pic de la pandèmia, l’increment del consum de fàrmacs es concentra en la gent gran, mentre que entre els joves està per sota o igual que abans

Conclusió

Menys medicaments, millor medicina

Com més grans, més medicats, ja que les persones grans acumulen més malalties i aquesta és la principal causa de la polimedicació. Fàcilment prenen cinc o més medicaments al dia. Però, en realitat, la sobremedicació es pot trobar en qualsevol franja d’edat. “Som una societat que no tolera estar malament, no estar al 100%, i la solució més ràpida és la medicació”, apunta Meritxell Sánchez-Amat, metge de família. Tant pot ser un pacient gran que consumeix més de 10 fàrmacs diaris o un de jove que en pren tres, però un dels que pren no està indicat. I la polimedicació no és només un problema de despesa econòmica, també ho és de salut.

“S’estan donant més medicaments dels que toquen. En molts casos no hi ha una causa clara que justifiqui el seu ús i no hi ha cap medicament que no tingui efectes adversos. Hi ha pacients que segur que es trobarien millor si els retiréssim medicació”.

Ferran Bejarano

Farmacòleg d’atenció primària de l’ICS
i investigador de l’IDIAP-Jordi Gol

La desprescripció és una prioritat a les consultes d'atenció primària si bé la pandèmia ha suposat un fre. Els esforços de desprescripció de fàrmacs se centren, sobretot en els ansiolítics - considerats “un problema de salut pública” perquè som un dels països més consumidors del món-, en l’omeprazole - que s’està receptant a persones sense patologia gàstrica que no compleixen els criteris de prescripció-, i en els antibiòtics -que generen resistències bacterianes quan se’n fa un abús.

“Holanda és el país que menys antibiòtics prescriu i nosaltres n’estem prescrivint dos cops i mig més. Unes 33.000 persones a Europa moren cada any per infeccions multiresistents i es creu que el 2050 hi haurà més morts per infeccions multiresistents que per càncer”.

Carles Llor

Metge de família i investigador
de l’IDIAP-Jordi Gol

L’Institut Català de la Salut (ICS) té un programa de desprescripció de fàrmacs. Els farmacòlegs treballen amb els metges d’atenció primària en la revisió dels tractaments per adequar-los al pacient i ajudar a retirar-los alguns medicaments.

“Hi ha marge de millora. Hi ha tendència a polimedicar perquè tractem malalties i no el pacient en el seu conjunt. Afegir fàrmacs no costa res, però retirar-ne ja és més difícil. I per al pacient, també”

Ester Amado

Responsable de l'Àrea de Suport al Medicament i Servei
de Farmàcia de l'Atenció Primària de Barcelona de l’ICS

Es recomana revisar la medicació del pacient crònic com a mínim un cop a l’any. L’objectiu, diuen els experts, és deixar només aquells medicaments que la persona necessita per tractar allò que és important, no tot.

Nota metodològica

La font de totes les dades incloses en aquest reportatge és el departament de Salut, amb l’excepció de la projecció de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Durant l’elaboració del reportatge s'ha fet una explotació estadística pròpia de la base de dades de receptes facturades al Servei Català de la Salut, publicada al portal de dades obertes de la Generalitat, amb 3,7 milions de registres i 66,6 milions de valors, referits als 691,7 milions de receptes facturades entre el 2016 i el 2020, els anys per als quals es disposava de dades completes.

Il·lustració

Irene Gutiérrez

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Idoia Longan - Jordi Guilleumas