Quines són les zones més riques i pobres de Catalunya?

Explora el mapa interactiu carrer per carrer

Auri Garcia Morera

12/03/2021

Badia del Vallès / PERE TORDERA

En el mapa de renda per seccions censals, la major part del territori queda per sota de la mitjana de Catalunya, de 17.200 euros bruts per persona, i les zones que estan per sobre es concentren a la rodalia de Barcelona.

Les zones de renda més baixa, per sota dels 12.500 euros, es troben sobretot a les Terres de l'Ebre. En menor mesura, a Ponent i al Camp de Tarragona i en algunes zones de la perifèria de Barcelona i altres nuclis de l’àmbit Metropolità.

Les zones del tram següent, entre els 12.500 i els 15.000 euros, es concentren més majoritàriament a Ponent i al Camp de Tarragona, i en menor mesura a l’Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals.

El tram que queda just per sota de la mitjana de Catalunya, entre els 15.000 i els 17.200 euros, ocupa sobretot les Comarques Centrals, i també algunes zones de l’àmbit Metropolità de Barcelona i les Comarques Gironines.

Per sobre de la mitjana hi ha moltes menys zones. Al tram dels 17.200 als 25.000 euros hi ha zones sobretot de l’àmbit Metropolità de Barcelona i les Comarques Gironines, i en menor mesura zones de les Comarques Centrals i l’Alt Pirineu i Aran.

Les poques zones amb una renda d’entre 25.000 i 35.000 euros es concentren gairebé exclusivament a l’àmbit Metropolità de Barcelona, amb municipis com Matadepera i Sant Cugat i districtes de Barcelona com Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample.

Per sobre dels 35.000 euros el nombre de zones és encara més reduït. Són zones de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts, principalment les Tres Torres i Pedralbes, i excepcionalment zones de municipis com Sant Cugat, Gavà i Castelldefels.

A l’àrea metropolitana de Barcelona s’hi concentra la major part de la població i de les zones amb una renda mitjana més alta, però també algunes de les zones de renda més baixa.

En diversos punts hi ha seccions censals amb una renda mitjana inferior als 12.500 euros bruts per persona i, molt a prop, seccions censals que superen els 35.000 euros bruts per persona.

A Barcelona ciutat hi ha molt contrast entre zones de renda molt alta de l’Eixample i zones de renda molt baixa de Ciutat Vella que gairebé es toquen, o entre Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris.

També entre Diagonal Mar i la Mina, que estan enganxats. En aquest punt comença un eix de zones de renda baixa que segueix el recorregut del Besòs i toca Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma i Montcada.

Seguint cap a l’interior, al Vallès hi ha grans contrastos entre les rendes baixes de Badia, Barberà i la perifèria de Sabadell i Terrassa i les rendes altes de Bellaterra, Sant Cugat i Sant Quirze.

A l’altre cantó de Barcelona, al Llobregat, les zones de renda alta de les Corts, Esplugues i Sant Just contrasten amb les zones de renda baixa de l’Hospitalet i Cornellà, entre d’altres.

I a l’extrem sud del Baix Llobregat, a Gavà i Castelldefels, dins dels mateixos municipis hi ha zones per sota dels 12.000 euros bruts i zones per sobre dels 43.000 euros bruts.

Consulta les dades completes