La xarxa
revolucionària

que canviarà la manera com l’electricitat
arriba a casa teva

il·lustració xarxa elèctrica

amb el suport logo Endesa

il·lustracions Isaac Claramunt

L’arribada de l’energia elèctrica a les ciutats a finals del segle XIX va suposar tota una revolució

Energia

+neta
+eficient
+segura

L'electricitat va introduir una manera de donar llum més neta que la il·luminació per gas. El transport electrificat era més eficient i segur i els nous motors elèctrics van agregar potència i, sobretot, flexibilitat a la producció industrial. A més, va aparèixer una nova font d'energia calorífica, la calefacció elèctrica.

Ara cal anar més enllà per aconseguir zero emissions de carboni el 2050 , l’objectiu marcat per la Unió Europea per combatre el canvi climàtic.

Com aconseguirem una nova revolució?

Deixant d’utilitzar combustibles fòssils
Incorporant energies renovables
Electrificant la indústria, el transport, la calefacció...
Potenciant l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible, etc.

Aquesta creixent electrificació del planeta fa necessari transformar la xarxa de distribució com a facilitadora de la transició energètica

Així s’adapta al nou escenari la xarxa de distribució

Què és la xarxa de distribució?

La xarxa de distribució permet transportar l’energia elèctrica fins a les cases o empreses.

Ara està canviant per dos motius:

canvia la manera de generar l'electricitat, creix l’autoconsum i hi ha més presència d’energies renovables, amb plantes de generació més petites i més a prop dels consumidors

hi ha més demanda d’electricitat, amb nous usos com el vehicle elèctric, ciutats cada cop més intel·ligents i una climatització més eficient

Com funciona?

Per què cal transformar la xarxa?

En aquest nou escenari, creix la complexitat per operar la xarxa amb l’objectiu de seguir assegurant el subministrament elèctric. Per fer-ho, caldrà equilibrar els fluxos d'energia i serà vital:

flexibilització

+

digitalització

de la xarxa

Com serà la xarxa elèctrica ideal?

Flexible

Imagina un barri residencial amb una forta concentració de generació fotovoltaica entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda, quan tothom és a la feina i no hi ha ningú a casa i, per tant, hi ha un consum mínim.

Això podria generar un gran excedent de generació, que no seria bo per a l'estabilitat de la xarxa elèctrica.

Amb la flexibilització de la xarxa el sistema s’adapta a les condicions canviants, per mantenir un equilibri entre l’energia que s’injecta a la xarxa i la que es pot reduir de manera puntual.

Flexible

Digitalitzada

Els distribuïdors d'electricitat necessiten noves eines basades en la digitalització i la monitorització per anticipar-se als canvis i implementar solucions.

Per exemple, la predicció meteorològica és essencial per predir els fluxos elèctrics de les pròximes hores.

Amb la digitalització de la xarxa millora la qualitat del servei i es contribueix al creixement de l’economia, ja que tots els processos són més eficients.

Digitalitzada

Què s’està fent per canviar la xarxa?

Les xarxes elèctriques digitalitzades permeten ser més eficients en els processos, garantir la seguretat de les persones que hi treballen i millorar la sostenibilitat vers el territori i el medi ambient.

A més, permeten posar el consumidor final en el centre de la transició energètica i fer-lo partícip en tot moment. És el que es coneix amb el nom de prosumer (productor i consumidor alhora).

Aplicar la intel·ligència artificial ens permet identificar anomalies en temps real, abans que es generi un problema i tingui un impacte sobre l’activitat.

Electrificar per avançar en la reducció d'emissions i assolir un futur descarbonitzat el 2050

objectiu

Vols saber-ne més?

VES-HI