Així avança la transició energètica al Port de Barcelona

Amb el suport de:

El Port de Barcelona es troba en un procés de transició energètica, però també estructural, amb l’objectiu de ser un port neutre en carboni l’any 2050

La transformació

Terminal BEST

A principis de 2024 estarà operatiu el primer OPS (Onshore Power Supply) del Port de Barcelona

Subestació port

Amb una inversió de 14 milions d’euros, subministrarà electricitat a totes les terminals

Moll de l’Energia

La construcció de l’H2Med consolidarà el Port de Barcelona com un hub per als combustibles del futur

Terminals de creuers

El 2026 es connectaran els primers creuers i el 2028, totes les terminals estaran equipades amb OPS

Terminal de ferris

El setembre de 2024, la Terminal Ferri Barcelona tindrà operatius dos OPS per subministrar als vaixells energia elèctrica d'origen 100% renovable, permetent que apaguin els motors durant la seva estada a port i evitant emissions contaminants.

Port Vell

El trasllat de les terminals de creuers i ferris del moll Barcelona al moll Adossat redueix les emissions a la ciutat i allibera nous espais per a l’oci, la cultura i l’esport

El projecte

El projecte

Proposa:

Els vaixells que arribin al Port de Barcelona

aturaran els motors

Fletxa
i es connectaran a la xarxa elèctrica mitjançant un OPS (Onshore Power Supply)

Què és un OPS? Més info

Els OPS són sistemes de connexió elèctrica que permeten als vaixells connectar-se a moll i poder obtenir energia evitant l’ús dels seus motors quan estan a port.

permetrà eliminar

66.000 tones de CO2

Més

1.234 tones de NOx

de les emissions de l’activitat portuària

Els 4 eixos principals

#1

Intermodalitat i transport ferroviari

Repensar la mobilitat és essencial per reduir les emissions contaminants

El 2022, la priorització del ferrocarril per part del Port de Barcelona ha eliminat:

44.378 tones de CO2

Més

172.521 Camions de les
carreteres

#2

Gavarra per al subministrament de GNL i biometà

El Gas Natural Liquat (GNL) és gas natural que ha estat processat per ser transportat en forma líquida

Els vaixells que funcionen amb GNL eliminen:

100% Emissions de SOx i partícules en suspensió

Més

70% Emissions de NOx

Més

15-20% Emissions de CO2

#3

Economia circular

Els residus es poden transformar en biometà, impulsant l’aprofitament dels recursos i l’economia circular

Residus de:

Vaixells

Més

Sector
agroalimentari

Més

Manteniment de
zones verdes

Més

Restaurants
de la zona

Fletxa

poden generar biometà per cobrir fins al

25%

del combustible que consumeixen els vaixells que arriben al Port de Barcelona

#4

Energia fotovoltàica

El moll de Pescadors acull l’embrió de la primera comunitat energètica del port.

El Port de Barcelona té

114 GWh ANUALS

de potencial fotovoltaic

Fletxa

equivalent al

30% del consum de
les terminals

Vols saber-ne més?

Visita’ns!

Il·lustracions

Isaac Claramunt