Objectiu

2050

Un port neutre
en emissions

El Port de Barcelona avança per convertir-se
en una infraestructura sense contaminació

Amb el suport de

il·lustracions Joan Manel

El Port de Barcelona vol convertir-se el 2050
en una infraestructura neutra en emissions

L’objectiu és triple:

1Sostenibilitat
econòmica
2Sostenibilitat
social
3Sostenibilitat
mediambiental

La clau per aconseguir-ho?

LA INNOVACIÓ I LA DIGITALITZACIÓ

Objectiu
port intel·ligent

La propera revolució tecnològica

01.

La digitalització del Port de Barcelona és clau per avançar cap a la transició ecològica

02.

Per convertir-se en un port intel·ligent s’està incorporant la intel·ligència artificial (IA), l’anàlisi de dades massives, l’Internet de les Coses i la tecnologia blockchain

03.

L’objectiu és millorar el rendiment, ser més competitius i generar sinèrgies amb l’entorn

Ho saps?

Quants camions de mitjana poden operar cada dia al Port de Barcelona gràcies a la digitalització?

Entre 100 i 500 camions

Entre 1.000 i 2.000 camions

Entre 3.000 i 4.000 camions

Projectes d'èxit

‘Smart Ports: Piers of the Future’

El Port de Barcelona organitza per segon cop l’exhibició ‘Smart Ports: Piers of the Future’, on els ports més avançats del món mostren les innovacions més importants del moment.

Plataforma Open Ports

Sota el concepte d’innovació oberta, el Port de Barcelona ha desenvolupat la plataforma OpenPort, que permet desenvolupar sistemes de cooperació entre start-ups i la comunitat portuària, per tal de buscar solucions innovadores.

Port Innova

Un projecte on el Port de Barcelona i diferents empreses del sector portuari proposen reptes a estudiants de Formació Professional (FP) perquè desenvolupin solucions originals basades en la tecnologia i la innovació.

Objectiu
seguretat

Teletreball i automatització

01.

La digitalització també és una garantia de seguretat per a les persones.

02.

Durant la pandèmia, la digitalització ha permès apostar pel teletreball.

03.

A més, s’ha desenvolupat el “port sense papers”, on la tecnologia permet reduir la interacció entre persones automatitzant els acessos i autoritzacions.

Ho saps?

Dins de la intel·ligència artificial, de què serveix l’anomenada visió artificial?

Permet reconèixer els contenidors i les dades serveixen per gestionar la mobilitat

Permet veure desperfectes ocasionats per temporals als contenidors i camions

Permet avisar al conductor d’un camió que pot avançar a l’entrada d’una terminal

Projectes d'èxit

Desenvolupament d’aplicacions

El Port de Barcelona ha desenvolupat diverses aplicacions per poder compartir la informació entre la comunitat logística-portuària de forma segura. Algunes són aquestes: Temps d’Accés, PortLinks (eina per construir la cadena de transport òptima entre l’origen i el destí), CTA (un sistema de traçabilitat de contenidors que agrupa i tracta les dades generades en una operació marítima) i Smart Maritime Traffic Management (un sistema de control i gestió dels serveis que necessiten els vaixells), entre d’altres.

Pla de telecomunicacions amb xarxa 5G

El Port de Barcelona està desenvolupant un pla de telecomunicacions amb l’objectiu de tenir desplegada el 2023 la nova xarxa de telecomunicacions de gran capacitat del port. Es tracta d’una xarxa 5G que permetrà seguir creixent com a port intel·ligent, preparada per a l’internet de les coses i el creixent grau d’automatització de les eines de gestió. El projecte també inclou la Xarxa de Campus, que consisteix en cablejar amb fibra òptica tot el recinte portuari.

Objectiu
Economia neta i circular

un nou model energètic

01.

El Port de Barcelona està transformant els edificis i instal·lacions amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic que afavoreixi una economia neta i circular.

02.

S’han fet millores en l’enllumenat públic incorporant llums amb tecnologia led i establint horaris d’encesa amb diferents intensitats segons l’hora.

03.

A l’hora de fer nous contractes de concessió, el Port de Barcelona promou, mitjançant les bonificacions ambientals, que les instal·lacions tinguin un sistema energètic eficient promovent l’ús d’energies renovables.

Ho saps?

Saps quin estalvi energètic suposa substituir els llums tradicionals per leds i instal·lar sensors?

10%

20%

50%

Projectes d'èxit

Incorporació d’energies renovables

Des de 2017, el 100% de l'electricitat que consumeixen l'Autoritat Portuària de Barcelona i les empreses participades (Port Vell, WTC i CILSA) té certificat de garantia de generació renovable, de manera que les emissions associades no computen com a emissions de gasos d'efecte hivernacle. Actualment, s’està estudiant la instal·lació de plaques solars i bateries de liti al Moll de Pescadors i a l’edifici PIF.

Xarxa elèctrica intel·ligent

El Port de Barcelona iniciarà els propers anys una sensorització de la xarxa elèctrica per avançar cap a un sistema elèctric intel·ligent, l’anomenat smart grid. La idea és promoure el consum compartit a les zones del port creant "comunitats energètiques" on diverses instal·lacions generen electricitat renovable i comparteixen els consums de forma eficient. Per aconseguir-ho, les xarxes han de ser digitals i incorporar sensors de consum.

OBJECTIU
Port neutre en emissions

01.

El Port de Barcelona és el primer del món en aconseguir l’estrella de la iniciativa Lean&Green de l’Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC), gràcies a la reducció en un 20% de les emissions de CO2 en un període de 5 anys. Cal destacar que l’activitat portuària només és responsable del 9% del CO2 de la ciutat i del 7% del NOx.

02.

Ara, el Port de Barcelona vol avançar en el procés de descarbonització per complir els objectius d’emissions que han fixat la Unió Europea i l’Organització Marítima Internacional per al 2030 i el 2050.

03.

El Port de Barcelona s’ha proposat eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030, reduir un 51% les emissions de NOx, un 25% les de PM10 i un 24% les de PM2,5. L’any 2050, el Port de Barcelona assolirà la neutralitat que demana la UE.

Ho saps?

De la flota de 100 vehicles del port, saps quants són elèctrics?

5

20

40

Projectes d'èxit

Electrificació dels molls

De les 315.000 tones anuals de CO2 que emet l’activitat portuària, 215.000 provenen dels vaixells, incloent-hi les derivades de les maniobres i l’estança al port. Per reduir l’emissió d’agents contaminants, el Port de Barcelona vol electrificar els molls on fan escala els creuers, portacontenidors, vaixells de vehicles i ferris. El projecte partirà de la connexió a la xarxa d'alta tensió per poder disposar de la potència elèctrica necessària, uns 80.000 kW, perquè els vaixells es puguin connectar i aturar els motors.

Bonificacions als vaixells més ecològics

Les bonificacions als vaixells que segueixen criteris mediambientals són una de les poques eines de què disposen els ports per incidir en el sector marítim. Des de l’any 2014, el Port de Barcelona bonifica els vaixells amb gas natural i des del 2018 els de bateries.

Promoció de nous combustibles

El Port de Barcelona es va adherir el juliol de 2018 al programa World Ports Climate Action Plan (WPCAP), una iniciativa on participen els principals ports del món i que té com a objectiu promoure i impulsar en el sector portuari i marítim la descarbonització de l’activitat. Una de les principals iniciatives d'aquest programa és donar suport i facilitar els desenvolupaments tecnològics de nous combustibles que no emetin carboni, com ara el gas natural, l’hidrogen, l’amoni o el metanol. El Port de Barcelona és actualment un dels pocs ports d'Europa que subministra gas natural liquat de manera regular a tres ferris (des de cisterna) i dos creuers (des de gavarra).

VOLS SABER-NE MÉS?

+ info