Escoles climatitzades: més confortables i sostenibles

Es climatitzaran 170 centres educatius de la ciutat gràcies a l’energia solar

amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa

<span>El Pla Clima</span><span> Escola Barcelona</span>

El Pla Clima Escola Barcelona

per climatitzar

<span>El Pla Clima</span><span> Escola Barcelona</span>

170 centres educatius

de la ciutat gràcies a l’energia solar.

01

És una resposta als efectes del canvi climàtic a les escoles, sobretot durant les onades de calor, i implicarà la inversió de 100 M€ per part de l'Ajuntament de Barcelona.

02

El projecte el posarà en pràctica el Consorci d’Educació de Barcelona i es finançarà amb ingressos provinents de la recaptació del recàrrec sobre l’impost turístic.

El desplegament del Pla Clima EscolaBarcelona es farà en

Dues fases

Dues fases

sempre fora dels períodes lectius, i beneficiarà directament a més de

Dues fases

55.000 alumnes

de tota la ciutat.

Aquest estiu comencen ja les obres a 24 escoles

01

S’implementarà en 170 centres educatius

149

escoles

2

escoles d’educació especial

3

instituts

16

instituts escola

149

escoles

2

escoles d’educació especial

3

instituts

16

instituts escola

149

escoles

2

escoles d’educació especial

3

instituts

16

instituts escola

02

Beneficiarà 55.519 alumnes. Corresponen a tots els centres en què l’Ajuntament té competències pel que fa al manteniment

55.519 alumnes

03

En dues fases de tres anys: 84 centres entre el 2024 i el 2026, i 86 entre el 2027 i el 2029

Primera fase 2024-2026

84 centres

84

centres

Segona fase 2027-2029

86 centres

86

centres

Aerotèrmia

Aerotèrmia

Plaques<br /> fotovoltaiques

Plaques
fotovoltaiques

01

Els sistemes d’aerotèrmia són una font d’energia renovable que aprofita l’energia emmagatzemada a l’aire que ens envolta i que permet generar fred i calor per mantenir temperatures adequades tot l’any.

02

Les plaques fotovoltaiques, que obtenen energia neta provinent dels raigs solars, alimentaran els nous sistemes de climatització.

Plaques fotovoltaiques

Plaques fotovoltaiques

181.000

m2

és la superficie calculada per instalar-hi plaques fotovoltaiques

Potència elèctrica

Potència elèctrica

31,27

GWh/any

de potència elèctrica fotovoltaica produïda, una xifra que supera les necessitats energètiques i que crearà un excedent aprofitable per a la ciutat

El Pla Clima Escola Barcelona forma part d’una visió estratègica de

Futur

Futur

la descarbonització de les escoles i l’aprofitament del seu excedent energètic

Impulsen

Impulsen

la reducció del consum d’energies no renovables de la nostra ciutat.

01

El Pla Clima Escola Barcelona forma part d’una visió estratègica de futur: la descarbonització de les escoles i l’aprofitament del seu excedent energètic impulsen la reducció del consum d’energies no renovables de la nostra ciutat.

Escoles, espais de vida

Els equipaments educatius són més que espais d'aprenentatge. Són espais de relació i convivència basats en el confort, la salut i les cures.

Transició ecològica

Les actuacions es fan a les escoles, però també formen part de les noves vies que la ciutat explora per fer front a la crisi climàtica.

Descarbonització

L'energia necessària per climatitzar els equipaments educatius del pla procedirà de fonts renovables gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Domòtica

Cada centre, per les seves característiques i ubicació, té unes especificitats que demanen solucions climàtiques a mida. El pla ho té en compte i aplica tecnologies adaptades i programables a cada realitat escolar.

Eficiència

Les intervencions als centres implicaran la incorporació de noves tecnologies, però també les reformes necessàries per evitar el malbaratament de les energies produïdes.