La Barcelona congestionada

Cada dia es perden 63.000 hores per culpa dels embussos als accessos a la ciutat

Selena Soro

Il·lustracions

Ricard Marfà

28 de novembre del 2019

Amb la col·laboració

logo RACC

Les retencions de trànsit afecten diàriament més de 320.000 persones que es desplacen en autobús i cotxe per accedir a Barcelona. L’estudi “Evolució de la congestió als corredors viaris d’accés a Barcelona”, del RACC, alerta que les retencions fan perdre temps, generen costos econòmics i contaminen l’aire. Acompanyeu-nos en aquest viatge per la Barcelona congestionada i digueu la vostra sobre com trobar-hi solucions.

Les afectacions principals

320.000 Persones

Viatgers afectats cada dia per la congestió als sis corredors d'accés a Barcelona, un 21% més que el 2016

63.000 Hores

Temps que es perd cada dia per accedir a Barcelona, que equival a dos dies perduts per persona i any, o bé sis jornades laborals perdudes per persona i any.

26 - 50Anys

El perfil de l’usuari afectat pels embussos és el d’un home (69%), treballador (93%), d’entre 26 i 50 anys (72%), i que fa un trajecte d’entre 20 i 50 km (50%)

Usuaris afectats

La congestió afecta els usuaris que es desplacen en vehicle privat (78% dels afectats) i també els usuaris d'autobús interurbà (22%)

* Al Barcelonès, els corredors analitzats són les Rondes: excepte en casos molt excepcionals, no hi passa el transport públic, per tant no hi ha dades d'afectació d'usuaris.

L’evolució del trànsit

14,6%Increment trànsit

El trànsit ha arribat a nivells similars als d’abans de la crisi (2007). Creixen sobretot la C-16 (+52,5%) i a la C-33 (+35,4%).

De 6h a 9.15hHora punta al matí

El pitjor moment de l’hora punta és a les 7.30 hores, quan es poden arribar a acumular 52 km de cues per la congestió, amb circulació a menys de 40 km/h

De 16.30h a 17.30hHora punta a la tarda

Les hores punta s’han avançat respecte el 2016 ja que alguns usuaris s’han vist obligats a avançar els seus horaris per evitar la pitjor congestió

Quilòmetres de cues degudes a la congestió

Corredor< 40 km/h
1Corredor Baix Llobregat (B-23 i A2)14,3km
2Ronda de Dalt (B-20)10,3km
3C-58 entrada10,3km
4Ronda Litoral (B-10)10,1km
5C-16 entrada2,7km
6Entrada B-23-Av. Diagonal2,4km
7Entrada Gran Via (C-31)1km
Total51,9km
Corredor< 40 km/h
1Ronda de Dalt (B-20)8,9km
2Ronda Litoral (B-10)9,4km
Total18,3km

El temps perdut

15,2minuts

Perden de mitjana les persones que circulen en hora punta entre les 7 h i les 8 h del matí; entre les 8 h i les 9 h són 14,8 minuts

28minuts

Perden els usuaris més perjudicats, els que circulen per les rondes de Barcelona (B-10 i B-20) entre les 7 h i les 8 h del matí. El 2016 perdien 15 minuts

4milions d’hores

Perden cada any els conductors al Vallès Occidental, el corredor més lent. Passa de 2,6 milions d’hores perdudes el 2016 als 4 milions actuals, en part per les obres a la C-58

Mitjana del temps perdut entre les 7:00 i les 9:00

Hi ha diferències notables en els minuts de temps perdut en funció del corredor, des dels 28,7 minuts perduts en hora punta a les Rondes fins als 3,3 minuts a la C-31 i C-32 Nord (Maresme).

El cost de la congestió

583euros

Suposa cada any als usuaris el cost social de la congestió. El cost total és de 169 milions d’euros anuals, un 23% més que al 2016

86% del cost

L'assumeixen els propis usuaris en forma de temps perdut. Molts no tenen alternatives de transport públic competitives per desplaçar-se a la feina o als estudis

70% del cost

El percentatge del cost de la congestió que s'absorbeix al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, els corredors més afectats pels embussos

Què en pensen el usuaris afectats?

81% usuaris

perceben que hi ha congestió: un 66% diuen que pateixen aturades intermitents, un 24% declaren que troben caravanes que els obliguen a reduir la velocitat, i un 11% asseguren que pateixen aturades intermitents a causa d’accidents o avaries d’altres vehicles

45%usuaris

estarien disposats a canviar d’hàbits. Un 45% compartirien cotxe i un 36% utilitzarien un aparcament Park&Ride que els permetés deixar el vehicle en una estació de l’àrea metropolitana i continuar en transport públic

45%usuaris

aparquen al pàrquing de l’empresa. El 23% utilitzen places gratuïtes al carrer, unes condicions que faciliten l’ús del vehicle privat. Els motius principals que declaren els usuaris per triar el vehicle privat són la rapidesa i la comoditat respecte al transport públic

Les recomanacions del RACC

El RACC demana a les administracions que s’articulin mesures per incrementar la capacitat del transport públic interurbà, la gestió intel·ligent de les infraestructures viàries i l’eficiència en l’ús del vehicle privat. Aquestes actuacions són encara més urgents en un context en què prop de 150.000 persones es veuran afectades per les restriccions de circulació a la Zona de Baixes Emissions a partir de l’1 de gener del 2020

1

Fer un pla de xoc per al transport públic que incrementi la capacitat de viatges metropolitans

Crear carrils BUS-VAO de baix cost a la B-23 (entrada Baix Llobregat) i a la C-31 Nord (entrada Maresme). Els carrils poden tenir un funcionament horari de 6 h a 10 h.

Ampliar i millorar els Park&Ride a les estacions de tren, incloent-hi una millora de la senyalització d’accés des de les vies d’alta capacitat, informació en temps real de les places disponibles, modalitats d’abonament i serveis, reforç de la il·luminació i la seguretat, etc.

Executar amb urgència les infraestructures de transport públic de Rodalies, algunes de previstes al PDI (Pla Director d’Infraestructures), com ara la línia ferroviària transversal, el segon túnel de FGC al Vallès o el desdoblament de la línia de Rodalies R3 (corredor del Vallès Oriental).

Estudiar l’abaratiment tarifari dels títols de tarifa plana (T-Mes o T-Trimestre) de transport públic en el marc de la posada en servei de la T-Mobilitat.

Impulsar la mobilitat com a servei (mobility as a service) com a palanca per fer la intermodalitat més atractiva per als usuaris.

Desplega

Plega

Llegeix

2

Fer una gestió intel·ligent de les infraestructures viàries

Instal·lar senyalització de velocitat variable a tota la xarxa metropolitana on encara està pendent. Això permetria que els vehicles adoptessin la velocitat ideal de circulació almenys 20 km abans d’arribar a l’anella de les rondes de Barcelona.

Finalitzar l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7 i el tram de la B-40 entre Abrera, Terrassa i Sabadell.

Crear accessos viaris exclusius per a vehicles pesants al port i a la Zona Franca per descongestionar l’A-2 i la B-10.

Estendre l’àrea verda als barris de Barcelona i als municipis, com l’Hospitalet, que actualment exerceixen de Park&Ride informal.

Desplega

Plega

Llegeix

3

Aplicar mesures que millorin l’eficiència del vehicle privat

Regular que els carrils BUS-VAO estiguin disponibles per a vehicles amb 3 ocupants o més per incrementar la capacitat de transport de viatgers de la via.

Impulsar els plans de desplaçament d’empreses de més de 50 treballadors amb mesures de recompensa per als vehicles d’alta ocupació (com ara l’aparcament gratuït), i tarifar l’aparcament gratuït a les empreses per als vehicles que no són d’alta ocupació.

Desplega

Plega

Llegeix

Altres mesures organitzatives.
Digues-hi la teva: quines et convencen més?

Per més informació