Què en saps,
sobre la

violència
vicària?

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Clara Iris

desembre de 2021

Els tribunals prohibiran les visites i les comunicacions del progenitor violent amb els menors per prevenir-los de situacions de risc

Els tribunals prohibiran les visites i les comunicacions del progenitor violent amb els menors per prevenir-los de situacions de risc

El nou decret llei que ha aprovat el Govern té com a objectiu protegir els infants víctimes de la violència vicària

El nou decret llei que ha aprovat el Govern té com a objectiu protegir els infants víctimes de la violència vicària

Saps què és?

Posa’t a prova

Què és la violència vicària?

Aquella en què l’agressor exerceix la violència sobre els seus fills per fer mal a la parella

Aquella en què l’agressor exerceix la violència sobre la seva parella per fer mal als fills

Com pot la llei protegir els infants víctimes de violència vicària?

Establint presó preventiva per al maltractador si hi ha indicis de violència masclista

Prohibint les visites, les estades i les comunicacions amb el maltractador quan hi ha indicis de violència masclista

És una prohibició adreçada només al pare violent?

És una llei adreçada als progenitors violents, siguin homes o dones

La prohibició està limita al pare violent perquè hi ha més risc per als menors

La nova regulació pot fer augmentar les denúncies falses?

Sí, i per això s’ha creat una oficina única que analitzarà els casos processats

No, les denúncies falses són el 0,01% del total, el mateix percentatge que en qualsevol altre delicte

Què passarà amb els casos en què fins ara es permetien les visites?

Les visites es revocaran per assegurar la màxima protecció

Aquests casos no es veuran afectats per la nova llei

Per què fins ara no es protegia els infants de la violència vicària?

El poder judicial considerava que un progenitor violent amb la seva parella podia ser igualment bon pare

Perquè no s’havien registrat prou casos de violència vicària per prendre accions

Vols saber-ne més?

Il·lustracions

Clara Iris