Saps com
funciona
la recollida
selectiva?

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Joan Manel

desembre de 2021

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament les fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament les fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar

La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges

La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges

La recollida selectiva i el reciclatge ajuden a lluitar contra el canvi climàtic, ja que estalvien emissions de CO<sub>2</sub>

La recollida selectiva i el reciclatge ajuden a lluitar contra el canvi climàtic, ja que estalvien emissions de CO2

Saps com funciona la recollida selectiva?

Posa’t a prova

Qui ha de fer la selecció de residus perquè es pugui recollir de forma selectiva?

Els ciutadans i els comerços

Les administracions

Quins són els sistemes de recollida més eficients?

El porta a porta

Els contenidors amb obertura intel·ligent

Les dues anteriors són correctes

Per què no podem llençar un got de vidre al contenidor verd del vidre?

Perquè no es tracta d’un envàs

Perquè els gots de vidre no es reciclen

Per què no podem llençar una joguina al contenidor groc?

Perquè no es tracta d’un envàs

Sí que s’hi pot llençar, però només en alguns municipis

Saps en què consisteix la prevenció de residus?

Intentar reduir la quantitat de residus que es generen

Disminuir la perillositat dels residus que es generen

Les dues anteriors són correctes

Saps què és el malbaratament alimentari?

Els aliments que es llencen o que no es destinen a l’alimentació

Tots aquells aliments que es llencen i no se separen correctament

Dubtes on va cada residu?

Consulta-ho