Igualtat! Coneixes els
teus drets?

Posa’t a prova i descobreix els mecanismes que et protegeixen de les discriminacions

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya

il·lustracions

Mónica Toledo

24 de novembre del 2020

Conviure en la diversitat és un dels grans reptes de les societats democràtiques actuals

Respectar la pluralitat no és només una qüestió de legalitat sinó també de principis i valors fonamentals que compartim

Ser una societat cohesionada i diversa és imprescindible per al desenvolupament del país i per evitar les desigualtats i les discriminacions

Coneixent els nostres drets i deures en matèria d’igualtat podrem combatre qualsevol mena de discriminació i garantir la igualtat de tracte i oportunitats a tothom

Coneixes els teus drets?
Posa’t a prova

Posa’t a prova

Saps què és el Pacte Nacional per la Interculturalitat?

Una modificació menor del Pacte Nacional per la Immigració, aprovat fa 10 anys

Un nou Pacte Nacional que incorpori la perspectiva intercultural en l’acció dels actors institucionals, socials, econòmics, polítics i ciutadans del país

Una trobada entre líders mundials que posi en valor la diferència i eviti la segregació

Quina iniciativa legislativa permetrà denunciar situacions de discriminació que el Codi Penal no considera delicte?

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la inclusió de totes les persones

Si el Codi Penal no ho considera delicte d’odi no puc denunciar la discriminació

Saps què és el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat?

Una trobada entre els líders de països europeus per evitar la discriminació de persones amb discapacitat

Un pacte que repliqui parcialment els principis de la Convenció de l’ONU en matèria de discapacitat

Un pacte que garanteixi els drets i la plena ciutadania de les persones amb discapacitat

Quin nom rep la xarxa on et pots adreçar si vius una situació de discriminació per LGBTI-fòbia?

Xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGBTI

Xarxa de municipis LGBTI-friendly

Xarxa d’Intervenció Especialitzada LGBT (IE)

Si estic en situació de violència masclista i he de marxar de casa, on puc anar?

Puc recórrer a la xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGBTI i accedir a serveis d’acolliment i recuperació

Puc trucar o escriure un whatsapp al 900900120 o recórrer directament als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) o a serveis socials

Puc recórrer als pisos substitutoris de la llar per a dones en situació de violència, però només si tinc fills

Què puc fer si he patit violència masclista i necessito suport psicològic o laboral?

Puc recórrer als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) i rebre suport personal, psicològic, social, jurídic i de lleure

Puc recórrer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (AOC) i demanar una prestació econòmica

Puc recórrer als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) però només si tinc fills

Què puc fer si soc una persona trans i tinc dificultats per trobar feina?

Puc recórrer a la xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGBTI

Puc recórrer l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (AOC)

Puc recórrer als serveis del Síndic de Greuges

Què puc fer si tinc més de 55 anys i tinc dificultats per trobar feina?

Pots demanar assessorament a les oficines de treball del SOC

No hi ha res a fer, cal demanar la prestació d’atur al SEPE

Et pots adreçar als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

Saps quins són els objectius de la llei 11/2014 de 30 d’octubre d’accessibilitat?

Facilitar la mobilitat en els desplaçaments

Promoure les relacions socials sense limitacions

Garantir l’accés físic i comunicatiu de les persones amb discapacitat als entorns i especialment als serveis públics i prevenir les discriminacions

Vols saber-ne més?

Edició

Selena Soro

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Jordi Guilleumas - Idoia Longan - Marc Funollet