Com
funciona
la taxa
turística?

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Felip Ariza

13 de desembre de 2021

Després de tres pròrrogues per la pandèmia, l’1 d’octubre va entrar en vigor una actualització de la taxa turística

Després de tres pròrrogues per la pandèmia, l’1 d’octubre va entrar en vigor una actualització de la taxa turística

L’impost sobre les estades en establiments turístics es va crear el 2012 i es va revisar el 2017 i el 2020

L’impost sobre les estades en establiments turístics es va crear el 2012 i es va revisar el 2017 i el 2020

Des de la seva aplicació s’han recaptat 371 milions d'euros, que han revertit íntegrament en el sector turístic

Des de la seva aplicació s’han recaptat 371 milions d'euros, que han revertit íntegrament en el sector turístic

Saps com funciona la taxa turística?

Posa’t a prova

Qui ha de pagar la taxa turística?

Els hotels i allotjaments turístics

Les persones que s’allotgen als allotjaments turístics

La taxa turística només afecta el turisme local

Cert

Fals

Com es reparteixen els diners recaptats amb la taxa?

Es destinen directament als ajuntaments

Es reparteixen a parts iguals entre ajuntaments i Generalitat

Per a què es fan servir els diners recaptats amb la taxa turística?

Es reinverteixen íntegrament en el sector turístic

Es reparteixen entre diversos departaments

La taxa desincentiva les pernoctacions

Cert

Fals

L’import de la taxa turística catalana és més baix que en altres ciutats

Cert

Fals

Quin és l’objectiu final de la taxa turística?

Regular el turisme a Catalunya per amortir-ne l’impacte

Mantenir la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destí turístic

Vols saber-ne més?