Objectiu 2030

Mobilitat més verda a
la regió metropolitana

Amb el suport

Generalitat de Catalunya

La Generalitat ha aprovat el Pla Director
d’Infraestructures
per als anys 2021-2030

Inclou tot el sistema integrat de
mobilitat metropolitana de Barcelona

12comarques
catalanes

5,7milions
d’habitants

74%de la població
catalana

Amb 15 mil milions d’euros d’inversió, té l’objectiu d’enfortir el sistema de transport públic i reduir així les emissions de CO2

Efectes

Més transport públic

Transvasament del vehicle privat cap a
altres modes més sostenibles (%)

2017

2030

A peu / bicicleta

46,4 < 49

Transport públic

17,6 < 21,5

Cotxe privat

36,1 > 29,5

Millora de la qualitat de
l’aire i reducció d’emissions

-9,3%CO2

-31,5%NOX

-26,6%PM10

Objectius

+34%desplaçaments en transport públic,
tenint en compte que
la mobilitat creixerà un 9%

+15%desplaçaments en bicicleta
o a peu (mobilitat activa), fins al 50%
del total de desplaçaments

-9%emissions de CO2,
l’equivalent a 36.000 vehicles
diaris durant 10 anys

Accions

201nous quilòmetres de xarxa
de tren, metro o tramvia

44nous aparcaments d’enllaç

20nous carrils bus,
fins a 383 km

835.325 usuaris beneficiats

Prioritzar les actuacions amb
més rendibilitat socioeconòmica

Perllongament dels FGC entre
plaça Espanya i Gràcia i
unió de les línies
del Vallès i del Baix Llobregat

Perllongament de
la L1 de metro a Badalona

Finalització de la línia L9-L10

Programa de busos ràpids

Unió dels tramvies per la Diagonal

Intermodalitat

Creació d’un programa
específic d’intercanviadors

Programa
d’aparcaments d’enllaç

Creació d’aparcaments segurs
per a bicicletes al costat de
les estacions ferroviàries

Inversions

FASE Amilions d’€Del 2021
al 2030

FASE Bmilions d’€Més enllà
del 2030

Generalitat

5.059,3 8.770,4 3.711,2

Estat

3.829 6.946 3.117,1

Total

8.888,2 6.828,3 15.716,5

Il·lustracions

Itsacat