Mites i realitats sobre la regla
i la menopausa què en saps?

Amb el suport de

Generalitat

Il·lustracions

Núria Garcia Traveria

Setembre del 2023

La regla genera canvis en el nostre cos i, per tant, en la nostra vida: connecta directament amb la nostra salut i el nostre benestar.

La regla genera canvis en el nostre cos i, per tant, en la nostra vida: connecta directament amb la nostra salut i el nostre benestar.

Tot i que la meitat de la població té la menstruació, continua envoltada de mites, tabús i desconeixement. Com més informació en tinguem, millor podrem cuidar-nos i viure-la amb més llibertat.

Tot i que la meitat de la població té la menstruació, continua envoltada de mites, tabús i desconeixement. Com més informació en tinguem, millor podrem cuidar-nos i viure-la amb més llibertat.

Amb més coneixement sobre la regla també podrem combatre la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones, i reduir els residus que generen els productes menstruals no reutilitzables.

Amb més coneixement sobre la regla també podrem combatre la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones, i reduir els residus que generen els productes menstruals no reutilitzables.

Què en saps?

Posa’t a prova

Per què és important tenir la regla?

Per un únic motiu: si vols, pots quedar-te embarassada

Entre d’altres, és símptoma d’un bon estat de salut

Ajuda a regular els nivells de colesterol a la sang

Quines són les fases del cicle menstrual?

El cicle menstrual fa referència únicament als dies en què es té la regla

La fase ovulatòria, la fase menstrual i la fase refractària

La fase preovulatòria, la fase ovulatòria, la fase premenstrual i la fase menstrual

Quant dura el cicle menstrual?

Sempre dura 28 dies

Pot durar entre 21 i 35 dies

No hi ha cap nombre de dies específic

Quins canvis podem viure al llarg del cicle menstrual?

Els canvis hormonals associats al cicle menstrual poden influir en l’energia, el desig sexual, la sensibilitat corporal, l’humor o la gana, entre d’altres

Només experimentem canvis en la fase premenstrual, quan es produeix el que es coneix com a síndrome premenstrual

El cicle menstrual implica canvis hormonals que en cap cas influeixen en el nostre benestar físic i emocional

Hi ha activitats que no es poden fer durant la regla?

És recomanable no banyar-se ni mantenir relacions sexuals

Es poden mantenir relacions sexuals però no es recomana realitzar activitat física intensa

Durant la regla es pot fer tot el que es vulgui, escoltant sempre les necessitats del propi cos

Saps quantes de les persones que tenen la regla han tingut en algun moment de la seva vida dificultats econòmiques per accedir als productes menstruals?

Una de cada cinc

Una de cada deu

Una de cada vint

Quantes tones de productes menstruals no reutilitzables es generen anualment a Catalunya?

Al voltant de 5.000 tones

Al voltant de 1.000 tones

Al voltant de 9.000 tones

Quins productes menstruals reutilitzables podem fer servir?

La copa menstrual

Les calces menstruals i les compreses de tela

Tots els productes anteriors, i d’altres

Saps quan es va inventar la copa menstrual?

Als anys 30

Als anys 60

Als anys 90

Saps què és el climateri?

És el conjunt de símptomes derivats de la menstruació

Una etapa que comprèn els primers dies d’ovulació

Una etapa fisiològica que pot durar entre cinc i deu anys i que inclou la menopausa

Com afecta el climateri al sexe?

La perimenopausa i la menopausa suposen la fi del desig sexual

Es produeixen canvis fisiològics en el cos que poden tenir implicacions en l’experiència sexual

El procés de climateri no implica cap canvi fisiològic

Vols saber-ne més?

Edició

Selena Soro

Il·lustracions

Núria Garcia Traveria

Disseny

Irene Gutiérrez