Mentories
empresarials Què són?

Els programes de mentoria tenen un impacte directe en les ràtios de supervivència de les empreses catalanes

Amb el suport de

Generalitat Generalitat

il·lustracions

Mari Fouz

21 de desembre del 2020

A Catalunya hi ha més de 600.000 empreses que generen riquesa i coneixement per al país.

La majoria d’aquestes empreses són petites i mitjanes, i contribueixen amb el 59,4% del valor afegit brut de l’economia catalana.

L’empresa catalana és un motor essencial per al desenvolupament econòmic i social del país i té potencial per créixer més.

Saps què són les mentories empresarials?

Posa’t a prova

Què és una mentoria empresarial?

És un procés en què una persona amb experiència empresarial acompanya un empresari durant un temps limitat i de manera voluntària

És una eina mitjançant la qual s’informa, es guia i s’assessora un empresari o empresària perquè prengui decisions fonamentades

Les dues anteriors són correctes

Quina ràtio de supervivència tenen les empreses mentorades?

Entre un 10% i un 25%

Entre un 40% i un 50%

Entre un 70% i un 90%

A qui s’adrecen les mentories empresarials?

A emprenedors, microempreses, pimes, cooperatives i empreses noves

Només a les empreses amb menys de 100 treballadors

Només a les empreses que estiguin patint dificultats

Quines metodologies s’utilitzen en les mentories empresarials?

S’utilitza una única metodologia, independentment de l’empresa

S’utilitzen diverses metodologies, pròpies i d’eficàcia testada per institucions acadèmiques i empresarials

Totes les metodologies que s’utilitzen formen part de projectes pilot i són experimentals

Qui finança els programes de mentoria?

L'administració pública i les empreses privades

Només l’administració pública

Només entitats privades

Quantes mentories empresarials tenen lloc cada any a Catalunya?

Més de 500

Més de 1.800

Més de 5.000

Vols saber-ne més?

Edició

Selena Soro

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Jordi Guilleumas - Idoia Longan - Marc Funollet