Què en saps,
de l’impost
sobre emissions
de CO2?

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Patricia Bolinches

desembre de 2021

L’any 2017 es va crear un impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica

L’any 2017 es va crear un impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica

S’emmarca en l’Agenda 2030 i en el compromís del Govern amb la lluita contra l’emergència climàtica

S’emmarca en l’Agenda 2030 i en el compromís del Govern amb la lluita contra l’emergència climàtica

Saps com funciona?

Posa’t a prova

Què grava l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica?

Les emissions generades pels vehicles que es dediquen al transport de mercaderies

Les emissions que emeten els turismes, les furgonetes i les motocicletes

Qui ha de pagar aquest impost?

Els titulars dels vehicles

Les administracions locals

A què es destina l’import de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles?

Nodreix a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural

Cada administració local decideix a què es destina l’impost recollit

Com es calcula l’impost al CO2 de cada vehicle?

Es calcula segons l’antiguitat i el manteniment del vehicle

Es calcula segons els grams de CO2 emesos per quilòmetre

Els països europeus tenen impostos al CO2?

No, Catalunya és pionera en aquest tipus d’impostos

Sí, i van en la línia de les recomanacions de l'FMI, l’OCDE i la Comissió Europea

Vols saber-ne més?