El futur
de l’habitatge
a Catalunya

saps com serà?

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Monica Toledo

desembre de 2021

El Govern de la Generalitat ha elaborat el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) perquè sigui el full de ruta en les polítiques d’habitatge els pròxims 20 anys

El Govern de la Generalitat ha elaborat el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) perquè sigui el full de ruta en les polítiques d’habitatge els pròxims 20 anys

L’objectiu és garantir el dret a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es creïn durant aquests anys

L’objectiu és garantir el dret a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es creïn durant aquests anys

És un document estratègic que apunta grans objectius i les mesures més adients per territoris i necessitats que s’hi detectin en cada moment

És un document estratègic que apunta grans objectius i les mesures més adients per territoris i necessitats que s’hi detectin en cada moment

Saps com serà el futur de l’habitatge a Catalunya?

Posa’t a prova

Quantes llars noves creus que es crearan a Catalunya els pròxims 15 anys?

Més de 100.000

Més de 500.000

Prop d’un milió

Quin percentatge dels habitatges a Catalunya es destinaran a polítiques socials?

Un 10%

Un 15%

Un 30%

En quants habitatges s’incrementarà el parc públic els pròxims 15 anys?

Més de 10.000 habitatges

Més de 100.000 habitatges

Més de 150.000 habitatges

Quin percentatge caldria assolir per al parc de lloguer social a Catalunya?

Un 2%

Un 5%

Un 7%

Quants municipis a Catalunya es consideren preferents en mesures d’habitatge?

30 municipis

55 municipis

Vols saber-ne més?