Pla de
recuperació
per a Europa

saps com serà?

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Miguel Bustos

desembre de 2021

La irrupció de la pandèmia del coronavirus ha colpejat el món i ha alterat l’agenda
global

La irrupció de la pandèmia del coronavirus ha colpejat el món i ha alterat l’agenda global

En un primer moment, els esforços es van focalitzar cap a actuacions d’urgència en el sistema sanitari

En un primer moment, els esforços es van focalitzar cap a actuacions d’urgència en el sistema sanitari

L’objectiu ara no és tornar a la situació prepandèmia, sinó avançar cap a un model més sostenible, tant a nivell mediambiental com social

L’objectiu ara no és tornar a la situació prepandèmia, sinó avançar cap a un model més sostenible, tant a nivell mediambiental com social

Saps quin és el pla de recuperació per a Europa?

Posa’t a prova

Com es diuen els fons per a la reconstrucció d’Europa després de la pandèmia?

Fons Next Generation EU

Fons Future Generation EU

Quins són els objectius principals del pla de recuperació?

Se centra principalment en la recuperació econòmica dels països

L’objectiu és avançar cap a un país més verd, digital, cohesionat i igualitari

Com es du a terme el pla Next Generation?

A través de dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU

A través de l’aplicació de noves lleis enfocades a la regeneració social i econòmica

A través de quins 4 eixos transversals es distribueixen els fons?

Transició ecològica, transformació digital, cohesió social i igualtat de gènere

Economia, ocupació, medi ambient i equitat social

Què rebrà Catalunya entre aquest any i el 2022?

500 milions d’euros

Més de 1.500 milions d’euros

Vols saber-ne més?