Mites
sobre els
impostos
catalans

Amb el suport de

Generalitat

il·lustracions

Mónica Toledo

10 de novembre de 2021

Catalunya pateix un infrafinançament crònic i estructural, derivat d’un model de finançament injust i caducat

Catalunya pateix un infrafinançament crònic i estructural, derivat d’un model de finançament injust i caducat

Malgrat això, Catalunya no té els impostos més elevats

Malgrat això, Catalunya no té els impostos més elevats

Sabries detectar els principals mites sobre els impostos catalans?

Sabries detectar els principals mites sobre els impostos catalans?

Mites sobre els impostos catalans

Posa’t a prova

Catalunya és la 3a comunitat que més ingressos per habitant aporta i la 10a en recursos rebuts

Cert

Fals

A Catalunya es paguen més impostos pels mateixos serveis públics

Cert

Fals

Catalunya té els impostos més elevats sobre el patrimoni i les successions

Cert

Fals

Catalunya és la comunitat que més creix en recaptació de successions

Cert

Fals

Catalunya rep un finançament adequat a les condicions del territori

Cert

Fals

Vols saber-ne més?