Què en saps,

sobre la
Barcelona
‘fintech’?

Amb el suport de:

il·lustracions:

Felip Ariza

18 de desembre del 2020

01.

Barcelona és una de les ciutats més atractives per a les ‘start-ups' del sector financer, les anomenades ‘fintech’

02.

Les ‘fintech’ han aparegut com a competidores dels bancs tradicionals amb productes com el pagament amb mòbil, l’accés a efectiu sense comissions o la gestió de criptomonedes

03.

La seva presència millora els servei financers per al consumidor, i fa que les empreses tradicionals vulguin seguir creixent i innovant amb més eficiència i transparència

I tu, què en saps, sobre
la Barcelona ‘fintech’?

Posa’t a prova

Quin percentatge de l’economia catalana representen les activitats financeres?

2,5%

3,6%

5,7%

Quina posició ocupa Barcelona en el rànquing europeu de ciutats més atractives per a les ‘start-ups’ del sector financer?

Tercera

Quarta

Cinquena

Quines activitats engloba actualment el sector ‘fintech’?

Distribució de productes financers, solucions comptables i préstecs

Neobancs, moneda, pagaments i finances personals

Les dues anteriors són correctes

Què és el Barcelona & Catalonia Startup Hub?

Un portal per connectar les empreses ‘fintech’ amb grans emprenedors i inversors d’arreu del món

Una trobada anual sobre finances i tecnologia que aplega els principals inversors europeus

Una trobada mensual sobre finances i tecnologia que aplega els principals inversors catalans

Què és la Barcelona Tech City?

Unes jornades de treball mensuals sobre finances i tecnologia a Barcelona

Un directori per trobar projectes innovadors al voltant de les ‘fintech’

Una associació sense ànim de lucre formada per emprenedors locals de Barcelona

Quin nom rep la casa de les ‘start-ups’ a Barcelona, ubicada al Palau del Mar?

Pier01

22@

World Trade Center

Què és el Payment Innovation Hub?

Un espai de ‘coworking’ per a empreses emergents i banca digital

Un projecte del Pier01 per promoure la recerca i innovar en les formes de pagament

Un ‘showroom’ que mostra les noves demandes dels consumidors en banca digital

Quin nom rep el projecte que busca impulsar les dones al sector tecnològic i digital de Barcelona?

#OnSónLesDones

#DonesTecnològiques

#BcnTech4Women

Vols saber-ne més?

+ info

Edició

Selena Soro

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Jordi Guilleumas - Idoia Longan - Marc Funollet