Empreses catalanes

Què en saps?

Amb el suport

Generalitat Generalitat

il·lustracions:

Patricia Bolinches

L’empresa catalana és un motor essencial per al desenvolupament econòmic i social del país. Catalunya té un teixit empresarial fort amb capacitat per seguir creixent i generant ocupació.

Les ciències de la vida; la maquinària i la manufactura avançada, i l’agroalimentació són alguns dels sectors amb més possibilitats per a l’expansió de l’empresa catalana en l’actualitat, dins i fora del país.

Les vendes a l’exterior de les empreses catalanes han assolit el novè any consecutiu de rècord històric i ja superen els 73.800 milions d'euros; alhora, també s'assoleix un nou màxim d'empreses exportadores regulars.

¿Sabries dir, en xifres, com és el mapa de l’empresa catalana?

1 /

Actualitat

Quantes empreses amb establiments hi ha a Catalunya?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

1.000
500.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

A Catalunya hi ha 627.693 empreses amb establiments, de les quals la majoria (514.134) pertanyen al sector serveis. A la segona posició hi ha les empreses de construcció (76.605) i en tercer lloc hi ha les empreses que es dediquen a la indústria (36.954).

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

500.000

Tu has dit

2 /

Històric

Quantes d’aquestes empreses tenen més de 200 treballadors?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

1.000
10.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

A Catalunya, la majoria d’empreses (621.862) són de mida petita, amb menys de 50 treballadors. Segueixen les empreses mitjanes (5.703), entre 50 i 200 treballadors, i les grans (2.455), que tenen més de 200 treballadors.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

2.000

Tu has dit

3 /

Centres

Quantes empreses sense assalariats hi ha a Catalunya?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

2.000
500.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

A Catalunya hi ha 359.071 empreses que no compten amb cap treballador assalariat. La grandària mitjana de les pimes el 2018 en nombre d’ocupats és de 3,7 persones per empresa. Les pimes amb assalariats, per la seva banda, tenen 7,3 ocupats de mitjana.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

200.000

Tu has dit

4 /

Empreses

Quants treballadors autònoms hi ha a Catalunya?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

2.000
500.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Un total de 549.811 persones a Catalunya estaven donades d’alta el 2019 com a treballadors autònoms, un 0,3% menys que l’any anterior. De mitjana, cada dia es donen d’alta 39 nous autònoms cada dia.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

500.000

Tu has dit

5 /

Titulacions

Quin volum representa el valor afegit brut de les pimes en l’economia catalana?

Tu què creus?

Desplaça la bola

--

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Les petites i mitjanes empreses catalanes contribueixen amb el 59,4% del valor afegit brut de l’economia catalana, mentre que l’empresa gran suposa el 35,9%. El VAB de les pimes catalanes el 2018 va augmentar a preus constants un 2,3% respecte a l’any anterior.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

50

Tu has dit

6 /

Inserció
laboral

Quina és la productivitat mitjana (en euros) per treballador a Catalunya?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

5.000
100.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

En termes absoluts, la productivitat per treballador al conjunt de Catalunya es va xifrar el 2018 en 70.194 €. Les grans empreses, amb 85.223 €, se situen un 21,4% per sobre de la productivitat catalana, mentre que les pimes, amb una productivitat de 63.433 €, un 9,6% per sota. Per dimensió d’empresa, les menys productives són les pimes sense assalariats, amb una productivitat un 33,8% inferior a la mitjana catalana.

Les dades diuen

Tu has dit

70.000

%

Tu has dit

7 /

Índex
d'atur

Quantes empreses catalanes exporten regularment a l’estranger?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

1.000
15.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Catalunya va assolir el 2019 una xifra inèdita pel que fa a les empreses exportadores regulars: 17.309. Pel que fa al nombre total d’empreses exportadores, han crescut un 1,1% respecte a l’any anterior, una xifra que permet escalar fins a les 48.428 empreses.

Les dades diuen

Tu has dit

15.000

%

Tu has dit

8 /

Índex
d'atur

Quin percentatge suposen les exportacions catalanes en el global de l’estat espanyol?

Tu què creus?

Desplaça la bola

--

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Resposta: Les 48.428 empreses exportadores es tradueixen en un clar lideratge català en les exportacions d’Espanya, en les quals les catalanes representen el 25,5% del total. Una tendència que també es manté en les empreses exportadores regulars: Catalunya és líder amb un 32,7% del total.

Les dades diuen

Tu has dit

20

%

Tu has dit