OBJECTIU 2030 Cap a una Catalunya
més sostenible

Descobreix quin serà el paper de Catalunya en el full de ruta per avançar cap a un món més sostenible, just i solidari

Amb el suport de

Generalitat Generalitat

il·lustracions

Mari Fouz

24 de novembre del 2020

El setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

És un full de ruta global adoptat des de la consciència de “poder ser la primera generació que posi fi a la pobresa, i l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta”

Tota la societat catalana, des del Govern fins a la ciutadania, les administracions locals, el món empresarial i la societat civil organitzada, se sent interpel·lada per l’Agenda 2030

A Catalunya, el Pla Nacional per a l’Agenda 2030 i l’Aliança Catalunya 2030 han de contribuir a avançar cap a un món més sostenible, just i solidari

Saps com contribuirà Catalunya a
l’assoliment de l’Agenda 2030?

Posa’t a prova

L’Agenda 2030 aborda 5 grans àrees clau, conegudes com les cinc P. Saps quines són?

Persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat

Persones, patrimoni, pobresa, proximitat i participació

Pagesia, patrimoni, paisatge, política i pedagogia

El Pla Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya té com a objectiu principal assegurar Ia implementació de l'Agenda 2030. Saps quants compromisos inclou el pla?

Entre 0 i 50 compromisos

Més de 500 compromisos

Entre 50 i 500 compromisos

L’Agenda 2030 es vertebra en 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a assolir en els propers 15 anys. Saps quins són els 3 primers objectius?

Eradicar la pobresa a tot el món, posar fi a la fam i garantir una vida sana a totes les persones.

Promoure societats pacífiques, garantir una educació inclusiva i construir infraestructures resilients.

Aconseguir la igualtat entre els gèneres, reduir les desigualtats entre els països i combatre el canvi climàtic.

La resolucio? reconeix que l’assoliment dels 17 ODS e?s una responsabilitat compartida. Ho fa recordant la Carta de les Nacions Unides (1945), que comenc?a amb la frase...

“Nosaltres, les Nacions Unides…”

“Nosaltres, els pobles…”

“El món, en perfecta unió…”

Quin percentatge de les accions de l’Agenda 2030 a assolir recau en els governs locals i regionals?

Un 20%

Un 50%

Un 65%

Com es garantirà a Catalunya l’aplicació del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030?

Els compromisos del Pla i els seus indicadors de seguiment es podran consultar a través d’una pàgina web i ser objecte d’auditoria per part de la ciutadania

El Govern rendirà comptes al Parlament sobre el grau de compliment dels ODS aconseguit a través de les polítiques públiques de la Generalitat

Les dues anteriors són correctes

Quins indicadors es tindran en compte a l’hora d’avaluar els progressos de l’Agenda 2030?

El percentatge de població en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya

L’abandonament prematur dels estudis i el percentatge de la població inactiva

Les dues anteriors són correctes

Qualsevol organització pot adherir-se als compromisos de l’Agenda 2030?

No, en la primera fase només s’hi poden adherir els governs

Sí, a través de l’Aliança Catalunya 2030

Només les organitzacions formades per més de 500 membres

Quin paper tenen les dones, en el procés per assolir els objectius de l’Agenda 2030?

L’Agenda 2030 estableix que totes les persones som iguals i no distingeix entre homes i dones

L’ODS 5 vol aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes, tot i que només es podrà assolir plenament l’Agenda 2030 si s’incorpora la perspectiva de gènere en tots els ODS.

La perspectiva de gènere es vehicula través de l’ODS 5, exclusivament

Com canvia la pandèmia del covid el desenvolupament de l’Agenda 2030?

No es té en compte la pandèmia, perquè l’Agenda 2030 és anterior a la crisi sanitària

Es faran algunes modificacions per adaptar-se a la nova situació

L’Agenda 2030 ha de servir com a agenda d’acció per superar la crisi econòmica i social derivada del covid

Per saber-ne més

Edició

Selena Soro

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Jordi Guilleumas - Idoia Longan - Marc Funollet