Així arriba
a casa teva
el gas naturalDes que surt del jaciment fins que arriba a Catalunya recorre milers de quilòmetres en estat gasós o líquid

Il·lustracionsMARIA FARRÉ

21JUNY2018

Què és el gas natural?

El gas natural és un combustible fòssil format per una barreja d’hidrocarburs, que són compostos orgànics d’hidrogen i carboni

Fins al 97% del gas natural és metà, una molècula formada per un àtom de carboni i quatre d’hidrogen, amb la fórmula CH4

És el combustible fòssil menys contaminant, amb emissions inferiors a les del carbó i els productes petrolífers

En el seu estat natural és incolor, insípid i inodor, però s’hi afegeix una substància perquè faci olor i així se'n puguin detectar fuites

El gas a la natura

El gas està tancat en jaciments dins l’escorça terrestre, de vegades sol i de vegades associat a carbó o petroli

Aquests jaciments es van formar fa centenars de milions d’anys per l’acumulació de matèria orgànica al fons del mar

La matèria orgànica va quedar coberta per capes de sorra i argila i va quedar enterrada a molta profunditat

Amb l’increment de la pressió i la temperatura es va formar el gas natural, que va quedar atrapat

L'extracció

El procés d’extracció del gas natural comença amb les exploracions, que consisteixen a fer perforacions on es creu que n'hi ha un jaciment

Quan es troba el jaciment, s’analitza per determinar la quantitat i la qualitat del gas, i es decideix si s'explota

En l'extracció convencional, una perforació vertical fins al jaciment permet que el gas pugi a la superfície

En el cas de jaciments en què el gas i el petroli estan associats, se separen en una planta de processament

El transport

El gas natural es pot transportar amb vaixells, els anomenats metaners, o bé a través de gasoductes

Quan es transporta amb vaixells es fa en estat líquid, de manera que ocupa menys espai

El gas passa primer per una planta de liqüefacció, on es refreda a 160 graus sota zero. A aquesta temperatura es converteix en líquid i es redueix de volum 600 vegades

Gas Natural Fenosa, un dels màxims operadors de gas natural liquat del món, té una flota de nou vaixells metaners

Quan es transporta amb gasoductes, que són canonades d'acer, hi circula en estat gasós a alta pressió

Un dels principals gasoductes és el Magrib-Europa, inaugurat el 1996, que uneix el jaciment de Hassi R’Mel, a Algèria, amb la Península a través del Marroc i l’estret de Gibraltar

Aquest gasoducte recorre 1.430 km. El tram terrestre, de 1.385 km, que discorre un metre sota terra, fa 120 cm de diàmetre i suporta 80 bars de pressió

El tram submarí, de 45 km, va a uns 400 metres de profunditat, fa uns 56 cm de diàmetre i suporta 155 bars de pressió

Quan es transporta amb vaixell, el gas natural liquat passa després per plantes regasificadores que el retornen al seu estat natural i connecten amb la xarxa de distribució

La distribució

La xarxa de distribució del sistema gasista inclou les plantes regasificadores, una xarxa bàsica de gasoductes i una xarxa secundària de gasoductes

Els gasoductes de la xarxa bàsica tenen una pressió de més de 60 bars, semblant a la dels grans gasoductes que connecten l'Àfrica i Europa

Els gasoductes de la xarxa secundària tenen una pressió inferior, que se situa entre els 16 i els 60 bars

El gas natural arriba a 5,6 milions de punts de subministrament a través dels més de 54.000 km de xarxa de Nedgia, la filial distribuïdora del grup Gas Natural Fenosa

L'arribada a casa

A la xarxa de distribució, per a cada edifici hi ha una connexió de servei, formada per una canalització i una clau de pas que connecten amb la instal·lació receptora

Quan la xarxa que arriba fins a l’edifici és de pressió mitjana, cal que hi hagi un regulador de pressió, perquè la instal·lació receptora és de pressió baixa

A la instal·lació receptora hi ha una clau de pas i un comptador per a cada usuari

Si se sent olor de gas, cal tancar la clau de pas general i la de cada aparell, com l'escalfador o la cuina. També és important ventilar i no encendre cap llum

Crèdits Producció: Auri Garcia Morera Disseny: Ricard Marfà Programació: Idoia Longan