La FP dual

Aposta de futur

Aposta de futur

TEXT /

Selena Soro

IL·LUSTRACIONS /

Mari Fouz

AMB LA COL·LABORACIÓ /

Aprendre treballant i treballar aprenent. Aquesta és la idea amb què per primer cop el curs 2012-2013 Catalunya va implementar la formació professional dual, una modalitat de la FP en què l'estudiant també esdevé aprenent,de manera que combina la formació pràctica a l’empresa amb la formació teòrica a l’aula.

Aquesta modalitat és la que té una inserció laboral més alta dins la FP, i sis anys després de la seva implementació encara no ha desenvolupat tot el seu potencial.

El referent és Alemanya, on la FP dual suposa el 40% del total de places de la FP. Amb un pes actual del 10%, Catalunya té el repte de fer créixer la FP dual com una aposta clara per afavorir la reactivació econòmica.

1 /

Actualitat

Quants alumnes fan FP dual aquest curs arreu de Catalunya?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

500
10.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

10.007 estudiants van optar l'any passat per la modalitat de la FP dual

El curs 2017-18, 10.007 estudiants van optar per la modalitat de la FP dual, entre els més de 100.000 que van triar formar-se a Catalunya mitjançant opcions de formació professional, ja sigui al sector públic o privat.

10.007 estudiants van optar l'any passat per la modalitat de la FP dual

Són 2.000 estudiants més que el curs anterior, quan 8.022 alumnes van optar per la modalitat de la FP dual.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

10.000

Tu has dit

2 /

Històric

Quants alumnes s'han format fins ara a Catalunya a través de la FP dual?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

5.000
40.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Un total de 29.528 alumnes han triat des de 2012 la FP dual

Des que la formació professional dual es va implementar a Catalunya, en el curs 2012-13, un total de 29.528 alumnes han triat aquesta via d’ensenyament.

Un total de 29.528 alumnes han triat des de 2012 la FP dual

Actualment, el 49% dels graduats en l’última promoció tenen contractes d’entre 900 i 1.200 euros, i els sous de 1.200 a 1.500 euros són un 27,08% per als graduats superiors i lleugerament inferiors per als graduats mitjans, un 18,90%.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

20.000

Tu has dit

3 /

Centres

En quants centres de Catalunya es du a terme?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

10
300

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

La FP dual s'imparteix en 229 centres a Catalunya

La FP dual s’imparteix en 229 centres repartits arreu del territori català. Centre i empresa designen els tutors de l'empresa que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que fan en cadascun dels dos àmbits.

La FP dual s'imparteix en 229 centres a Catalunya

Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

200

Tu has dit

4 /

Empreses

Quantes empreses catalanes participen en els programes de la FP dual?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

500
4.000

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Actualment hi ha 4.492 empreses catalanes amb programes de FP

Un total de 4.492 empreses catalanes participen actualment en els programes de la FP dual.

Actualment hi ha 4.492 empreses catalanes amb programes de FP

Els alumnes que cursen cicles de formació professional fan 400 hores de pràctiques en empreses. A la modalitat dual, els estudiants fan entre 900 i 1.000 hores de pràctiques. Els cicles de formació professional es desenvolupen habitualment al llarg de dos cursos amb una durada de 2.000 hores, en general.

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

4.000

Tu has dit

5 /

Titulacions

Quantes titulacions de FP es fan en modalitat dual?

Tu què creus?

Desplaça la bola

Més de

--

10
200

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

Els alumnes poden triar entre 114 titulacions professionals

La modalitat dual ofereix 114 titulacions professionals diferents. Del total de cicles formatius, la fabricació mecànica és la que presenta una inserció laboral més gran, tant al grau mitjà com al superior.

Els alumnes poden triar entre 114 titulacions professionals

Les titulacions que superen el 60% d’inserció són: fabricació mecànica (70,21%), instal·lació i manteniment (66,71%), química (64,91%), marítimo-pesquera (64,71%), hoteleria i turisme (61,31%) i sanitat (60,85%).

Les dades diuen

Tu has dit

Més de

100

Tu has dit

6 /

Inserció
laboral

Quin nivell d’inserció laboral tenen els estudiants de FP dual?

Tu què creus?

Desplaça la bola

--

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

El 65,1% dels graduats en FP dual troba feina poc després d'acabar els estudis

Segons les últimes dades d’inserció laboral, corresponents al curs 2016-17, el 65,1% dels graduats en FP dual van trobar feina entre sis i nou mesos després d’haver acabat els estudis.

El 65,1% dels graduats en FP dual troba feina poc després d'acabar els estudis

Un 47,4% dels graduats només treballaven, mentre que un 17,7% compaginaven estudis i feina. Del total de graduats, un 28,3% continuaven estudiant.

Les dades diuen

Tu has dit

65

%

Tu has dit

7 /

Índex
d'atur

Quin és l'índex d'atur entre els estudiants de la FP dual?

Tu què creus?

Desplaça la bola

--

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

L'atur entre els estudiants de FP dual és del 6,57%

La FP dual presenta una taxa de desocupació inferior al conjunt dels ensenyaments professionals.

L'atur entre els estudiants de FP dual és del 6,57%

L’atur entre els estudiants de formació professional dual (un 6,57%) és quatre vegades inferior a la taxa d’atur juvenil (28,8%), i 2,3 punts inferior que en el conjunt dels ensenyaments professionals (8,9%).

Les dades diuen

Tu has dit

6.5

%

Tu has dit