Diari ARA

Amb el suport de:

Endesa

Així arriba l'energia verda a casa teva

Així arriba

l'energia

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

verda

a casa teva

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

Així arriba

l'energia

nuclear nuclear nuclear nuclear
solar solar solar solar

verda

a casa teva

eolica eolica eolica

il·lustracions

Isaac Claramunt

solar

Plega

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

Energia solar

Com funciona

Els raigs solars xoquen contra unes plaques que transformen l'energia rebuda en electricitat. La transformació la fan les cel·les solars, petites cèl·lules fetes de silici cristal·lí o arsenur de gal·li.
Les cel·les solars es barregen amb altres components com ara el fòsfor i el bor per formar dues parts: una de carregada amb electrons negatius i l'altra, amb positius.
A mesura que els fotons van alliberant electrons, es genera més electricitat. El corrent s'emmagatzema en bateries fins que es converteix en corrent altern (el que arriba a casa teva) a través dels inversors de voltatge.
La generació solar la podem fer també des de les cases o empreses, (autoconsum), mentre que en el cas dels parcs eòlics i hidràuliques es necessita la creació de parcs.

Xifres

2,2%

és el percentatge de capacitat que representarà l’energia fotovoltaica instal·lada del mix energètic d’Endesa l’any 2022. Actualment és un 0,3% de la capacitat.

3,3%

És el percentatge que suposarà la generació solar respecte a la resta de tecnologies. L’any 2019 era d’un 0,1%.

338

Són els nous MW de potència solar fotovoltaica posats en marxa el 2019.

Ho saps?

Quin estalvi econòmic pot suposar a una família la instal·lació de 8 plaques fotovoltaiques?

50 euros a l’any
100 euros a l’any
500 euros a l’any

Incorrecte

L’autoconsum ja és una realitat. Un habitatge unifamiliar de mida mitjana amb vuit plaques fotovoltaiques instal·lades pot estalviar un 30% del consum energètic anual, cosa que suposa més de 500 euros a l’any.

Ho saps?

A quants arbres plantats equival l’estalvi energètic en 25 anys d’instal·lar 8 plaques fotovoltaiques en una casa?

500 arbres
1.000 arbres
1.800 arbres

Incorrecte

Vuit plaques solars en un habitatge unifamiliar permeten estalviar l'emissió de 1.470 kg de CO2, equivalents a 75 arbres plantats, cada any. En 25 anys, aquesta instal·lació equivaldria a 1.875 arbres.

hidroelèctrica

Plega

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

Energia hidroelèctrica

Com funciona

Una presa bloqueja el riu amb un mur de formigó que inunda la zona i crea un llac artificial. L’aigua retinguda té un enorme potencial energètic.
Amb la força de la gravetat, l’aigua cau per uns tubs –els conductes de pressió– que fan girar a gran velocitat les hèlices d’unes turbines.
Amb l’energia mecànica, les turbines alimenten els generadors elèctrics de la central. Un transformador augmenta la potència de l’electricitat i la traspassa a la xarxa que abastirà les cases o les fàbriques.
Per produir energia amb la força de l’aigua, abans s’han de garantir necessitats essencials com el consum de boca, el cabal dels rius i el regadiu.

Xifres

99%

de l’aigua captada per utilitzar-la en les instal·lacions d’Endesa és retornada al medi perquè pugui ser novament utilitzada.

3.190

són els gigawatts hora (GWh) d’energia hidroelèctrica que la divisió renovable d’Endesa, Enel Green Power, ha produït a Catalunya durant la primera meitat de l’any.

911.600

llars catalanes s’abastiran durant tot un any amb els 3.190 GWh produïts per Enel Green Power durant els primers sis mesos de l’any.

Ho saps?

A quina zona de Catalunya creus que hi ha més centrals hidroelèctriques?

Lleida
Girona
Catalunya central

Incorrecte

Enel Green Power gestiona 41 centrals hidroelèctriques a les comarques de Lleida, 7 a les de Girona, 5 a la Catalunya Central i 2 a les Terres de l’Ebre.

Ho saps?

Quina és la central hidroelèctrica més antiga de Catalunya?

Camarasa
Seròs
Sossís

Incorrecte

La central hidroelèctrica més antiga és la de Sossís (1912). La segueixen Seròs (1914), Capdella (1914), Sant Antoni (1916) o Camarasa (1920). En menys de tres dècades –entre el 1912 i el 1940– es van construir dotze centrals hidroelèctriques a l’eix format pels rius Flamisell, Noguera Pallaresa i Segre. Aquestes centrals generaven el 60% total de l’electricitat que es consumia a l’àrea de Barcelona.

Un tast d’història

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

La creació d’hidroelèctriques al Pirineu va transformar Catalunya. El carbó escassejava i el país estava en una greu crisi per les sequeres i la plaga de la fil·loxera.

La construcció de salts hidroelèctrics va evitar un èxode massiu cap a la República Argentina, on les autoritats locals ja havien demanat terres per emigrar col·lectivament.

Aprofitant els recursos i l’aigua dels rius del Pirineu, es va garantir el desenvolupament de la indústria catalana.

També avui, en la construcció, el manteniment i l'operació de les plantes renovables s’aplica un model de creació de valor compartit (CSV) que tingui en compte les comunitats locals en l’estratègia de negoci. En definitiva, generar activitat econòmica al territori, llocs de treball i energia verda.

eòlica

Plega

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

Energia eòlica

Com funciona

L’ésser humà ha utilitzat la força del vent per fer girar molins i portar vaixells a nous ports. Al món modern, no va ser fins als anys 80 que l’energia eòlica va prendre rellevància com a font d’electricitat neta.
Avui dia l’energia eòlica funciona amb molins de tres hèlixs. La força amb què el vent les fa girar crea una energia mecànica que es transfereix a una sèrie de filferros de coure on es genera l'energia elèctrica.
Els encarregats de transformar el vent en energia són els anomenats aerogeneradors o turbines eòliques

Xifres

20%

de la demanda elèctrica de 2017 a Espanya es va cobrir amb l’energia eòlica.

20.292

són els generadors que hi ha a Espanya, repartits en 1.080 parcs eòlics.

És la posició que ocupa l’Estat per potència instal·lada. Espanya, al costat de Dinamarca i Holanda, és un dels països amb major taxa de generació eòlica.

Ho saps?

Quins vents són útils per a la producció d’energia eòlica?

10 km/h
60 km/h
120 km/h

Incorrecte

Per generar energia eòlica només serveixen els corrents horitzontals, amb velocitats superiors a 11 km/h i inferiors a 90 km/h.

nuclear

Plega

hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica hidroelectrica

Energia nuclear

Com funciona

La tecnologia nuclear és l’única capaç de subministrar quantitats grans d’energia sense contribuir al canvi climàtic: no envia a l’atmosfera ni òxids de carboni, ni sofre, ni nitrogen ni cendres.
L’energia nuclear implica utilitzar la calor per generar l'energia elèctrica. Aquesta calor prové de la fissió de materials com l'urani i el plutoni.
L’energia obtinguda de la generació nuclear cobreix les necessitats de subministrament energètic més que cap altra tecnologia. Per tant, és clau per avançar cap al model 100% lliure d’emissions el 2050.
Endesa té previst tancar les centrals nuclears el 2031. Es creu que llavors hi haurà sistemes que permetran emmagatzemar energia verda i més capacitat de generació renovable, de manera que en podrem prescindir.

Xifres

50

milions de tones de CO2 s’eviten cada any amb l’energia nuclear, que genera un 33% de l’energia lliure de gasos d’efecte hivernacle.

21%

és el percentatge de tota l’energia del sistema espanyol que produeixen les centrals nuclears. En l’actualitat, les centrals nuclears produeixen el 21% de tota l’energia del sistema espanyol.

1

de cada 5 bombetes s’il·luminen amb energia d’origen nuclear, essencial per a la descarbonització de l’energia.

Ho saps?

Quin any va ser descoberta la reacció nuclear de fissió?

1910
1938
1986

Incorrecte

La reacció nuclear de fissió va ser descoberta pels científics O.Hahn i F. Strassmann l’any 1938.

el viatge fins

el viatge fins a casa teva el viatge fins a casa teva el viatge fins a casa teva el viatge fins a casa teva

a casa teva

transport

Plega

Com funciona

Avui dia s’estan desenvolupant sistemes que permetin emmagatzemar l’energia elèctrica. Mentrestant, s’ha de continuar assolint un equilibri constant entre la producció i el consum.
El transport d'electricitat des dels centres de generació fins als punts on es distribueix es fa a través de cables (aeris, subterranis o submarins) a tensions elevades; juntament amb les subestacions, formen la xarxa de transport.
Les subestacions elèctriques són les instal·lacions encarregades de fer les transformacions de la tensió, de la freqüència, del nombre de fases o la connexió de dos o més línies. Es poden trobar a l'interior o a l'exterior dels edificis.

Ho saps?

Quantes subestacions elèctriques creus que hi ha a Catalunya?

52
130
331

Incorrecte

A Catalunya hi ha un total de 331 subestacions. Bona part són instal·lacions en recintes tancats a l’aire lliure, però les últimes que s’han construït en grans ciutats com Barcelona són subterrànies. Així s’evita ocupar espai en superfície i passen totalment desaparcebudes.

distribució

Plega

Com funciona

La xarxa de distribució és la part del sistema de subministrament elèctric responsabilitat de les companyies distribuïdores d'electricitat, que la fan arribar als consumidors finals.
La xarxa està formada pel conjunt de línies elèctriques i pels centres de transformació que permeten reduir altre cop la tensió i portar l'energia fins a les cases, indústries o serveis.
Un centre de transformació és una instal·lació elèctrica que rep energia en alta tensió (30 kV) o en mitjana tensió (10, 15 o 20 kV) i la lliura en mitjana o baixa tensió per a l’ús dels usuaris finals.

Ho saps?

Quantes voltes a la Terra creus que farien els quilòmetres de línies elèctriques d’Endesa?

0,5 voltes al món
1 volta al món
2,5 voltes al món

Incorrecte

Endesa té 98.623 quilòmetres de línies elèctriques, l’equivalent a 2,5 voltes a la Terra.

arribada

Plega

Com funciona

A casa i a les empreses, els comptadors elèctrics permeten portar el compte de la despesa d'electricitat. Ja hi ha comptadors intel·ligents (digitals) que registren el consum hora a hora.
Això permet controlar la despesa energètica i veure quin tipus de tarifa ens convé més segons el consum horari, o inclús canviar la potència contractada sense que un tècnic hagi de venir a fer-ho.
A prop de la porta hi ha normalment el quadre elèctric, que té com a funció controlar la instal·lació elèctrica i protegir persones i aparells connectats a la xarxa.
Altres elements que podem trobar a casa i a les empreses són els circuits d’alimentació de receptors, els circuits de connexió o els receptors.

Ho saps?

Quants comptadors intel·ligents diries que hi ha instal·lats a Catalunya?

Més de 2 milions
Més de 4 milions
Més de 6 milions

Incorrecte

A Catalunya hi ha més de 4,2 milions de comptadors intel·ligents instal·lats. Els comptadors analògics, que sumen l’energia consumida durant el període facturat, i no hora per hora, ja són cosa del passat.

L’energia elèctrica està present gairebé en tots els moments del nostre dia a dia. D'aquí la importància que siguem conscients de diferents aspectes a tenir en compte sobre el consum de l'electricitat.

La producció d’energia amb fonts renovables depèn de la meteorologia (disponibilitat del recurs: aigua, vent, sol). A més, la manera de transportar, extreure i consumir aquesta energia també té el seu impacte en el medi ambient.

Per aquests motius és important ser conscients de la importància de realitzar un consum responsable de l'energia, fomentant l'estalvi energètic per contribuir a conservar el medi ambient i el desenvolupament sostenible.