Què en saps, sobre
l'autoconsum
d’energia?

Amb el suport de

Endesa

il·lustracions

Mari Fouz

desembre de 2021

L’autoconsum permet reduir l’empremta energètica i estalviar en la factura de la llum

L’autoconsum permet reduir l’empremta energètica i estalviar en la factura de la llum

Què en saps, sobre l’autoconsum d’energia?

Posa’t a prova

Què és l’autoconsum d’energia?

La connexió com a particular a una planta fotovoltaica amb excedents

Generar la teva pròpia energia elèctrica a través de panells fotovoltaics instal·lats a casa teva

Quins avantatges té l’autoconsum?

Pots estalviar fins a un 50% en la teva factura de la llum

Estalvies en emissions de CO? l’equivalent a plantar 75 arbres

Les dues anteriors són correctes

Quant costa l’autoconsum?

Uns 5.000 euros

Uns 10.000 euros

On s’instal·len els panells solars?

Han d’estar orientats al nord i han d’ocupar la màxima superfície possible

Han d’estar orientats al sud i en superfícies sense antenes, xemeneies o ombres

Com funcionen les instal·lacions solars fotovoltaiques?

S’aprofita l’energia generada pel sol i ja mai més cal connectar-se a la xarxa

La casa s’alimenta de l’energia solar i, si cal, de la xarxa de subministrament

Saps què és el nou model distribuït?

Un model en què les llars es converteixen en punt de generació i distribució

Un model en què l'electricitat es genera lluny de casa per millorar la distribució

Com es pot optimitzar el sistema d’autoconsum?

Amb sistemes de control intel·ligent

Amb bateries solars

Les dues anteriors són correctes

Vols saber-ne més?