ELS
LÍMITS
DEL
PLANETA

Anuari Internacional CIDOB

Amb la col·laboració:

CIDOB
Portada Baixa

En el marc del seu 50è aniversari, el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) publica una nova edició de l’Anuari Internacional Cidob, per primera vegada en català

L’objectiu de l’Anuari Internacional Cidob és oferir les claus d’interpretació de l'actualitat internacional, marcada per qüestions ineludibles com el canvi climàtic i el seu impacte sobre els conflictes, la crisi de la democràcia o la rivalitat entre potències globals.

Introducció

El món s’apropa a un punt d’inflexió per a la supervivència de la vida a la terra [graf1]. El canvi climàtic ens mostra els límits d’absorció i regeneració del planeta en àmbits com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, la pol·lució química, el cicle de l’aigua i del permafrost o la integritat de la biosfera i la biodiversitat.

[graf1]

Els 9 límits planetaris per controlar la salut de l’ecosistema terrestre

El 2009, 28 científics dirigits pel ‘Stockhom Resilience Centre’ (SRC) van identificar 9 processos que regulen l’estabilitat i resilència del sistema terrestre. 6 d’ells han superat els límits establerts que augmenten el risc de generar canvis ambientals abruptes o irreversibles.

Dins els límits

Límit superat

Alt risc

Canvi climàtic

Límit

operatiu

segur per a

la humanitat

Polució química / noves entitats

Esgotament de l’ozó estratosfèric

Càrrega d’aerosols atmosfèrics

Acidificació dels oceans

Cicle biogeoquímic de nitrògen i fòsfor

Ús d’aigua dolça i cicle hidrològic global

Canvi en l’ús del sòl

Integritat biosfèrica i biodiversitat

Dins els límits

Límit superat

Alt risc

Canvi climàtic

Polució química / noves entitats

Esgotament de l’ozó estratosfèric

Càrrega d’aerosols atmosfèrics

Límit

operatiu

segur per a

la humanitat

Acidificació dels oceans

Cicle biogeoquímic de nitrògen i fòsfor

Ús d’aigua dolça i cicle hidrològic global

Canvi en l’ús del sòl

Integritat biosfèrica i biodiversitat

Límit

superat

Dins els

límits

Alt

risc

Canvi climàtic

Polució química /

noves entitats

Esgotament de l’ozó

estratosfèric

Càrrega d’aerosols

atmosfèrics

Acidificació dels oceans

Cicle biogeoquímic

de nitrògen i fòsfor

Ús d’aigua dolça i cicle

hidrològic global

Canvi en l’ús del sòl

Integritat biosfèrica

i biodiversitat

Límit operatiu segur

per a la humanitat

FONT Font d'informació

Font: Stockholm Resilience Centre, Global Monitoring Laboratory, NASA Ozone Watch, Our World in Data, World Resources Institute.

Consulta-ho en pdf

El canvi climàtic [graf2] agreujarà també la capacitat dels estats per proveir als seus ciutadans de béns bàsics, com el benestar i la seguretat, obrint oportunitats a nous actors ‒com grups criminals o insurgents, empreses de seguretat privada, paramilitars i terroristes‒, per apropiar-se de part de les seves atribucions, en molts casos de manera violenta.

[graf2]

Quan el passat amenaça el futur

El permagel (sòl congelat des d’almenys dos anys enrere) allibera quantitats enormes de CO2 a l’atmosfera durant el desgel provocat pel canvi climàtic. Existeix, a més, la preocupació que s’alliberin virus i bactèries prehistòriques atrapades en el gel per les quals no estaríem protegits.

Increment

del metà

i el C02 en

superfíce

Augment de la

temperatura

superficial

escalfament

global

vegetació

Matèria

orgànica

que es

desgela

i degrada

permagel en

descongelació

Permagel

escalfament

global

Augment de

la temperatura

superficial

Increment

del metà

i el C02 en

superfíce

vegetació

permagel en

descongelació

Permagel

Matèria

orgànica

que es

desgela

i degrada

escalfament

global

Augment de

la temperatura

superficial

Increment

del metà

i el C02 en

superfíce

vegetació

permagel en

descongelació

Permagel

Matèria

orgànica

que es

desgela

i degrada

FONT Font d'informació

Font: Justine Ramage, Leneisja Jungsberg, Shinan Wang, Eeva Turunen, Hugues Lantuit, Sebastian Westerman and Timothy Heleniak, Population living on permafrost in the Arctic, Nordregio; Agencia Espacial Europea, Permafrost thaw could release bacteria and viruses, Craig Welch, «Arctic Permafrost is thawing fast. That affect us all», National Geographic, Septiembre de 2019.

Consulta-ho en pdf

La conflictivitat agreujarà les condicions de vida a molts països afectats per policrisis [graf3], propulsant les migracions i els refugiats climàtics, molts dels quals seran desplaçats dins dels mateixos països del sud.

[graf3]

Població total exposada al risc d’inundacions (milions, 2020)

Arran del canvi climàtic, augmenta la freqüència de les sequeres i les inundacions. Actualment, el risc d'inundació ja afecta 3.000 milions de persones –4 de cada 10 habitants del planeta– repartits en 110 països. A regions com Àsia Meridional o Àfrica, la devastació causada per les catàstrofes naturals se suma a altres crisis, no només ambientals, sinó també socials i polítiques.

Mapa inundacions
0 - 5,9 M
6 - 19,9 M
20 - 44,9 M
45 - 74,9 M
75 - 329,9 M
SENSE DADES
FONT Font d'informació

Font: Rentschler, J., Salhab, M. & Jafino, B.A. «Flood exposure and poverty in 188 countries». Nat Commun 13, 3527 (2022). www.doi.org; Yong Nie et al. «Glacial change and hydrological implications in the Himalaya and Karakoram», Nature Reviews, Vol. 2, febrer de 2021. Chris Mooney y Niha Masih. «Deadly floods in India point to a looming climate emergency in the Himalayas», The Washington Post, 19 de febrer de 2021; Jun Rentschler y Melda Salhab, People in Harm’s Way, Flood Exposure and Poverty in 189 Countries, Banc Mundial, octubre de 2020.

Consulta-ho en pdf

Malgrat tot, aquestes migracions tindran el seu ressò en l’imaginari demogràfic europeu, i de moltes economies madures i de baixa natalitat. Avui, proliferen les notícies falses i els discursos nativistes que, amb la falsa tesi del “Gran Reemplaçament”, argumenten que perilla el poder de la majoria tradicional en favor de nous valors emergents ‒com l’ecologisme o el feminisme‒ i també dels nouvinguts, als qui, en canvi, sovint es priva de poder i de representació.

Aquestes minories atemorides són les que, des dels EEUU a l’Europa de l’Est, comencen a qüestionar la validesa de la democràcia, de la mà de líders autoritaris que proposen solucions simples a problemes d’una gran complexitat, com són l’envelliment de la població, les bretxes socials o la crisi climàtica. L’assetjament a la democràcia és una realitat, però també sorgeixen mostres de resiliència institucional i que han permès sobreviure als embats de polítics com Donald Trump o Jair Bolsonaro.

Un dels casos més paradigmàtics d’aquesta tendència política ha estat el de Rodrigo Duterte a les Filipines, que va posar al punt de mira la llibertat de premsa i en especial, els mitjans que denunciaven els seus abusos.

Migracions

El malestar és un sentiment molt estès. La seva expressió al carrer, en forma de protestes pacífiques massives, ha esdevingut global, i malgrat tot, les mobilitzacions resulten cada cop menys efectives. Les dades revelen que, en les darreres dues dècades, l’èxit de les protestes ciutadanes ha caigut del 64% al 34%, un fet que s’explica per una creixent repressió per part dels governs i també per la manca d’estructura estable de les mobilitzacions, que es veu reemplaçada per l’explosivitat de les xarxes socials.

No només és la democràcia la que es veu confrontada. També l’Estat-nació s’endinsa en terrenys inexplorats, on el ritme de presa de decisions s’accelera i es multipliquen els actors que li disputen espais de governança. Societats cada cop més plurals, fragmentades i, en certa manera, atomitzades, on la polarització de les identitats esdevé la resposta més senzilla a la creixent complexitat social.

Manifestacions Manifestacions

A escala global, la manca de representació i de veu pròpia de l’anomenat “Sud Global” pot agreujar la creixent fractura amb els països desenvolupats, que són en bona mesura els principals responsables de les emissions de carboni a l’atmosfera i que es veuran cada cop més pressionats per compensar els països del sud i cedir-los quotes de poder, també a mesura que la població jove es concentri principalment a l’Àfrica [graf4] i menys, però encara, a l’Àsia.

[graf4]

La població a final de segle

En els dos darrers segles hem assistit a un boom demogràfic sense precedents a la història humana, que ha incrementat el nombre de persones dels 600 milions el 1700 fins als 8.000 de l'actualitat. Les projeccions apunten que la població continuarà creixent, encara que a un ritme cada cop més lent, fins al pic d'11.000 milions d'habitants el 2100, moment a partir del qual s'espera que decreixi.

FONT Font d'informació

Font: UN Population Division (2022) i Our World in Data, World Population Growth, www.ourworldindata.org

Consulta-ho en pdf

Les crides a la “justícia climàtica” tindran també a la Xina i a d’altres economies recentment emergides en el punt de mira. Aquests països ocuparan una porció cada vegada més gran de les emissions a mesura que disminueixi la contaminació dels emissors tradicionals, gràcies a la transició vers una energia neutra d’emissions.

La creixent rivalitat entre la Xina i els EEUU tensionarà les dinàmiques de globalització econòmica i les relaciones internacionals, en un context de creixent bipolaritat. La Unió Europea i el Sud-est Asiàtic hauran de lluitar per tenir el seu espai d’autonomia i no quedar subjectes als interessos de les dues grans potències.

La innovació tecnològica [graf5] jugarà un paper clau en aquesta rivalitat bipolar, ja que és un dels àmbits on la Xina pot sobrepassar als EEUU i on els dos països poden infligir-se ferides més sensibles per a l’esdevenir de les seves respectives economies. Els xips són només el camp més visible d’aquesta rivalitat.

[graf5]

La Xina, líder de La cursa tecnològica

No és possible entendre la rivalitat actual entre potències internacionals sense atendre la carrera per encapçalar determinades tecnologies estratègiques. Segons estudis recents, la Xina lidera la investigació en 37 de 44 tecnologies crítiques.

1.

Materials avançats
i manufactures

1.A | Confecció de nanomaterials

 • Xina Xina

  58%
 • EEUU EEUU

  7%
 • Índia Índia

  5%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  4%
 • Iran Iran

  4%
 • Altres

  22%
Concentració:
alta

1.B | Materials de cobertura

 • Xina Xina

  58%
 • EEUU EEUU

  7%
 • Índia Índia

  6%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  3%
 • Iran Iran

  3%
 • Altres

  22%
Concentració:
alta

1.C | Imans avançats i superconductors

 • Xina Xina

  33%
 • EEUU EEUU

  16%
 • Regne Unit Regne Unit

  8%
 • Alemanya Alemanya

  7%
 • Japó Japó

  5%
 • Altres

  31%
Concentració:
baixa
2.

Defensa, espai exterior, robòtica i transport

Altres

2.A | Motors aeronàutics avançats

 • Xina Xina

  49%
 • EEUU EEUU

  12%
 • Índia Índia

  7%
 • Regne Unit Regne Unit

  4%
 • Iran Iran

  4%
 • Altres

  25%
Concentració:
mitja

2.B | Drons i robots col·laboratius

 • Xina Xina

  36%
 • EEUU EEUU

  10%
 • Itàlia Itàlia

  6%
 • Índia Índia

  5%
 • Regne Unit Regne Unit

  5%
 • Altres

  38%
Concentració:
mitja

2.C | Microsatèl·lits

 • EEUU EEUU

  25%
 • Xina Xina

  17%
 • Itàlia Itàlia

  8%
 • Alemanya Alemanya

  4%
 • Regne Unit Regne Unit

  4%
 • Altres

  41%
Concentració:
baixa

2.D | Robòtica avançada

 • Xina Xina

  28%
 • EEUU EEUU

  25%
 • Regne Unit Regne Unit

  5%
 • Itàlia Itàlia

  5%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  4%
 • Altres

  33%
Concentració:
baixa

2.E | Sistemes de llançament espacial

 • EEUU EEUU

  20%
 • Xina Xina

  18%
 • Alemanya Alemanya

  10%
 • Canadà Canadà

  8%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  7%
 • Altres

  38%
Concentració:
baixa
3.

Biotecnologia

Altres

3.A | Biologia sintètica

 • Xina Xina

  52%
 • EEUU EEUU

  17%
 • Regne Unit Regne Unit

  3%
 • Alemanya Alemanya

  3%
 • Índia Índia

  3%
 • Altres

  22%
Concentració:
alta

3.B | Vacunes i contramesures mèdiques

 • EEUU EEUU

  28%
 • Xina Xina

  13%
 • Itàlia Itàlia

  6%
 • Regne Unit Regne Unit

  6%
 • Índia Índia

  5%
 • Altres

  42%
Concentració:
mitja
4.

Sensors

Altres

4.A | Sensors fotònics

 • Xina Xina

  43%
 • EEUU EEUU

  13%
 • Índia Índia

  6%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  4%
 • Alemanya Alemanya

  3%
 • Altres

  32%
Concentració:
alta
5.

Quàntica

Altres

5.A | Computació quàntica

 • EEUU EEUU

  34%
 • Xina Xina

  15%
 • Regne Unit Regne Unit

  6%
 • Alemanya Alemanya

  6%
 • Canadà Canadà

  4%
 • Altres

  35%
Concentració:
mitja

5.B | Criptografia posquàntica

 • EEUU EEUU

  34%
 • Xina Xina

  15%
 • Regne Unit Regne Unit

  6%
 • Alemanya Alemanya

  6%
 • Canadà Canadà

  4%
 • Altres

  35%
Concentració:
mitja
6.

Intel·ligència artificial, computació i comunicacions

Altres

6.A | Comunicacions de radiofreqüència avançades (5G i 6G)

 • Xina Xina

  30%
 • EEUU EEUU

  10%
 • Regne Unit Regne Unit

  5%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  5%
 • Índia Índia

  5%
 • Altres

  46%
Concentració:
alta

6.B | Algorismes d'IA i acceleradors de Hardware

 • Xina Xina

  37%
 • EEUU EEUU

  13%
 • Regne Unit Regne Unit

  4%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  4%
 • Iran Iran

  3%
 • Altres

  38%
Concentració:
mitja

6.C | Machine learning (xarxes neurals i deep machine learning)

 • Xina Xina

  33%
 • EEUU EEUU

  18%
 • Índia Índia

  5%
 • Regne Unit Regne Unit

  4%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  3%
 • Altres

  37%
Concentració:
baixa

6.D | Tecnologies de ciberseguretat

 • Xina Xina

  23%
 • EEUU EEUU

  17%
 • Índia Índia

  8%
 • Austràlia Austràlia

  6%
 • Regne Unit Regne Unit

  5%
 • Altres

  41%
Concentració:
baixa

6.E | Disseny i fabricació de circuits integrats avançats

 • EEUU EEUU

  24%
 • Xina Xina

  21%
 • Índia Índia

  7%
 • Alemanya Alemanya

  4%
 • Itàlia Itàlia

  4%
 • Altres

  39%
Concentració:
baixa
7.

Energia i mediambient

Altres

7.A | Hidrògen i amoníac verd

 • Xina Xina

  60%
 • EEUU EEUU

  7%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  5%
 • Índia Índia

  3%
 • Austràlia Austràlia

  3%
 • Altres

  22%
Concentració:
alta

7.B | Supercapacitadors

 • Xina Xina

  64%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  7%
 • Índia Índia

  5%
 • EEUU EEUU

  5%
 • Austràlia Austràlia

  2%
 • Altres

  16%
Concentració:
alta

7.C | Bateries elèctriques

 • Xina Xina

  65%
 • EEUU EEUU

  12%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  4%
 • Alemanya Alemanya

  3%
 • Austràlia Austràlia

  2%
 • Altres

  14%
Concentració:
alta

7.D | Fotovoltaics

 • Xina Xina

  39%
 • EEUU EEUU

  9%
 • Índia Índia

  5%
 • Corea del Sud Corea del Sud

  5%
 • Regne Unit Regne Unit

  4%
 • Altres

  33%
Concentració:
mitja

7.E | Energia Nuclear

 • Xina Xina

  27%
 • EEUU EEUU

  20%
 • Japó Japó

  6%
 • Índia Índia

  4%
 • França França

  4%
 • Altres

  38%
Concentració:
baixa
FONT Font d'informació

Font: Selecció d’indicadors de l’ASPI’s Critical Technology Tracker, publicado en 2023; Patterson, A., “Foundry’s 2021 Revenue Growth Overtakes Overall Chip Industry”, EET News, maig de 2022, a partir de dades de la consultora Gartner; Miller, Ch., Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, Scribner, 2022.

Consulta-ho en pdf

La creixent interconnexió entre la geopolítica d’Europa i la de l’Indopacífic, en bona mesura com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, el suport xinès a Rússia i de la tensió al mar meridional de la Xina, ha fet que l’estret de Taiwan esdevingui un dels espais geopolítics més crítics per a la pau global.

Caldrà doncs una bona dosi d’imaginació i de creativitat per proposar alternatives pacífiques i constructives que reconstrueixin els ponts trencats entre potències internacionals. Els reptes globals demanaran solucions col·lectives, on el lideratge de les grans potències serà essencial i inexcusable.

Ens veiem avui obligats a repensar el futur i posar en valor la reflexió com un exercici d’imaginació raonada que, lluny de voler encertar, busca anticipar i assessorar de la millor manera la presa de decisions, guiant el disseny de polítiques i l'ús de noves tecnologies. El repte passa per cultivar l’esperança i garantir el benefici comú.

Incendis Incendis

Aquest article és un extracte de l’Anuari Internacional del CIDOB, editat per Francesc Fàbregues i Oriol Farrés i que compta amb contribucions de més de 40 analistes d’arreu del món, entre els que destaquen de Hillary Clinton, Dani Rodrik, Barry Buzan, Duncan Bell, Antoni Segura, Pol Morillas, Andreu Domingo i Maria Ressa. Podeu accedir a la publicació íntegra mitjançant l’enllaç, i també a les diverses entrevistes mantingudes amb alguns dels experts a l’espai de Youtube de CIDOB.

Amaga article

[ARTICLE1]

El repte del consum d’energia i recursos a l’econocè per Richard B. Norgaard

Cita article Després de segles d’acceleració de l’activitat humana i de millora de la qualitat de vida ‒més per alguns que per a d’altres‒, actualment, tothom qui habita sobre la faç de la Terra –rics i pobres– es troba a les portes d’un desastre climàtic

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE2]

La violència humana enfront els límits del planeta per Noah Gordon

Cita article El canvi climàtic i sobretot, les respostes que apliquem per combatre’l reconfiguraran la geopolítica i les relacions internacionals en matèria de seguretat

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE3]

El declivi demogràfic i el futur de la democràcia per Ivan Krastev

Cita article Cal preguntar-se si els principals partits polítics de les nostres democràcies, cada cop més capficats per la por al declivi demogràfic, seguiran confiant en la democràcia i les seves regles en el cas d’esdevenir minoritaris

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE4]

Què és la immigració per a la democràcia? per Blanca Garcés

Cita article És la pèrdua de legitimitat de l’Estat i el suport electoral a l’extrema dreta el que posa en qüestió la democràcia, i no pas la immigració, perquè obre la porta a qüestionar drets fonamentals

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE5]

Resistència a l’erosió democràtica: estratègies d’oposició per Laura Gamboa

Cita article La capacitat per resistir l’actual erosió democràtica depèn, en gran mesura, de les estratègies que duen a terme els actors de l’oposició

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE6]

Entrevista Maria Ressa: Poder algorítmic i vulnerabilitats democràtiques per Carme Colomina

Cita article En les darreres dècades hem vist una reculada tant dels indicadors mundials de llibertat de premsa com dels rànquings de democràcia

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE7]

El retrocés del liberalisme per Umut Özkirimli

Cita article La llarga llista de símptomes que expressen el malestar polític actual és més o menys coincident en els diferents contextos: apatia, atomització, polarització, ressentiment i, sobretot, la ràbia

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE8]

La justícia climàtica nord-sud: una utopia? per Chukwumerije Okereke

Cita article La qüestió no és si el Nord ha de compensar o no el Sud en matèria de justícia climàtica; la controvèrsia rau en els termes precisos d’aquesta obligació

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE9]

Entrevista Samantha Gross: Els efectes de la guerra d’Ucraïna en el panorama energètic global per Víctor Burguete

Cita article En la transició energètica estarem encara dins d’un model extractiu i un sistema energètic con una lògica industrial, que per tant, produirà bens industrials

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE10]

Entrevista Hillary Rodham Clinton: Geopolítica global per Pol Morillas

Cita article [Des dels EUA] volem que la Xina es comporti com un soci responsable, i que treballi amb Europa i els EUA per trobar solucions a reptes majúsculs com són el canvi climàtic i la salut global

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE11]

Els límits de la governança davant el repte de redissenyar l’economia global per Dani Rodrik

Cita article Una globalització ben dissenyada hauria d’aspirar a una combinació adequada d’eficiència global i diversitat de polítiques, sense una voler prioritzar-ne una per sobre de l’altra

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE12]

Imaginar el futur de la globalització per Anthea Roberts i Nicolas Lamp

Cita article Si volem imaginar un futur esperançador per a la globalització, hem de deixar enrere els conflictes sobre quina és la narrativa correcta

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE13]

Les grans potències, el canvi climàtic i la responsabilitat global en matèria de medi ambient per Barry Buzan i Robert Falkner

Cita article Una possible iniciativa per millorar la governança del clima seria la creació d’un fòrum selecte –minilateral– amb l’objectiu específic de lluitar contra el canvi climàtic, potser a través d’un G6 de les grans potències ambientals o un grup G10 dels principals emissors

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE14]

Les tecnòpolis: apunts per a una història del futur per Duncan Bell

Cita article La recuperació històrica és essencial per fonamentar el debat sobre el futur, i també, per oferir una mirada realista del canvi històric, que ens permeti diferenciar allò que realment és nou del que no ho és

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE15]

La prospectiva estratègica: dissenyar escenaris múltiples per visualitzar un futur incert per J. Peter Scoblic

Cita article La prospectiva estratègica és una pràctica per imaginar futurs alternatius, percebre millor els esdeveniments emergents, donar-los forma i permetre’ns acomodar-los millor

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE16]

Forjar un futur millor: el disseny davant les crisis globals per Alice Rawsthorn

Cita article Guanya força una mirada alternativa del disseny que l’entén com un agent eclèctic de canvi, que contribueix a apuntalar els avenços humans en multitud de sectors

Llegeix-lo Llegeix-lo

[ARTICLE17]

Davant les crisis, una esperança radical per Pol Bargués

Cita article Si acceptem que res hauria de ser igual i que cal evitar repetir els mateixos errors i tornar en encallar-nos en cicles de crisi i desesperança, potser podrem començar a somiar amb un futur diferent

Llegeix-lo Llegeix-lo

Il·lustracions: Chufiboy