sense dades
< 100 000 persones
< 1 000 000 persones
< 3 000 000 persones
> 3 000 000 persones
sense dades
< 3 %
< 7 %
< 15 %
> 15 %
sense dades
Sense legislar
Legislació homofòbica
Pena de mort
no mostrar dades
persones amb VIH
% prevalença del VIH en adults (15-49)
lleis que persegueixen l'homosexualitat
Personatge
Vídeo principal
Vídeo secundari