Alternatives saludables a les pantalles per a infants i adolescents

Educar en l’ús de la tecnologia és clau per al seu desenvolupament i benestar

Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona
Alternatives saludables a les pantalles per a infants i adolescents

47%

dels nens i nenes de
10 a 11 anys tenen mòbil
propi amb connexió a internet

58%

només sis de cada deu infants
tenen algun tipus de limitació
del temps d’ús diari

75%

són els nens i nenes que
asseguren que els costa
deixar d’utilitzar el mòbil

68%

set de cada deu adolescents
reconeixen que sopen sempre
davant d’una pantalla

Els efectes nocius de l’ús problemàtic de les pantalles inclouen alteracions cognitives en l’aprenentatge, el llenguatge i la sociabilització, mals hàbits alimentaris i obesitat, símptomes depressius o risc d’addicció als mòbils.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat una nova mesura de govern per millorar el benestar dels infants i joves en la relació amb les tecnologies.

Les 5
claus

Prevenció

Prevenció

El pla inclou 51 propostes a desenvolupar en els propers 4 anys i para una especial atenció en la prevenció de l’accés prematur al mòbil a tots els barris de la ciutat.

Ús crític

Ús crític

Promoure l’ús crític i saludable de les tecnologies digitals en infants i adolescents. Els propis adolescents han de ser coneixedors dels seus drets en l’entorn digital, per ser ells mateixos difusors, promotors i protectors d'aquests mateixos drets.

Salut pública

Salut pública

El pla té un pressupost de 6 milions d’euros i posiciona clarament l’ús excessiu de pantalles com un problema de salut pública per abordar-lo des dels diferents serveis existents, espais de treball en xarxa i administracions reguladores.

Famílies en situació de vulnerabilitat

Famílies en situació de vulnerabilitat

Es marca com a repte arribar a les famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica, que sovint són les més afectades i amb més dificultats per reduir l’exposició dels infants a les pantalles, i oferir-los alternatives.

Referents educatius

Referents educatius

Es formaran referents d’educació i mediació digital als equipaments municipals per acompanyar infants, adolescents i famílies en un bon ús de les tecnologies. També es potenciaran recursos, accions i programes al món educatiu sobre l’ús adequat i prevenció de riscos associats a l’ús de pantalles.

Millor jugar a la plaça
que amb les pantalles

Millor jugar a la plaçaque amb les pantalles

Per prevenir l’ús excessiu i les addiccions és essencial impulsar opcions d’oci alternatives a les pantalles, allò que fa sentir bé els infants i adolescents fora del món digital.

Activitatsextraescolars

Activitats
extraescolars

S’impulsaran accions de difusió perquè arribin a tots els barris de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona oferirà a tots els infants i adolescents de 6 a 17 anys activitats extraescolars d' àmbit cultural, artístic, científic o tecnològic, amb activitats de qualitat com ara música, dansa, circ o robòtica. Aquestes activitats podran tenir opció a ajut econòmic per aquelles famílies que ho necessitin.

Obrir

add
Joc al carrer

Joc al carrer

Es posaran en marxa alternatives per fer la ciutat més ‘jugable’ i jugada

El programa ‘Juguem a les places’ promou l’ús lúdic del carrer i estimula el joc a l’espai públic amb propostes guiades per monitoratge. Actualment es duu a terme en 47 places de 27 barris i inclou tallers, espectacles, quiosc de jocs, etc. El programa ‘Patis Oberts’ també permet obrir els patis de les escoles els caps de setmana, festius i vacances perquè els infants, adolescents i famílies puguin gaudir-ne.

Obrir

add
Foment dela lectura

Foment de
la lectura

Es reforçaran els programes de lectura per a infants de 0 a 6 anys i les famílies.

La lectura és una alternativa d’oci essencial a les pantalles. Aquesta idea s’enforteix no solament amb el suport al foment de la lectura dins les biblioteques, sinó també donant impuls als projectes específics de promoció de la lectura als centres educatius de la ciutat i en entorns no convencionals com residències o hospitals.

Obrir

add

Mesura de Govern

Accions 2024-2027 pel benestar digital

Eduquem i promovem un ús saludable de les pantalles en la infància i l’adolescència

Descarrega el document
Mesura de Govern

Vols saber-ne més?

Vés-hi

Il·lustracions

Agustí Sousa

Font

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 (de 10 a 11 anys) i Enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària 2021 (FRESC) (de 13 a 19 anys a Barcelona)