Homes Dones

Població diana, vacunació iniciada i vacunació completada

Font: Departament de Salut