COVID-19Aliat o enemic de la lluita climàtica?

Sònia Sánchez i Miquel Bernis

16/08/2020

Els efectes de la pandèmia de covid-19, o més aviat del confinament que ha comportat, s’han vist clarament en la qualitat de l’aire de les nostres ciutats i, de manera menys evident, en la quantitat d’emissions de CO2 que el món ha generat. Tot i que l’impacte no s’ha notat de forma directa en l’acumulació de CO2 a l’atmosfera, sí que obre una finestra d’oportunitat per complir el calendari que ens havien marcat els científics per evitar els pitjors efectes de l’emergència climàtica.

La caiguda d’emissions que deixarà la pandèmia ens permetrà complir aquest 2020 els objectius fixats per la ciència i, amb les polítiques adequades, podria servir d’impuls per mantenir la corba descendent que ens ha de portar cap a la descarbonització a mitjans de segle. El problema és que tot sembla indicar que la reducció d’emissions més aviat serà només un parèntesi, ja que els ingents plans d’estímul econòmic no tindran la lluita climàtica com a prioritat i dispararan de nou les emissions, potser encara amb més força.

01

Clima i emisions

En el pic del confinament a principis d’abril, quan més de la meitat de la població mundial estava tancada a casa, el món emetia diàriament un 17% menys de CO2 que l’any anterior, segons un estudi publicat a Nature Climate Change. Era més o menys el mateix que s’emetia el 2006, cosa que dona una idea de l’enorme creixement de les emissions en els últims anys, com apunta un dels autors de l’estudi i director de Global Carbon Project, Pep Canadell. Segons l’estudi, la reducció del trànsit rodat va ser el que va fer caure més les emissions, seguit de la baixada de la demanda energètica de la indústria i del consum elèctric (que va caure en global, tot i que va augmentar a les cases).

Els efectes del covid-19 en l’economia deixaran aquest 2020 la caiguda d’emissions de CO2 més gran de la història, segons ha confirmat l’Agència Internacional de l’Energia (IEA). Tot i així, l’efecte no és gens palpable en l’atmosfera, perquè el CO2 és un gas que viu durant segles i tot el que emetem (per molt que sigui menys que l’any passat) s’hi continua acumulant.

Emissions de CO2

La pandèmia de covid-19 i l'aturada econòmica derivada del confinament faran que aquest 2020 les emissions de CO2 disminueixin un 8% en lloc de seguir la trajectòria ascendent dels últims anys. Aquesta previsió de l'Agència Internacional de l'Energia (IEA) representa la caiguda més important que s'ha vist mai en les emissions de CO2 des de que hi ha registres, més que la que va deixar la crisi financera del 2008 i més i tot que la provocada per la pandèmia de grip del 1918, el Crac del 29 o fins i tot la Segona Guerra Mundial.

-8%

de CO2 emès el 2020

Evolució anual de les emissions de CO2 globals

Gt

35

Crisi

financera

30

25

Crisi del

petroli

20

2a Guerra

Mundial

15

Gran

Depressió

10

5

0

1900

1950

2000

2020

Gt

2

1

0

-1

-2

-3

Gt

35

Crisi

financera

30

25

Crisi del

petroli

20

2a Guerra

Mundial

15

Gran

Depressió

10

5

0

1900

1950

2000

2020

Gt

2

1

0

-1

-2

-3

Gt

Crisi

financera

35

30

Crisi del

petroli

25

2a Guerra

Mundial

20

Gran

Depressió

15

10

5

0

1900

1950

2000

2020

Gt

2

1

0

-1

-2

-3

FONT: Agència Internacional de l’Energia

Acumulació de CO2

Però aquesta davallada del 8% en les emissions previstes per al 2020 "vol dir que encara s'estarà emetent el 92% restant", apunta el subdirector del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Richard Engelen. Emetrem menys CO2 però no en deixarem d'emetre del tot. I, tenint en compte que aquest gas d'efecte hivernacle és dels que viuen més temps a l'atmosfera (s'hi pot arribar a estar segles), la quantitat de diòxid de carboni que hi ha a l'aire continua acumulant-se. "El canvi que representarà aquesta davallada en el que ja hi ha a l'atmosfera serà de l'ordre d'una sola part per milió" (ppm), explica a l'ARA Ken Jucks, del departament de Ciències de la Terra de la NASA. Un canvi que serà amb prou feines del 0,25%. L'any 2013 es va superar el llindar dels 400 ppm de CO2 a l'atmosfera que els científics alertaven que comportaria un augment de 2ºC en la temperatura de la Terra respecte de l'era preindustrial. Avui, segons les dades de la NASA, ja hi ha 414 ppm, la xifra més alta en milions d'anys.

414

ppm de CO2 a l’atmosfera

Acumulació de CO2 a l’atmosfera en els últims anys

CO₂ (parts per milió)

415

410

405

400

395

390

385

380

375

2005

2010

2015

2020

CO₂ (parts per milió)

415

410

405

400

395

390

385

380

375

2005

2010

2015

2020

CO₂ (parts per milió)

415

405

395

385

375

2005

2010

2015

2020

FONT: NASA

Històric de l’acumulació de CO2 a l’atmosfera (de l’any 1 al 2016)

CO₂ (parts per milió)

425

403,3 ppm

2016

400

375

350

325

280 ppm

300

PRE-REvolució industrial

275

250

1

500

1000

1500

2000

CO₂ (parts per milió)

425

403,3 ppm

2016

400

375

350

325

280 ppm

300

PRE-REvolució industrial

275

250

1

500

1000

1500

2000

CO₂ (parts per milió)

403,3 ppm

2016

400

350

280 ppm

PRE-REvolució industrial

300

250

500

1000

1500

2000

1

FONT: IPCC

Neutralitat climàtica

Els científics climàtics de l'ONU (IPCC) calculen que per no superar els 1,5 ºC d'escalfament global caldria reduir un 7,6% les emissions de CO2 cada any a partir d'aquest 2020 mateix. L'objectiu és retallar a la meitat les emissions globals el 2030 (-50%) per poder arribar a zero a partir del 2050 (a l'Acord de París el compromís no és zero sinó la neutralitat climàtica, és a dir, emetre només allò que absorbeixen els embornals, com són per exemple els boscos). La bona notícia és que, gràcies al covid-19, aquesta fita del -7,6% anual s'assolirà el 2020, cosa que semblava impensable fa només un any. La mala notícia és que, com ha passat fins ara amb totes les caigudes d'emissions a causa d'una crisi, s'espera que la corba torni a pujar de seguida que el plans d'estímul econòmic es posin en marxa. ¿Serà una oportunitat perduda per complir l'Acord de París?

-7,6%

d’emisions de CO2 a l’atmosfera per any per assolir-la

Escenaris d’evolució de les emissions a partir de 2020

GtCO₂e

70

1

2

3

60

4

3°C

50

5

2°C

40

1,8°C

30

6

1,5°C

20

2015

2020

2025

2030

GtCO₂e

70

1

2

3

60

4

3°C

50

5

2°C

40

1,8°C

30

6

1,5°C

20

2015

2020

2025

2030

GtCO₂e

70

1

2

3

60

4

3°C

50

5

2°C

40

1,8°C

30

6

1,5°C

20

2015

2020

2025

2030

1Sense cap política en curs (escenari 2005)

2Amb les polítiques actuals

3Si es compleixen els compromisos estatals dins l’Acord de París (NDC)

4Si també es compleixen els NDC condicionats a ajudes financeres

5Nivell mitjà estimat d’emissions anuals el 2030 per no pujar de 2 ºC: 41 GtCO2

6Nivell mitjà estimat d’emissions anuals el 2030 per no pujar d’ 1,5 ºC: 25 GtCO2

FONT: IPCC

Trànsit rodat

Què hem fet en aquest confinament per reduir tant les emissions? Hem aparcat el cotxe i els avions. El transport rodat, una de les principals fonts de CO2, s'ha reduït un 50% a nivell global, segons dades de l'IEA. A l'Índia, per exemple, va caure fins a un 80%, i a Europa es va reduir a més de la meitat. A Espanya va baixar fins a un 92% el transport per carretera a principis d'abril. Segons un estudi científic, la disminució del transport rodat va ser el que va fer baixar més les emissions durant el pic del confinament: les carreteres buides van fer caure un 7,5% les emissions de CO2 global (la major part del total del 17% de reducció diària registrada a principis d'abril). L'aturada en la indústria les va reduir entre un 3% i un 4%, la davallada en l'electricitat les va fer caure un 2,5%, i l'aviació, un 1,7%.

-50%

de cotxes circulant durant el confinament

Evolució del volum de vehicles i del volum de vols en les diferents regions del món

Transport rodat

Diferència percentual respecte al 2019

Món

Estats Units

Europa

Xina

Índia

150

125

100

75

50

25

0

Gener

Febrer

Març

Abril

Nombre de vols

Diferència percentual respecte al 2019

Món

Xina

Estats Units

Índia

Europa

150

125

100

75

50

25

0

Gener

Febrer

Març

Abril

Món

Estats Units

Transport rodat

Xina

Diferència percentual respecte al 2019

Índia

Europa

150

125

100

75

50

25

0

Gener

Febrer

Març

Abril

Món

Estats Units

Xina

Nombre de vols

Índia

Diferència percentual respecte al 2019

Europa

150

125

100

75

50

25

0

Gener

Febrer

Març

Abril

Transport rodat

Year-on-year % change

150

125

100

75

50

25

0

Gener

Febrer

Març

Abril

Món

Estats Units

Índia

Xina

Europa

Nombre de vols

Year-on-year % change

150

125

100

75

50

25

0

Gener

Febrer

Març

Abril

Estats Units

Món

Xina

Índia

Europa

FONT: Agència Internacional de l’Energia

Canvi en les emissions globals de CO2 durant els primers mesos de l’any atribuit a cada sector

%

Residencial

0

Públic

Aviació

Energia

-5

Indústria

-10

Transport terrestre

-15

-20

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Residencial

%

0

Públic

Aviació

Energia

-5

Indústria

-10

Transport terrestre

-15

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Residencial

%

0

Públic

Aviació

Energia

-5

Indústria

-10

Transport

terrestre

-15

Febrer

Abril

Juny

FONT: Nature Climate Change

Trànsit aeri

La pandèmia va reduir el transport aeri un 60% a nivell global, però en alguns països concrets com Espanya la reducció dels vols va ser del 90%. Flightradar va comparar el trànsit entre abans de la pandèmia, el 7 de març, quan hi havia 15.012 avions al cel, amb els 5.275 avions que hi havia el 7 d'abril, en ple pic de la pandèmia. A Europa a l'abril es van enlairar 2.400 vols menys. L'aviació comercial genera el 12% de les emissions del sector del transport i el 3% de les emissions globals de CO2. Sembla poc, però un sol vol transoceànic emet per si sol tot el que es calcula que hauria d'emetre una persona en tot un any. El covid-19 ens ha ensenyat que molts d'aquests avions es podrien quedar a terra i fer més reunions de feina i convencions de manera telemàtica, com apunta Pep Canadell, de Global Carbon Project.

-9.737

avions al cel

Variació dels vols entre el 7 de març (prepandèmia) i el 7 d’abril (pic de la pandèmia)

FONT: Flightradar

Demanda energètica

Els països que han aplicat un confinament total han reduït un 25% la demanda energètica durant aquest temps, i els que s'han confinat parcialment l'han reduïda un 18%, segons dades de l'IEA. Tot i que el consum elèctric a les cases ha pujat, això no ha compensat la caiguda generada pel tancament de la indústria i, en total, el consum elèctric ha disminuït un 20% durant la pandèmia. Durant setmanes el consum d'electricitat va ser el d'un diumenge, diu l'organisme internacional. A nivell global, el consum d'energia al món va baixar un 3,8% en el primer quadrimestre de l'any, el més afectat pel covid. Però la previsió és que en tot el 2020 la demanda energètica baixarà un 6% el 2020.

-6%

de consum el 2020

Reducció de la demanda d’energia per tipus de combustible prevista per al 2020

%

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Demanda

total d’E

Carbó

Gas

Petroli

Nuclear

Renovables

%

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Demanda

total d’E

Carbó

Gas

Petroli

Nuclear

Renovables

%

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Reno-

vables

Demanda

total d’E

Carbó

Gas

Petroli

Nuclear

FONT: Agència Internacional de l’Energia

Inversió energètica

El covid-19 ha reduït la inversió en gairebé tots els sectors, també l'energètic. De fet, la pandèmia ha forçat la retirada i desballestament de plantes antigues i contaminats, una bona notícia que donava fa poc l'Agència Internacional de l'Energia (IEA), que assegurava –potser massa optimista– que la crisi està accelerant la transició cap a tecnologies més eficients. La inversió en energies renovables també ha caigut, però en una proporció menor que en combustibles fòssils. Globalment, les inversions en el sector energètic cauran un 20% aquest 2020, és a dir uns 400.000 milions de dòlars (340.960 milions d'euros), segons l'IEA.

-340.960

milions d’euros el 2020

Retirada d’infraestructures antigues (blau clar) i consum energètic en noves instal·lacions més eficients per diversos tipus de combustible

Additions and refurbishments

Retirements and declines

Canvi net

%

15

10

5

0

-5

-10

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Energies

renovables

Combustibles

fòssils

Xarxes

d'electricitat

Vehicles

lleugers

Petroli

i gas

%

15

10

5

0

-5

-10

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Energies

renovables

Combustibles

fòssils

Xarxes

d'electricitat

Vehicles

lleugers

Petroli

i gas

Addicions o remodelacions

Retirada o disminució

Net change

-5%

0%

5%

15%

-10%

10%

2019

Energies

renovables

2020

2019

Combustibles

fòssils

2020

2019

Xarxes

d'electricitat

2020

2019

Vehicles

lleugers

2020

2019

Petroli

i gas

2020

Addicions o remodelacions

Retirada o disminució

Canvi net

FONT: Carbon Brief/IEA

Preu del petroli

Un altre fet derivat de la pandèmia que influirà en el futur de la transició energètica és la caiguda històrica de preus del petroli que ha deixat: a l'abril, en el pic de la pandèmia, el preu del barril de Brent als Estats Units va caure un 305% i va arribar a marcar per primer cop preus negatius: -37,63 dòlars. Avui s'ha recuperat i està al voltant dels 40 dòlars, un preu encara considerat baix. Els preus de totes les matèries primeres ha baixat, excepte de l'or –que sempre puja en temps de crisi–, però el del petroli és el que ha patit la caiguda més forta.

-37,63

euros per barril de Brent en el seu pic mínim

Variació en el preu de matèries primeres entre gener i abril del 2020

%

25

0

-25

-50

-75

Gomes

naturals

Gas

natural

Metalls

bàsics

Agricultura

(menjar)

Petroli

Platí

Carbó

Plata

Or

-75%

-50%

-25%

0%

25%

Petroli

Platí

Carbó

Gomes naturals

Gas natural

Metalls bàsics

Plata

Agricultura (menjar)

Or

-75%

-50%

-25%

0%

25%

Petroli

Platí

Carbó

Gomes naturals

Gas natural

Metalls bàsics

Plata

Agricultura (menjar)

Or

FONT: NASA

L’hora dels Green New Deal

La caiguda d'emissions que deixarà la pandèmia aquest 2020 "és una oportunitat única en la vida" per assolir els compromisos adquirits amb l'Acord de París i mantenir així l'escalfament global per sota delS 1,5 ºC, o com a mínim dels 2 ºC, diu Marie Vandendriessche, d'EsadeGeo. Si els governs es comprometessin a aprofitar l'empenta del covid i a centrar tots els seus plans de recuperació econòmica cap a l'economia verda, cosa que generaria ocupació en els sectors de les renovables i de la tecnologia neta, la corba d'emissions podria seguir el camí descendent encetat pel confinament. La mala notícia, però, és que la història ens demostra que sempre que hi ha hagut una crisi els plans de rescat dels governs han prioritzat els sectors tradicionals i les emissions s'han tornat a disparar amb més força després del sotrac. 

 

A la Xina ja s'ha vist com es disparaven de nou les emissions després del confinament, i és evident que els plans del negacionista Donald Trump als EUA tampoc no passen per l'economia verda. A la Unió Europea, tercer emissor mundial si es compten els 28 antics membres, el pla de rescat de 750.000 milions pactat pels estats per fer front a la crisi del covid destinarà un 30% a inversions contra la crisi climàtica, però es queda curt a l'hora d'imposar condicionants climàtics a totes les ajudes. A més, ha retallat alguns dels plans clau del Green Deal europeu com el Fons per a la Transició Justa, que havia d'ajudar a la reconversió energètica dels països més dependents del carbó. 

 

En el cas europeu, Vandendriessche veu encara el got mig ple, perquè Brussel·les manté com a prioritat el seu Green Deal, que destinarà 1 bilió d'euros a la lluita climàtica. Tot i així, "els càlculs científics diuen que per assolir la neutralitat climàtica el 2050, la UE hi hauria d'invertir 2,4 bilions d'euros en els propers set anys", diu Montserrat Mir, de la Confederació Sindical Internacional. El pressupost europeu 2021-2027 està encara en negociació, de manera que no està tot perdut. Caldrà molta voluntat política per contradir les lliçons de la història però, encara que s'aconseguís, la UE tota sola no aturarà l'escalfament global. Caldria un Gren New Deal global per salvar l'economia dels efectes del covid i alhora salvar el planeta. Caldria fer de la crisi una oportunitat.

2,4

bilions d’euros caldrien entre 2021 i 2027 per aconseguir la neutralitat climàtica a la UE el 2050

02

Salut i ciutats

Hi ha alguns aspectes de la contaminació que tenen a veure sobretot amb el clima, com és el cas de les emissions de gasos d'efecte hivernacle com el CO2, però n'hi ha d'altres que tenen un efecte més directe sobre la salut de les persones, sobretot a les ciutats. La persistència a l'atmosfera de gasos com el CO2 ha fet impossible apreciar cap millora en els últims mesos en els aspectes que tenen a veure amb l'escalfament global, però en canvi a les ciutats el confinament sí que ha permès fer un tast de com seria la vida si optéssim per formes de transport menys contaminants.

Una ciutat més respirable

El contaminant que s'ha reduït més durant els mesos de baixa activitat ha estat el diòxid de nitrogen, que és el més directament vinculat al trànsit. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) els nivells de NO2 a la ciutat van arribar a caure un 55% durant les setmanes més dures del confinament, una baixada que podria també haver estat afavorida per la dinàmica de meteorologia canviant. Una estimació d'aquest mateix informe situa en un 43% la baixada de l'NO2 atribuïble al confinament. Les partícules PM10 han baixat un 21%, però en canvi l'ozó troposfèric ha augmentat un 9%. El motiu d'aquest augment sembla ser precisament una reacció química que té relació amb la disminució del trànsit: el monòxid de nitrogen que emeten els cotxes reacciona amb l'ozó i genera diòxid de nitrogen i oxigen. La disminució del trànsit ha fet disminuir el monòxid de nitrogen i ha deixat més ozó a l'atmosfera.

-43%

diòxid de nitrogen (NO2)

Diferència en els nivells d’NO2 durant entre el 2020 i els últims tres anys a Barcelona

ug/m3

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

4 gen

1 feb

1 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 jul

ug/m3

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

4 gen

1 feb

1 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 jul

ug/m3

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

1 feb

1 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 jul

4 gen

FONT: Dades d’immissió dels punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

Un experiment de gran valor

Sens dubte aquesta aturada forçada ha estat un experiment de gran valor, que ha permès per exemple fer càlculs més reals de fins a quin punt caldria fer baixar el trànsit per assolir els nivells de qualitat de l'aire desitjables segons l'OMS. Segons l'informe de l'ASPB, una reducció d'un 25% del trànsit situaria totes les estacions de contaminació de Barcelona per sota del llindar dels 40 µg/m3 d'aire que suposen el llindar establert per l'OMS. Cal recordar que el 2019 dues estacions de mesura a Barcelona van superar els límits permesos: l'estació de l'Eixample va registrar una mitjana anual de 50 µg/m3 d'aire, i la de Gràcia - Sant Gervasi, de 44.

 

25%

Quantitat de trànsit que caldria reduir per complir el que recomana l'OMS

La contaminació també provoca moltes morts

L'informe de l'ASPB fins i tot estima com això afectaria la salut de les persones. Segons els càlculs dels experts, aquesta baixada puntual de la contaminació hauria evitat 15 morts a la ciutat, però si aquesta reducció fos sostinguda serien 800 morts prematures cada any les que es podrien estalviar.

No és possible encara saber fins a quin punt aquesta baixada de la contaminació ha millorat la qualitat de vida de persones amb historials clínics d'asma o ictus. Segons l'investigador de l'ISGlobal Jordi Sunyer, hi ha la percepció clínica que aquest tipus de malalts han tingut moltes menys recaigudes en els últims mesos, però és impossible saber encara a hores d'ara quina part d'això es pot atribuir a la baixada de la contaminació i quina part al fet que la gent s'hagi relacionat menys o que hagi optat per anar menys al metge per por d'infectar-se.

 

800

defuncions prematures evitables cada any si es mantenen les dades de contaminació del confinament

La contaminació precovid, cada cop més a prop

Els experts, però, temen que tot això quedi en un simple experiment. La tendència de les últimes setmanes fa evident que, pel que fa a la contaminació, a Barcelona la normalitat precovid és cada cop més a prop. La comparació de les dades de NO2 d'anys anteriors amb les d'aquest any deixa de manifest que, si a finals de març la disminució havia arribat a ser de 30 µg/m3 d'aire respecte a la mitjana dels últims 3 anys, en les últimes setmanes aquesta disminució ja és de menys de 8 µg/m3.

 

-30

µg/m3 d'NO2 d'aire a finals de març

Diferència en els nivells de NO2 entre el 2020 i els últims tres anys en diferents ciutats d'Europa

Barcelona

ug/m3

10

5

0

-8,7

-5

26 juliol

-10

-15

-20

-29,8

-25

25-26 març

-30

4 gen

1 feb

1 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 jul

Barcelona

ug/m3

10

5

0

-8,7

-5

26 juliol

-10

-15

-20

-29,8

-25

25-26 març

-30

4 gen

1 feb

1 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 jul

Barcelona

ug/m3

10

5

0

-8,7

-5

26 juliol

-10

-15

-20

-29,8

25-26 març

-25

-30

1 feb

1 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 jul

4 gen

Roma

Londres

Berlín

5

5

5

0

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-10

-15

-15

-15

-20

-20

-20

-25

-25

-25

-30

-30

-30

gen

març

maig

gen

març

maig

gen

març

maig

Milà

París

Estocolm

5

5

5

0

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-10

-15

-15

-15

-20

-20

-20

-25

-25

-25

-30

-30

-30

gen

març

maig

gen

març

maig

gen

març

maig

Madrid

Praga

Lisboa

5

5

20

15

0

0

10

-5

-5

5

-10

-10

0

-15

-15

-5

-20

-20

-10

-25

-25

-15

-30

-30

-20

gen

març

maig

gen

març

maig

gen

març

maig

Barcelona

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

juny

Londres

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

juny

Milà

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

juny

Estocolm

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

gen

feb

feb

març

març

abr

abr

maig

maig

juny

Lisboa

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

gen

feb

març

abr

maig

juny

Roma

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

juny

Berlín

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

juny

París

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

gen

feb

feb

març

març

abr

abr

maig

maig

juny

Madrid

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

gen

feb

març

abr

maig

juny

Praga

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

gen

feb

març

abr

maig

gen

feb

març

abr

maig

juny

FONT: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i European Environment Agency

La confiança en el transport públic és clau

Segurament a curt termini el problema més greu que cal afrontar és la credibilitat del transport públic. Les dades de l'Ajuntament de Barcelona deixen clar que, mentre a finals de juliol l'ús del vehicle privat a les rondes s'havia situat ja només al voltant d'un 10% per sota dels nivells d'abans de la pandèmia, l'ús del transport públic seguia un 62% per sota. Segons Jordi Sunyer, si la gent no percep el transport públic com un lloc segur i amb bona ventilació, tindrem les ciutats col·lapsades de vehicles. La bicicleta també ha estat una alternativa clarament més utilitzada per als desplaçaments. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, la mobilitat amb bicicleta en alguns caps de setmana de maig i juny ha arribat a ser més d'un 50% superior als nivells anteriors al confinament.

-62%

d'ús del transport públic a Barcelona a finals de juliol respecte a les setmanes prèvies al confinament

Canvis en la mobilitat respecte dades precovid

Carrils bici

Rondes

Accessos

%

Interior ciutat

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

2 març

1 abril

1 maig

1 juny

1 juliol

Carrils bici

Rondes

Accessos

%

Interior ciutat

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

2 març

1 abril

1 maig

1 juny

1 juliol

%

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

2 març

1 abr

1 maig

1 juny

1 juliol

Carrils bici

Rondes

Accessos

Interior ciutat

FONT: Ajuntament de Barcelona

%

Metro

FGC

TRAM

Bus

Renfe

120

100

80

60

40

20

0

8 març

1 abril

1 maig

1 juny

%

Metro

FGC

TRAM

Bus

Renfe

120

100

80

60

40

20

0

8 març

1 abril

1 maig

1 juny

%

120

100

80

60

40

20

0

8 març

1 abril

1 maig

1 juny

Metro

FGC

TRAM

Bus

Renfe

FONT: Ajuntament de Barcelona

La ciutat del quart d’hora

La percepció dels experts és que els pròxims anys la urgència econòmica convertirà en clarament secundaris els temes ambientals, i això pot provocar fins i tot un retrocés en les dades de contaminació respecte al període precovid. Segons Sunyer, ja hi ha símptomes d'això a la Xina, on no només s'estan recuperant els nivells de contaminació previs a la pandèmia sinó que s'està notant un augment de contaminants com el diòxid de sofre, un indicador que s'estan fent servir combustibles de més baixa qualitat.

 

A l'altra banda hi ha projectes com l'anomenada "ciutat dels 15 minuts", una idea que proposa repensar l'urbanisme perquè gairebé tot el que pugui necessitar un ciutadà ho tingui a menys de 15 minuts a peu, tant pel que fa de centres de salut i espais verds com a comerç. Una idea per enfortir la vida de barri que va sorgir de l'urbanista Carlos Moreno i que l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va anunciar com una de les apostes per a la seva reelecció setmanes abans que esclatés la crisi del covid. La part que té a veure amb la feina sembla la més complicada d'encaixar en aquest possible nou esquema.

15

minuts a peu, com a màxim, per accedir a qualsevol servei

Per saber-ne més

Lluitadors contra l'emergència climàtica

Lluitadors contra l'emergència climàtica

Set regions del món en primera línia de foc

Set regions del món en primera línia de foc

10 coses que pots fer tu per salvar el clima (i ser més ecologista que Greta Thunberg)

10 coses que pots fer tu per salvar el clima (i ser més ecologista que Greta Thunberg)

Edició

Sònia Sánchez - Miquel Bernis

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Idoia Longan