L’aire que ens intoxica

Comprova-ho carrer per carrer

El 10% de les morts al món són causades per la contaminació. L’aire que respirem ja és el quart factor de risc de mort

ISAAC SALVATIERRA / GEORGINA FERRI / MIQUEL BERNIS

Partícules (PM2,5)
Diòxid de nitrogen (NO2)

Els valors del mapa per a cada secció censal de Barcelona provenen d’una modelització de la contaminació per a l'any 2009 en el marc del projecte europeu ESCAPE i ajustats al 2012 per l’ISGLOBAL. FONT: ISGlobal/Projecte ESCAPE

El trànsit de l’Eixample, el més nociu de Barcelona

Barcelona supera un 30% els límits de contaminació de l'aire que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Els carrers amb més trànsit i encaixonats pels edificis estan més exposats a la pol·lució. La concentració de les partícules en suspensió més nocives no hauria de superar els 10 micrograms per metre cúbic, segons l’OMS. Per al diòxid de nitrogen el valor màxim és 40 micrograms per metre cúbic. La mitjana de Barcelona és de 16,6. El mapa mostra el grau d'exposició, carrer per carrer. El càlcul prové del Projecte ESCAPE i forma part d’un estudi d’ISGlobal en què també s'ha mesurat el soroll, la calor i la manca d’espais verds de Barcelona. L’estudi, liderat per Natalie Mueller, conclou que un disseny urbà millor podria evitar 3.000 morts a l’any.

+

70.000 vehicles i un milió de partícules

Un equip de l’ARA recorre Barcelona amb un comptador de partícules ultrafines que demostra la relació entre el trànsit, l’urbanisme i els nivells més elevats de contaminació

Pedralbes: les voreres amples redueixen al 90% la pol·lució

Xavier Querol, professor i investigador del CSIC, espera l’equip de l’ARA a la vorera que hi ha a la Diagonal de Barcelona just al davant del Palau Reial. L’acompanya Fulvio Amato, també investigador del centre. Van equipats amb un aparell groc similar a un datàfon. “És un comptador de partícules ultrafines”, explica Querol. Aquestes partícules són emeses pels tubs d’escapament dels vehicles dièsel i han estat declarades cancerígenes per l’OMS.

MARTA MASDEU

Eixample: carrers encaixonats i molt contaminats

A la confluència dels carrers Balmes i Gran Via, a l’Eixample, hi circulen uns 40.000 vehicles al dia: és un dels punts més transitats de la ciutat. En aquesta zona Querol i Amato mesuren fins a 100.000 partícules per centímetre cúbic, un nivell fins a 8 vegades superior a la mitjana de Barcelona. “Aquí hi falta vorera. Hi tenim només 6 metres, però per assolir una reducció significativa de les concentracions necessitaríem uns 50 metres”, diuen.

MARTA MASDEU

Gràcia: vies per a vianants, per sota de la mitjana

La presència de molts carrers amb prioritat per a vianants fan que la concentració de partícules contaminants disminueixi per sota de la mitjana de Barcelona. “Sense canviar les emissions, com més lluny estem del trànsit més disminueixen els nivells de contaminació”, afirma Querol, que també adverteix que “no només cal reduir el nombre de vehicles, sinó que a més cal allunyar-se del trànsit, per la qual cosa cal transformar urbanísticament la ciutat”.

MARTA MASDEU

Un perill invisible per a la salut

Cada any moren 659 persones per respirar l'aire de Barcelona. Investigadors de l'ISGlobal de Barcelona fa temps que comproven que quan augmenta la contaminació a la ciutat augmenten els ingressos als hospitals per malalties respiratòries i del cor. I no només això: hi ha uns efectes a llarg termini. La inhalació de partícules en suspensió i d'òxids de nitrogen que emeten vehicles amb motor de combustió, especialment els dièsel, estan associades a importants reduccions de l'esperança de vida. Els efectes sobre la salut són semblants als del tabac. Amb la diferència que a l'aire brut hi està exposat tothom, especialment quan ens desplacem d'un lloc a un altre pel carrer.

+

Era la crisi: com menys trànsit menys contaminació

Els gràfics mostren l'evolució de la mitjana anual de concentració de partícules i diòxid de nitrogen a Barcelona. La crisi econòmica va crear una il·lusió: semblava que havien millorat els nivells. Però amb la recuperació de l'activitat –especialment el trànsit– la pol·lució ha tornat a pujar. La pressió dels estats del sud ha demorat eternament la revisió dels nivells màxims de concentració de partícules recomanats per la UE. Els de l'OMS són més exigents.

El clima i la situació geogràfica fan que a Barcelona no es dispari de cop la contaminació, com passa a Madrid. Com a molt hi ha 3 episodis a l'any. En dies d'episodi es reduirà el trànsit a la ciutat, però, tot i així, si l'Ajuntament vol atacar el problema ha d'aplicar mesures permanents per augmentar l'ús dels transport públic, els vehicles elèctrics, la bicicleta o l'anar a peu.

NO2

PM2,5

PM10

Si tens un cotxe contaminant no podràs entrar a Barcelona

Barcelona es prepara per a la batalla més gran lliurada fins ara contra la contaminació dels cotxes. A partir del 2020 els vehicles més contaminants no podran circular dins de la gran àrea urbana compresa entre les rondes de Dalt i Litoral. Abans d'acabar aquest 2017 és probable que ja hi hagi el primer assaig general. Cada cop que es disparin els nivells de contaminació els vehicles sense l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) ja no podran entrar a la ciutat. La capital catalana i diversos ajuntaments més estudien altres mesures per penalitzar els cotxes més contaminants, com fer pagar més a l'àrea blava o un impost de circulació més alt. Un 58% dels vehicles matriculats a Catalunya no tenen distintiu ambiental; per tant, quedaran vetats. Trànsit ha deixat per al final la classificació de les motos.

Sense etiqueta (vehicles més contaminants)3.186.000 vehicles

2,2 milions a la província de BCN i 570.000 a la ciutat de BCN

Etiqueta B1.515.698 vehicles

Turismes de gasolina matriculats a partir del 2000 i turismes dièsel a parir del 2006

Etiqueta C700.212 vehicles

Gasolina matriculats a partir del 2006 i dièsel a partir del 2014

Etiqueta Eco23.299 vehicles

Vehicles híbrits

Etiqueta Zero6.050 vehicles

Vehicles elèctrics

Font:DGT

Per saber-ne més