Amb el suport de

Logo Caixa Bank
Titulats de FP: se us busca

Titulats de FP

se us busca

La falta de professionals qualificats amb titulació de FP que donin resposta a les demandes del mercat s'entreveu com un problema persistent durant els pròxims anys, segons l'informe anual de la FP, elaborat a través de l'Observatori de la FP per CaixaBank Dualitza amb la col·laboració d'Orkestra-Institut Basc de Competitivitat

92.500

Són les oportunitats d’ocupació que quedaran sense cobrir per la falta de titulats en formació professional fins a l’any 2030

Titulats de FP: se us busca
PER QUÈ? #
Aquest dèficit podria veure’s atenuat per l'entrada en vigor de la nova llei de FP, que tindrà un impacte directe en la generació d’ocupació per dos motius:
1
El primer és que l'augment de recursos en el sistema es traduirà en un increment de places de FP oferides, cosa que, de manera directa, farà que més persones titulades en FP s’incorporin al mercat laboral.
2
El segon és que facilitarà una més gran adequació d'aquests titulats a les necessitats del teixit productiu, cosa que augmentarà l'ocupabilitat dels tècnics de FP.

2.131.325

Total d’oportunitats d’ocupació que es generaran a Espanya fins a l'any 2030 per a titulats de FP

1.219.136

oportunitats per als graduats en grau superior

912.189

oportunitats per als graduats en grau mitjà

1 de
cada 4

noves oportunitats del total de 8.654.362 que es generaran en tota l'economia fins al 2030 serà per a FP

CaixaBank Comerç, indústria, sanitat i serveis socials seran els sectors que més possibilitats de feina generaran per a la FP
CaixaBank Sanitat es configura com la família professional on més titulats poden desenvolupar-se en el sector per al qual han estudiat
CaixaBank La sobrequalificació continua provocant un desajustament en el sistema
* Aquest desajustament té un impacte negatiu en el conjunt del sistema educatiu, en termes d'inversió en educació no rendibilitzada. Però alhora aquesta sobrequalificació provoca costos personals, per un augment de la frustració dels que consideren que s'han format per a posicions superiors, i costos empresarials, per un més alt índex de rotació.
Sobre
CaixaBank
Dualitza
Sobre CaixaBank Dualitza
CaixaBank Dualitza reflecteix el compromís de la Fundació per a la Formació Dual CaixaBank amb la promoció i la difusió de la formació professional, així com del paper fonamental que aquesta modalitat formativa ha de jugar en el futur de la societat. L'entitat considera que només a través de més formació es pot aconseguir una societat més cohesionada en la qual es redueixin les desigualtats.

Per fer-ho, CaixaBank Dualitza dona suport a les demandes dels docents i dels centres educatius i treballa amb empreses per a la capacitació dels futurs professionals i la millora de la seva ocupabilitat. Des del seu inici, tota la seva activitat ha beneficiat gairebé 22.000 estudiants, 2.500 empreses i 1.700 centres educatius

Disseny

Ricard Marfà

Il·lustracions

Isaac Claramunt

Programació

Idoia Longan - Roger Pujol