Obrir un spa
per a nadons

Obrir un spa<br/>per a nadons

o crear robots
educatius

o crear robots<br/>educatius

l’impacte dels
microcrèdits
socials

MicroBank, el banc social de CaixaBank, concedeix el primer semestre 634 milions d’euros a projectes que generen un impacte social positiu

Amb el suport de:

CaixaBank

L’Andrea Martín va obtenir un préstec de 25.000 euros per obrir un spa per a nadons, un negoci que s’ha convertit en un somni fet realitat

Veure video

Es tracta d’un dels 9.634 microcrèdits que microbank, el banc social de CaixaBank, va concedir a emprenedors i microempreses durant el primer semestre del 2023

Saber-ne més

Els projectes finançats van des de l’ús de robots per millorar la formació fins a una clínica dental per a col·lectius vulnerables o una botiga de productes ecològics, ètics i sostenibles

Saber-ne més

01

Els microcrèdits
socials, en xifres

Els microcrèdits<br/>socials, en xifres

Emprenedors i microempreses

634

MILIONS D'EUROS

concedits a projectes que generen un impacte social positiu, un 11% més

62.463

operacions realitzades a través de MicroBank, un 12% més

9.634

microcrèdits concedits a emprenedors i microempreses, un 31,3% més

126,8

milions d’euros de recuperació de teixit empresarial, un 31,6% més

13.161

import mitjà dels microcrèdits a negocis

Famílies

49.845

MILIONS D'EUROS

microcrèdits a famílies amb pocs recursos per a necessitats bàsiques, un 9,2% més

376,5

destinats als microcrèdits a famílies vulnerables, un 7% més

7.553

import mitjà dels microcrèdits a famílies amb pocs recursos

Sectors amb impacte social

131

MILIONS D'EUROS

destinats a projectes d’economia social, educació i innovació

2.984

iniciatives d’impacte social finançades

Juan Carlos Gallego

"MicroBank continua avançant cap a la consecució dels objectius del seu Pla Estratègic 2022-2024, que preveu concedir un total de 3.500 milions d’euros en finançament amb impacte social, un 36% més que a l’anterior."

Juan Carlos Gallego,  president de MicroBank

02

Sobre MicroBank
i la banca sostenible

Sobre MicroBank<br/>i la banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant al Pla de Banca Sostenible, integrat dins el Pla Estratègic de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

En la concessió dels microcrèdits, hi col·laboren a més de manera activa més de 290 entitats de tot Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Són el Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Il·lustracions

Isaac Claramunt