amb el suport

CaixaBank
Portada

Què tens
en comú amb
els habitants
de l'illa més
remota del món?

amb el suport

CaixaBank

Pin L'illa més remota del món és Tristan da Cunha, a 2.173 quilòmetres de la terra habitada més a prop, Santa Helena, i a 2.400 quilòmetres de la terra continental més a prop, Sud-àfrica.

Pin Catalunya i Tristan da Cunha estan a 6.426,98 quilòmetres de distància i, tot i això, entre els catalans i els habitants d'aquesta illa hi ha una cosa en comú.

Pin Quina?

Pin Els habitants d'aquesta illa volcànica han descobert que l'única manera de viure-hi és ajudant-se entre tots.

Pin Perquè, fins i tot en el lloc més remot del món, tot és possible si tens algú a prop.

Pin Sigui a l'illa més remota del món o aquí, CaixaBank vol estar a prop de les persones i acompanyar-les en els moments crucials de la seva vida.

Emprenedors

que posen en marxa el seu projecte

Agricultors

que necessiten finançament

Persones grans

que necessiten producte a mida

Estudiants

que volen formar-se amb empreses

Voluntaris

que volen posar el seu gra de sorra

Pin

Per donar suport als somnis, els projectes i les il·lusions d'aquestes persones, CaixaBank ha desplegat cinc territoris socials a través dels quals referma el seu compromís amb la ciutadania.

Els cinc territoris
socials de CaixaBank

Bandera

Gent gran

Gent gran

(Objectiu)

Donar suport als nostres clients sèniors i cobrir les necessitats financeres amb productes i serveis adaptats al seu perfil.

(01)
Gestors especialitzats

Més de 1.600 gestors especialitzats que proporcionen una atenció personalitzada als clients del segment sènior.

(02)
Oferta exclusiva

Catàleg de productes i serveis adaptats per a aquest col·lectiu i amb ofertes financeres exclusives: Protecció Sènior, MyBox Salut, etc.

(03)
Avantatges no financers

Avantatges no financers i experiència d'oci, salut i cultura.

(04)
Acompanyament i assistència

Acompanyament a la gent gran per facilitar-li l'accés a les novetats tecnològiques i a l'assistència en els nous models de relació.

(05)
Inclusió financera

Protocols d'inclusió financera i un horari de caixa sense restriccions.

(06)
Esdeveniments especialitzats

Esdeveniments especialitzats per al col·lectiu.

(07)
Formació professional

Més de 5.200 sessions formatives presencials.

(08)
Suport en caixers

Més d'11.000 caixers d'ús fàcil i acompanyament personal en el seu ús.

(09)
Comunicació personalitzada

Atenció personal mitjançant un telèfon exclusiu (900 365 065) i WhatsApp.

(10)
Presència al territori

Servei d'ofimòbils en 783 municipis i atenció en poblacions on la majoria de la població supera els 65 anys.

Bandera

Emprenedoria

Emprenedoria

(Objectiu)

Amb MicroBank, el banc social de CaixaBank, s'ajuda els emprenedors a posar en marxa els seus projectes.

(01)
Banc social

Banc líder en microfinances a Europa, amb més de 1.300 M€ de crèdit concedit i més de 148.000 beneficiaris el 2023.

(02)
Capil·laritat

Presència a tot el territori nacional mitjançant una xarxa de més de 3.600 oficines.

(03)
Impacte social

Focus en el mesurament de l'impacte social, amb indicadors que permeten fer valer, d'una manera robusta, l'efecte que això genera.

(04)
Creació de llocs de treball

Contribució a la creació de llocs de treball i desenvolupament social amb el suport als emprenedors.

(05)
Col·laboració

Construcció d'una xarxa de col·laboració amb entitats publicoprivades de tot el territori, per enfortir el teixit empresarial mitjançant el suport als emprenedors amb recursos més limitats.

(06)
Aliances

Amb el Fons Europeu d'Inversions, mitjançant programes de garantia de la Comissió Europea i, amb el BEI i el FEI, mitjançant ‘funding’.

(07)
Inclusió financera

Foment de la inclusió financera dels col·lectius que, sense aquests microcrèdits, quedarien fora del sistema financer.

(08)
Posicionament social

Contribuïm al posicionament del grup en criteris ASG i posem el focus en la S de social.

(09)
Desenvolupament social

Ajuda al desenvolupament personal i familiar responent a les necessitats financeres de persones amb ingressos moderats.

(10)
Projectes personals

Suport a operacions que tenen històries i projectes molt emotius darrere, que poden ser explicats en primera persona.

Bandera

Ruralitat

Ruralitat

(Objectiu)

Amb presència a més de 2.200 municipis, AgroBank impulsa el desenvolupament econòmic per a la transformació de l'entorn rural.

(01)
3.000 gestors especialitzats

Xarxa de 1.150 oficines especialitzades i més de 3.000 gestors, que ofereixen l'atenció que requereixen tant el sector agrari com l'àmbit rural.

(02)
2.200 poblacions

La xarxa d'oficines més gran a l'entorn rural: més de 2.200 poblacions, amb un 40% de les oficines en municipis amb menys de 10.000 habitants i, en 483 d'aquests, com a única entitat.

(03)
Finançament especialitzat

El 2023, AgroBank ha finançat el sector agroalimentari amb prop de 28.500 M€, amb un finançament adaptat a cada client.

(04)
Productes específics

La millor oferta en productes específics i solucions adaptades a cada territori.

(05)
Oficines mòbils

18 oficines mòbils en 783 municipis, per cobrir les poblacions sense sucursals bancàries.

(06)
Inclusió financera

Per donar suport a l'emprenedoria i afavorir la inclusió financera, MicroBank impulsa els microcrèdits socials.

(07)
Innovació i digitalització

Solucions per a la digitalització del sector agroalimentari i facilitats per accedir a la innovació.

(08)
Diversitat

Foment del paper de la dona rural en el sector agroalimentari i iniciatives per corregir les bretxes de gènere al món.

(09)
Formació

Impuls des de Dualiza per fomentar l'especialització, mitjançant la formació dual.

(10)
Relleu generacional

Aposta pels joves com a motors de la transformació del sector i del món rural.

Bandera

Formació FP

Formació FP

(Objectiu)

Impulsar la formació professional com a via d'accés al treball. Per això, a través de CaixaBank Dualiza es formen estudiants, centres i empreses.

(01)
Fundació FP

L'únic banc amb Fundació d'FP dual, amb 1.747 docents, 944 centres i 6.905 alumnes beneficiats el 2023.

(02)
Impacte empresarial

S'apropa l'FP a més de 1.000 empreses el 2023, perquè coneguin el seu potencial i impacte.

(03)
Visibilització

Impuls de la promoció de l'FP per visibilitzar la realitat d'una formació d'avantguarda allunyada de prejudicis passats.

(04)
Competències docents

Resposta a la demanda dels docents per facilitar-los una formació que adeqüi les seves competències a tendències del mercat laboral.

(05)
Transferència de coneixement

Organització de jornades, fòrums o congressos on els professionals de l'FP puguin dialogar.

(06)
Recerca

Producció d'investigacions pròpies sobre l'estat real de l'FP destinades a promoure accions adequades.

(07)
Ocupabilitat

Impuls de l'FP com a eina clau per millorar la qualificació de les persones i reduir l'atur.

(08)
Innovació

Encoratjament de l'emprenedoria i la innovació a l'FP perquè els centres educatius siguin pols innovadors.

(09)
Economia local

Suport a projectes que responguin a les necessitats de l'economia local i regional des de l'FP, adequant els perfils a les demandes de la zona.

(10)
Col·laboració

Impuls de l'activitat a favor de l'FP mitjançant la col·laboració amb l'administració pública i entitats privades.

Bandera

Voluntariat

Voluntariat

(Objectiu)

Construir una societat solidària acompanyant amb l'acció social qui més ho necessita

(01)
Solidaritat

Promoció de la solidaritat i la participació de la ciutadania en causes socials, creades en col·laboració amb entitats socials de tot el país mitjançant els més de 17.000 voluntaris.

(02)
Impacte positiu

Actuacions que han impactat positivament en més de 370.000 beneficiaris el 2023. Focus en accions transformadores d'alt impacte social i mediambiental positiu i escalable.

(03)
Millora de l'entorn

Aposta per idees de canvi que ajudin a millorar la vida de les persones i afavoreixin el desenvolupament de les comunitats desateses en l'àmbit local.

(04)
Obert a tothom

Un programa de voluntariat obert a tota la societat. Qualsevol persona amb ganes de canviar el món pot formar part del Voluntariat CaixaBank.

(05)
Formació

Foment de programes formatius que ajuden a superar limitacions en entorns o moments clau de la vida de les persones.

(06)
Acompanyament

Aposta per diferents formes d'acompanyament per evitar la soledat no desitjada, suport moral o impuls a la vida laboral de les persones en risc d'exclusió o de col·lectius vulnerables.

(07)
Activisme mediambiental

Foment de l'activisme mediambiental per afavorir la conservació dels boscos, la neteja de les platges i la protecció de la biodiversitat.

(08)
Iniciatives socials

Participació en iniciatives socials locals que reforcen la nostra proximitat amb el territori.

(09)
Emergència humanitària

Resposta a situacions que es produeixen de manera inesperada i que requereixen una actuació immediata, ja que afecten un important nombre de persones.

(10)
Voluntariat corporatiu

Impuls del voluntariat corporatiu amb iniciatives com el #MesSocial o el #ProyectodeTodos.

Peu Brúixola

Tot és possible si tens algú a prop

+ info

Il·lustracions

Isaac Claramunt