Noves zones
Sense corretja

Digue’ns on vius i et direm on i quan pots deslligar el gos

Amb el suport:

Ajuntament de Barcelona

A partir d’ara, els gossos tenen noves zones senyalitzades per moure’s per Barcelona sense corretja

Consulta els horaris i la ubicació dels espais per a gossos deslligats que tens més a prop

Només es permetrà que els gossos vagin deslligats en les franges horàries assenyalades i en l’espai que apareix en el mapa. En cap cas els gossos, deslligats o lligats, no poden accedir a les àrees de joc infantil si n’hi ha. Recordeu que heu de prioritzar sempre les necessitats de les persones amb gossos d’assistència i la bona convivència amb la resta d’usuaris i usuàries de l’espai.

Preguntes freqüents

Aquests són els únics espais de la ciutat on poden anar els gossos deslligats?

No, els gossos també disposen d'una xarxa d'àrees de gossos i d'àrees d'esbarjo per a gossos a tota la ciutat. A més, fora de la temporada de bany, els gossos també poden anar deslligats a les platges de Barcelona. Podeu trobar més informació al web de l’Ajuntament

Durant els horaris en què els gossos poden passejar sense corretja, pot passejar la resta de la ciutadania que no va amb gos?

Sí, es tracta d’espais compartits on es fomenta la bona convivència i l’ús comú de l’espai públic. Estan senyalitzats i disposen dels elements necessaris perquè se'n pugui fer un manteniment correcte i en pugui gaudir tothom, independentment de si va amb un gos o no.

Com puc saber quines són les franges horàries de cada espai per a gossos deslligats?

Pots consultar els horaris de tots els espais per a gossos deslligats al mapa d’aquest web. També s’indicaran a la senyalització que trobaràs en cadascun dels espais.

Com sé si una zona és un espai per a gossos deslligats?

Cada espai estarà degudament senyalitzat amb un mapa i les franges horàries en què el gos pot estar deslligat. També tindràs accés a aquesta informació via web al mapa on s’indiquen els espais i els seus horaris.

Què he de fer si una persona amb ceguesa usuària de gos pigall passa per un espai per a gossos deslligats i el gos porta posat l'arnès?

El millor és que per un instant lliguis el teu gos i ofereixis ajuda a la persona cega si observes que la necessita. Les distraccions dels gossos pigall poden posar en risc la seguretat de la persona que els acompanya. En el cas que vegis que una persona amb ceguesa vol deslligar el gos perquè gaudeixi de l’espai per a gossos deslligats o l’Àrea per a Gossos, pots oferir-li ajuda tot descrivint-li oralment què fa el gos quan està deslligat; quan l’animal faci les seves necessitats, pots acompanyar la persona perquè pugui recollir-les.

Els espais per a gossos deslligats disposen del material de neteja adequat per al meu gos?

En tractar-se de l’espai públic i compartit, no, a diferència de les àrees per a gossos i per al seu esbarjo. Així doncs, cada propietari és responsable del benestar del seu animal i de recollir-ne els excrements (tant si estan en una àrea específica per a gossos com si no), posar-los en una bossa i lligar-la bé. La bossa s’ha de dipositar al contenidor de rebuig o a la paperera, i s’han de netejar amb aigua els orins perquè no en quedi rastre.

Si el meu gos és d’una raça potencialment perillosa, pot accedir a un d’aquests espais on poden anar deslligats?

Sí que hi pot accedir, però sempre amb morrió i amb una corretja no extensible. A més, hauràs de dur a sobre el document identificatiu o la llicència municipal per a la tinença i la conducció. En cap cas els poden passejar menors de 18 anys, persones incapacitades ni tampoc es pot passejar més d’un gos per persona.

És la primera vegada que vaig amb el gos a una àrea per a gossos o espai per a gossos deslligats. Quines són les recomanacions principals?

En primer lloc, recorda que l'itinerari des de casa fins a la zona on es pot treure la corretja forma part del passeig. Intenta perllongar el camí entre 10 i 15 minuts, camina tranquil·lament i deixa que el gos ensumi. D’aquesta manera, el gos hi arribarà més relaxat i tindrà interaccions menys ansioses amb altres gossos.

Quan arribis al parc, evita que tingui comportaments bruscs o violents. Si està excitat, atura’t, distreu-lo dels altres gossos i calma’l. El llenguatge corporal i l’actitud són senyals que llegeixen molt bé els gossos: no li cridis, no facis estrebades amb la corretja ni l’obliguis a seure. El gos entendrà que només el deixaràs anar quan estigui calmat i serà fàcil d’aconseguir si durant el trajecte fins a l’àrea per a gossos o espai per a gossos deslligats ha estat tranquil, ha ensumat i ha fet les seves necessitats.

Puc portar el gos deslligat per un parc urbà?

Si aquest parc no forma part d’un espai per a gossos deslligats ni és una Àrea per a Gossos, el gos haurà d’anar degudament lligat. Hi ha determinats parcs on no es permet l’entrada de gossos, ja que, pel seu caràcter històric o artístic, requereixen certa cura per evitar-ne el deteriorament i ajudar en la protecció dels elements vegetals i patrimonials. Aquesta prohibició està indicada a l’entrada dels jardins.

Quines són les sancions per portar el gos deslligat fora dels espais indicats?

Si el gos deslligat suposa un perill per a altres persones o per al mateix gos, la multa tipificada és de 300 euros. Si no suposa un perill, la sanció és de 100 euros. Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar lligats i la multa per portar-los deslligats pot anar dels 300 als 2.400 euros. Finalment, els gossos (lligats o deslligats) no poden entrar en cap cas a les zones de jocs infantils: la sanció per incomplir-ho és de 600 euros.

Com puc controlar la interacció del meu gos amb un altre gos?

S'han d'evitar trobades de cara amb altres gossos. Acosta-t'hi fent una corba per passar de costat. Si la vorera és estreta i el gos es posa nerviós, col·loca't entre ells. Davant d'un gos conegut amb mala relació, evita la trobada i canvia de vorera. No facis estrebades de corretja davant d'un altre gos, ja que això pot generar tensió i perillositat.

Què puc fer si sospito que s’han deixat substàncies nocives o verinoses o aliments perillosos (ossos de pollastre, salsitxes amb agulles o claus) per als gossos en alguna d’aquestes àrees o veig un gos maltractat?

Cal avisar immediatament al telèfon d’emergències 112 per alertar de la situació.

Vols saber-ne més?

Visita'ns