Evolució de l'audiència televisiva a CatalunyaQuota de pantalla (%)

FONT: Barlovento Comunicación