Audiència de les principals cadenes de televisióEvolució de la quota de pantalla mensual a Catalunya

FONT: Barlovento Comunicación