Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona

Així

Canviarà

el Port de Barcelona

Il·lustració d'una ona

La infraestructura econòmica més gran de Catalunya es transforma per adaptar-se a les demandes de la societat

Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona
amb el suport
Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona

El Port de Barcelona és la infraestructura econòmica més gran de Catalunya

Il·lustració d'una ona
37.000 treballadors directes
500 empreses
250.000 treballadors directes, indirectes i induïts
(7,1% de l’ocupació de Catalunya)
3.530 milions d’euros aportats a l’economia
(1,7% del PIB de Catalunya)
0,72% emissions de CO2
Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona

Avui, l’objectiu del Port de Barcelona és créixer de forma sostenible

Zona de càrrega del port de Barcelona

El repte?

Fer-ho sense ampliació física

Per això, reordenarà les activitats dins dels seus límits

Mapa del port de Barcelona Port logístic Port ciutat Port comercial

Al nord, la ciutat que l’acull; al sud, la Mediterrània; a l’est, el riu Llobregat, i a l’oest, de nou el mar.

Aquests són els límits físics del Port de Barcelona, definits des de fa molts anys pel Pla Delta

1.112

hectàrees de superfície

23

kilòmetres de molls

31

terminals

Il·lustració d'una ona

Així canviarà el Port de Barcelona

Il·lustració d'una ona

El Port de Barcelona ha fixat el IV Pla Estratègic 2021-2025 amb tres objectius:

Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   Sostenibilitat econòmica   

incrementar el valor del comerç exterior fins als 70.000 milions d'euros

Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   Sostenibilitat ambiental   

tenir el 50% dels molls de contenidors i tràfic rodat electrificats

Sostenibilitat social Sostenibilitat social Sostenibilitat social Sostenibilitat social Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   Sostenibilitat social   

incrementar el capital humà fins a les 40.000 persones

Il·lustració d'una ona

Com s'hi arribarà?

Il·lustració d'una ona

Construcció dels nous accessos terrestres, viaris i ferroviaris

600 milions d'euros

El trànsit ferroviari del Port va suposar el 2020 treure 170.000 camions de la carretera, amb un estalvi d’emissions equivalent a plantar 256.000 arbres en un any

Animació 1, frame 1 Animació 1, frame 2 Animació 1, frame 3 Animació 1, frame 4 Animació 1, frame 5 Animació 1, frame 6 Animació 1, frame 7

Electrificació dels molls per aconseguir ser un port neutre en carboni l’any 2050

90 milions d'euros

L'electrificació permetrà eliminar unes 100.000 tones anuals de CO2 i reduir de manera significativa emissions de partícules que afecten la qualitat de l'aire

Animació 2, frame 1 Animació 2, frame 2 Animació 2, frame 3 Animació 2, frame 4 Animació 2, frame 5

Reordenació de l’activitat per fer-la més sostenible i eficient:

Es concentraran els contenidors a la zona sud del port, al Moll Prat

Els creuers es concentraran al moll Adossat per allunyar-los dels nuclis de població

Es crearan nous espais propers a la ciutat per destinar-los a usos ciutadans

Animació 3, frame 1 Animació 3, frame 2 Animació 3, frame 3 Animació 3, frame 4 Animació 3, frame 5 Animació 3, frame 6
Il·lustració d'una ona Il·lustració d'una ona

Un cop desenvolupat el IV Pla Estratègic, l’objectiu del Port de Barcelona és convertir-se en:

Un hub multipaís de distribució logística SMART.

Un port verd que generarà la seva pròpia energia provinent de fonts alternatives i que gestionarà els residus de manera eficient eliminant la seva petjada de carboni.

Un vaixell carregat de contenidors al port de Barcelona

Un centre integrat d'innovació, coneixement i formació sobre logística, economia blava i nàutica de primer nivell europeu i internacional i generador de nous llocs de treball de qualitat.

La principal plataforma de la Mediterrània per a combustibles alternatius i d'indústries d'alt valor per al pas de les mercaderies.

Un vaixell carregat de contenidors al port de Barcelona de vesprada

Un port convertit en centre metropolità d'activitat econòmica i d'oci, plenament integrat a la ciutat.

Un port on la igualtat de gènere serà una realitat.

Vols saber-ne més?

Ves-hi